Ako sa zachovať, keď zaznie siréna mimo pravidelnej skúšky?

Roland Regely | rubrika: Článok | 20. 2. 2020
Vopred oznámené akustické skúšky sirény sú bežnou záležitosťou v mestách či obciach. Čo však v prípade, že by prišlo k reálnej hrozbe? Osvojte si postup schválený Ministerstvom vnútra SR.
Ako sa zachovať, keď zaznie siréna mimo pravidelnej skúšky?

Zdroj: Shutterstock

Je piatok, dvanásť hodín a vy počujete húkať sirénu. V bratislavskej petržalke je tento jav úplne bežný. Ide o pravidelný akustický test, ktorý je vopred oznámený občanom. Vedeli by ste reagovať, ak by sa ozvala siréna mimo pravidelných skúšok?

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Sirény sú najčastejšie dopĺňané hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami ako obecný alebo mestský rozhlas. V zahraničí býva bežné aj hlásenie v televízii.

Čo pre obyvateľov znamená zvuk sirény?

Zvuk sirény má oznamovať nejakú formu nebezpečenstva. Upozorňuje na to, že došlo alebo dôjde k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie. Podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania viete zistiť, pred čím vás varuje. V tejto chvíli treba byť obzvlášť obozretný a počúvnuť informáciu nasledujúcu za sirénou.

Tri varovné signály pre obyvateľstvo

1. „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – trvá dve minúty a ide o kolísavý tón sirén, tie sa používajú pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

2. „OHROZENIE VODOU“ – trvá šesť minút a ide veľmi ustálený tón sirén, používa sa pri ohrození ničivými účinkami vody

3. „KONIEC OHROZENIA“ – trvá dve minúty a opäť ide o stály tónom sirén bez opakovania, tento oznamuje koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

 

Čo urobiť po zaznení sirén? Tu je postup

1. Prvé pravidlo káže – ukryť sa do bezpečia

Ak sa nenachádzate v budove, po zaznení sirén by ste mali čo najrýchlejšie vyhľadať úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy. Ak ste doma, zostaňte tam, zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte. Deti by mali zostať v škole, pracovníci školy sú zodpovední za ich bezpečnosť a pomôžu im ukryť sa.

Ak sa napríklad nachádzate v automobile alebo v dopravnom prostriedku, automobil odstavte alebo vystúpte z vozidla a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove

Takéto ukrývanie by ste však nemali uskutočňovať, ak zaznie varovný signál ohrozenia vodou. Vtedy dostanete konkrétne inštrukcie od obce.

2. Zatvorte okná a dvere

Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu. Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. Zapnite si rádio, televíziu, sledujte správy na internete

Dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť. Ak vám vypadol elektrický prúd, využite prenosné rádio alebo mobilný telefón.

S telefónmi však opatrne. Odporúča sa telefonovať len v súrnom prípade a nezaťažovať telefónne linky, najmä nevolať na čísla tiesňového volania.

Po siréne nasleduje hovorené slovo

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Tá obsahuje deň a hodinu vznika alebo ukončenia ohrozenia, údaje o zdroji a druhu ohrozenia, veľkosti ohrozeného územia a tiež základné pokyny pre obyvateľov.

Kedy môžu prebiehať skúšky a kedy nie?

Obec či mesto vykonáva skúšky systémov varovania obyvateľstva pomerne často. Skúšku spoznáte podľa toho, že sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcej informácii, že ide o skúšku.

Skúšky tzv. elektromotorických sirén prebiehajú spravidla každý druhý piatok v mesiaci o 12:00 hod a elektronických sirén dva krát ročne, vždy v júni a v decembri.

Vyhláška hovorí, že varovací systém sa nesmie preskúšavať v noci, v dňoch pracovného pokoja a tiež spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.

Anketa

Kde bývate?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

byt, mestský byt, Slovensko