Ako sa dá znížiť daň z príjmu v Česku a na Slovensku? Využite všetky daňové bonusy

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 27. 5. 2019
Pracujúcich rodičov s deťmi, daňovníkov so životnou poistkou alebo hypotékou pre mladých sa snaží podporiť štát i tým, že umožňuje uplatnenie bonusov a rôznych zvýhodnení na zníženie dane.
Ako sa dá znížiť daň z príjmu v Česku a na Slovensku? Využite všetky daňové bonusy

Zdroj: Shutterstock

Slovenskí aj českí daňovníci si môžu znížiť svoju daňovú povinnosť o súbor daňových bonusov, zliav a zvýhodnení. Jeden hlavný rozdiel medzi spôsobom výpočtu daňovej povinnosti v jednotlivých krajinách spočíva v tom, v ktorej fáze výpočtu sa zvýhodnenie uplatňuje.

Kým na Slovensku sa väčšinou jedná o úpravu daňového základu, teda uplatňujú sa tzv. nezdaniteľné časti základu dane a daň sa vypočíta následne. V Českej republike sa najskôr vypočíta daň a z nej sa následne odpočítavajú tzv. "slevy na dani".

Daňové bonusy a zvýhodnenia si môžete uplatniť až po splnení zákonom stanovených podmienok.

 

Časť základu dane, ktorú daňovníci nezdaňujú

Zľava na daňovníka alebo nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je základným daňovým zvýhodnením, ktorým si môžete znížiť svoju daň. Je len malá skupina daňovníkov, ktorí si ho nemôžu uplatniť (napr. pracujúci poberateľ starobného dôchodku). Základná suma NČZD na daňovníka v roku 2019 je 328,12 eur mesačne. V ročnom zúčtovaní dane z príjmov alebo v daňovom priznaní sa však výška nezdaniteľnej časti odvíja od výšky dosiahnutých príjmov.

Ak dosiahne daňovník v roku 2019 príjem nižší alebo rovný 20 507 eur, môže si uplatniť nezdaniteľnú časť ZD vo výške 3 937,35 eur. V prípade vyššieho daňového základu sa nezdaniteľná časť znižuje. Vypočítať si ju môžete na našej kalkulačke nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Výška "slevy na daňovníka" v Českej republike predstavuje 2 070 Kč (cca 80 €*) mesačne, čo je ročne 24 840 Kč (cca 960 €*). Táto suma sa uplatní až po vypočítaní dane a daň sa môže znížiť na nulu, nemôže dôjsť k preplatku.

Zľava dane z príjmu "na manželku"

Zľava na manželku v ČR predstavuje zníženie dane z príjmu daňovníka o 24 840 Kč (cca 970 €*) ročne. Neznižuje sa v závislosti od výšky príjmu daňovníka tak ako na Slovensku a manželka/manžel môže dosiahnuť príjmy najviac do výšky 68 tisíc korún (cca 2 600 €).

Naproti tomu sa príjmy manželky na Slovensku od nezdaniteľnej časti základu dane "na manželku" odpočítajú. Výška nezdaniteľnej časti je 3 937,35 € na rok 2019. Ak však základ dane daňovníka prekročí hranicu 36 256,37 €, prepočítava sa NČZD na manželku a s rastúcim príjmom klesá i výška daňového zvýhodnenia.

Daňový bonus na dieťa: dôležitý je vek a poradie dieťaťa

Kým na Slovensku je výška bonusu rôzna podľa veku dieťaťa, v Českej republike závisí od poradia dieťaťa.

Aj v Českej aj v Slovenskej republike si môžete znížiť svoju daň, ak sa staráte o maloleté alebo študujúce dieťa. Systém v oboch krajinách je podobný. Daňový bonus sa uvádza až úplne na konci výpočtu daňovej povinnosti.

Od výslednej dane, ktorú by ste mali zaplatiť, sa daňový bonus odpočíta. Tým sa vám zníži daň. Ak je vaša daň nižšia, než daňový bonus, vznikne vám daňový preplatok a ten vám bude vrátený, respektíve vyplatený v nasledujúcej mzde (zamestnanci) prípadne od správcu dane na účet po skončení daňového obdobia (u ostatných daňovníkov).

Daňový bonus sa poskytuje vo výške 22,17 eur mesačne na každé vyživované dieťa. Na dieťa do šiestich rokov veku sa od 1. apríla 2019 zvýšila výška mesačného bonusu na 44,34 eur. Ročná výška daňového bonusu za rok 2019 je 266,04 eur a na dieťa do šiestich rokov veku je 465,57 eur.

Výška daňového bonusu ("daňového zvýhodnění") v Českej republike závisí od poradia dieťaťa. Poradie ako sú deti uvedené v daňovom priznaní záleží na daňovníkovi. Neznamená, že najstaršie dieťa musí byť nutne uvedené ako prvé.

Na prvé dieťa sa mesačne uplatní 1 267 Kč (cca 50 €*), čo je ročne 15 204 Kč (cca 600 €*). Bonus na druhé dieťa sa poskytuje vo výške 1 617 Kč (cca 63 €*) mesačne, 19 404 Kč (cca 756 €*)  za rok 2019. Na tretie a ďalšie dieťa v poradí je poskytnutý ročný daňový bonus vo výške 24 204 Kč (cca 960 €*), 2 017 Kč mesačne (cca 80 €*). Na dieťa, ktoré je ŤZP, sa výška daňového zvýhodnenia zdvojnásobuje.

Ďalšie daňové zľavy v Českej republike

Bonusom na dieťa a nezdaniteľnými časťami základu dane na daňovníka a manželku sa podobnosti v daňových zvýhodneniach v Českej republike a na Slovensku končia.

Medzi ďalšie daňové zvýhodnenia, ktoré si môžete uplatniť pri príjmoch z Českej republiky patrí:

  • Zľava pre invalidného dôchodcu
    • výška zľavy závisí od stupňa invalidity
  • Zľava na študenta
    • mesačne 335 Kč, ročne 4 020 Kč
  • "Školkovné"
    • zľava za umiestnenie dieťaťa do materskej škôlky. Daň si daňovník môže znížiť o zaplatené zápisné a mesačné "školkovné" (bez stravného). Maximálna výška je v roku 2019 13 350 korún.

Sporitelia v doplnkovom dôchodkovom sporení si môžu znížiť základ dane o príspevky, ktoré presiahnu sumu 12 tisíc korún. Suma týchto dobrovoľných príspevkov vstupuje do výpočtu základu dane pred uplatnením daňovej sadzby.

Ďalším znížením základu dane môžu byť zaplatené úroky z hypotéky alebo úveru zo stavebného sporenia do výšky 300 tisíc korún.

Od základu dane sa dajú odpočítať aj platby na životné poistenie (maximálne do výšky 24 tisíc korún). Do výšky 3 tisíc korún si môže daňovník znížiť základ dane, ak poskytne príspevok odborom.

Ďalšie nezdaniteľné časti základu dane a daňové zvýhodnenia na Slovensku

Základ dane z príjmu si môže daňovník na Slovensku znížiť o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (príspevky do III. piliera). Znížiť základ dane sa dá o preukázateľne zaplatené príspevky až do sumy 180 eur.

V zdaňovacom období za rok 2018 sa po prvýkrát dali uplatniť úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou. Daňovníci si tak aj v tomto daňovom období môžu uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane uhradené výdavky na kúpeľnú starostlivosť vo výške najviac 50 eur na seba, 50 eur na manželku a 50 eur na dieťa daňovníka.

V zdaňovacom období za rok 2019 si daňovníci môžu uplatniť aj zaplatené úroky pri úvere na bývanie najviac zo sumy úveru do 50 tisíc eur. Uplatní sa daňový bonus, o ktorý sa zníži zaplatená daň (nie základ dane). Jeho suma sa určí ako 50 % zo zaplatených úrokov, najviac do výšky 400 eur za rok.

*kurz použitý na prepočet českej koruny a eura je 25,50 cz na 1 euro. Vypočítané sumy sú približné a zaokrúhlené nahor.

Anketa

Je výška daňového bonusu postačujúca?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register