Letné horúčavy robia problémy aj v pracovnom prostredí. Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 7. 8. 2018
Vysoké letné teploty sú problémom aj v pracovnom prostredí. Zamestnávateľ by mal zabezpečiť vyhovujúce podmienky v akomkoľvek počasí. V opačnom prípade môže dostať mastnú pokutu.
Letné horúčavy robia problémy aj v pracovnom prostredí. Čo musí zabezpečiť zamestnávateľ?

Zdroj: Shutterstock

Vhodné pracovné podmienky

Zamestnávatelia sú okrem iného povinný zabezpečiť vhodné pracovné podmienky tak, aby si zamestnanci mohli plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia alebo majetku a zároveň im umožnia čo najlepší pracovný výkon. Týka sa to aj sociálneho zariadenia, vzhľadu pracoviska a zariadení na osobnú hygienu.

Naša legislatíva rozlišuje, respektíve stanovuje aj optimálnu a prípustnú teplotu na pracovisku podľa 7 tried. Definuje optimálnu, minimálnu a tiež maximálnu prípustnú teplotu počas leta aj zimy. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť tieto predpísané hodnoty stavebným alebo technickým riešením.

 

Ak sa na vnútornom pracovisku nedajú zabezpečiť optimálne hodnoty, zamestnávateľ musí vytvoriť aspoň maximálne prípustné podmienky. Výnimkou sú pracoviská, kde sa z technologických príčin nedajú tieto podmienky dosiahnuť alebo ak nastanú mimoriadne teplé dni.

Za mimoriadne teplý deň sa považuje deň, kedy je nameraná teplota vonkajšieho vzduchu vyššia ako 30 °C. Vtedy je často z dôvodu počasia nemožné zabezpečiť prípustné podmienky. V takom prípade však zamestnávateľovi vzniká niekoľko povinností.

Tip: Odstupné môžete získať, aj keď ho Zákonník práce nepriznáva

Pitný režim

Prístup zamestnanca k pitnej vode je počas horúčav asi to najdôležitejšie. Táto voda by mala byť priamo na pracovisku, nesmie byť zdraviu škodlivá, sladená a pri obzvlášť vysokých teplotách by mala byť aj chladená. Pri niektorých náročnejších profesiách by mala voda obsahovať aj potrebné minerály, ktoré telo pri práci prirodzene stráca.

Prestávka alebo úprava pracovného režimu

Zamestnávateľ môže pristúpiť aj k ďalším preventívnym krokom. Prvým z nich môže byť mimoriadna prestávka, počas ktorej sa zamestnanci môžu ochladiť, prípadne osprchovať. Zamestnávateľ ďalej môže upraviť alebo skrátiť pracovný čas. Ak to charakter vykonávanej práce dovoľuje, zamestnanec môže zmeniť aj miesto výkonu práce.

Tienenie, vetranie a chladenie

Ideálnym spôsobom regulovania optimálnej teploty počas horúčav je klimatizácia. Zamestnávatelia by však nemali zabúdať na optimálny teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, pravidelnú údržbu a čistenie klimatizačných filtrov. Veľmi dôležité je tiež vetranie na zabezpečenie prívodu čerstvého vzduchu. V neposlednom rade sa treba chrániť aj pred priamymi slnečnými lúčmi.

Rozsah optimálnych a prípustných teplotných hodnôt počas letného obdobia

Trieda práce Optimálna teplota Minimálna prípustná Maximálna prípustná Vlhkosť vzduchu
1a 23 až 27 °C 20 °C 28 °C 30 až 70
1b 22 až 25 °C 19 °C 27 °C 30 až 70
1c 20 až 24 °C 17 °C 26 °C 30 až 70
2a 18 až 21 °C 15 °C 25 °C 30 až 70
2b 17 až 20 °C 12 °C 25 °C 30 až 70
3 nestanovuje sa 10 °C nestanovuje sa 30 až 70
4 nestanovuje sa 10 °C nestanovuje sa 30 až 70

Pracovné triedy

V zmysle optimálnej mikroklímy na pracovisku zákon rozlišuje 7 pracovných tried. Tie sú rozdelené podľa celkového priemerného energetického výdaja a optimálnej, respektíve prípustnej teploty na pracovisku. Zákon definuje triedy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 a 4.

Trieda 1a

  • Ide prevažne o prácu posediačky s minimálnym pohybom alebo ľahšou manuálnou prácou rukami. Do tejto triedy patria administratívne práce, písanie na stroji a počítači, práca v laboratóriu a podobne.

 Trieda 1b

  • Aj v prípade triedy 1b ide prevažne o prácu posediačky s ľahkou manuálnou činnosťou rúk, prenášanie ľahších záťaží alebo prekonávanie menších odporov. Ide napríklad o riadenie koľajového vozidla, ovládanie stroja, práca pri pokladni a podobne.

Trieda 1c

  • V tejto triede už ide o prácu s trvalým zapojením oboch rúk, ramien aj nôh spojenej s prenášaním záťaže do 10 kg, prípadne s dvíhaním živého bremena. Medzi takéto zamestnania patrí riadenie nákladného alebo pracovného vozidla, vodič vozidla nad 3,5 ton, mechanik, obsluha ručného lisu, zvárač, sústružník, práca zdravotnej sestry alebo ošetrovateľa a podobne.

Trieda 2a

  • Trieda 2a je práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín v predklone, kľačiačky, prípadne aj s chôdzou. Týka sa to údržby strojov, mechanikov, práce v stavebníctve s prenášaním bremien do 15 kg, montážnych prác v automobilovom priemysle, výroby v drevospracujúcom priemysle a podobne.

Trieda 2b

  • Opäť ide o prácu postojačky alebo chôdzu s trvalým zapojením oboch horných končatín a trupu. Ide hlavne o prácu v stavebníctve, fúkanie skla, obsluhu lisov, záhradnícke alebo poľnohospodárske práce, prípadne práca s chôdzou v nerovnom teréne bez záťaže a podobne.

 Trieda 3

  • V prípade tejto triedy ide o prácu ramenami a trupom. Toto zaradenie sa týka manipulácie s ťažkými bremenami do 25 kg, práce s lopatou, rezania, rúbania tvrdého dreva a práce s motorovou pílou, zvážania dreva, ručného kosenia, kladenia betónových tvárnic, práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce a podobne.

Trieda 4

  • Posledná trieda je intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe s chôdzou po schodoch, na rampe, so stúpaním po rebríku alebo rýchlou chôdzou, prípadne až beh. Do tejto najvyššej triedy môžeme zaradiť prácu so sekerou alebo lopatou, ťažké výkopové práce a prenášanie ťažkých bremien do 50 kg.

Zdroje: Zákonník práce; Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+8
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register