Vodičské preukazy: Skupiny, podskupiny, typy vozidiel a minimálny vek

Redakcia | rubrika: Článok | 22. 4. 2021
Aký vodičák potrebujete na skúter? Od koľkých rokov možno získať vodičské oprávnenie? Aký vodičák treba na veľkú motorku? Pozrite si náš praktický článok venovaný vodičským preukazom.
Vodičské preukazy: Skupiny, podskupiny, typy vozidiel a minimálny vek

Zdroj: Shutterstock

Zákon č. 8/2009 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách upravuje problematiku vodičských oprávnení a preukazov. V roku 2014 však došlo k zásadným zmenám, ktoré reflektujú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch. Tá zjednocuje skupiny a podskupiny vodičských oprávnení pre celú Európsku úniu.

Čo to znamená v praxi? Skupina AM sú všetky mopedy a skútre s objemom motora do 50 cm3, prípadne elektrický skúter s výkonom do 4 kW. Spadajú sem ale aj "mini autá na pätnásťročných" s hmotnosťou do 350 kg a rýchlosťou obmedzenou na 45 km/h.

S vodičským preukazom na motocykel to potom funguje tak, že kto chce čo najskôr jazdiť na "plnohodnotnej" nijako neobmedzenej motorke, musí si hneď v osemnástich urobiť vodičský preukaz licencie A2 pre motocykel s obmedzeným výkonom. Potom môže po dvoch rokoch urobiť vodičák na motorku bez obmedzenia, inak musí počkať do 24 rokov. Ak si robíte vodičské oprávnenie skupiny A2 už do dvadsiatich rokov, musíte tiež počkať dva roky, kým si necháte spraviť vodičské oprávnenie skupiny A.

 

Vodičské preukazy resp. oprávnenia sa delia do skupín podľa oprávnenia riadiť typ motorových vozidiel na: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, D, DE a T.

Vodičský preukaz na osobný automobil

Vodičský preukaz typu B je najbežnejší vodičák na riadenie osobného automobilu. Málokto vie, že si možno spraviť oprávnenie vyslovene len na jazdu s vozidlom s automatickou prevodovkou. To môže byť obzvlášť užitočné pre ľudí s telesným postihnutím, ktorí majú zdravotné obmedzenia a nezvládli by plnohodnotne ovládať mechanickú prevodovku.

Vodičský preukaz len na automat si môže spraviť každý. K rozšíreniu z automatu na manuál potom stačí absolvovať len doplnkovou jazdu s komisárom. Kto si urobí v osemnástich klasické "béčko" na auto, môže tiež riadiť vozidlá spadajúce do kategórie AM a tiež motocykle A1 s automatom (väčšina skútrov do 125 cm3 a do 11 kW).

Spolu s béčkom si určite spravte aj skupinu E, môže sa vám hodiť

TIP redakcie: Keď si robíte klasický vodičský preukaz na osobné auto, urobte si rovno rozšírenie B+E, ktoré vás oprávňuje na riadenie súpravy s prípojným vozidlom s najvyššou dovolenou hmotnosťou 3500 kg. Súbor nesmie byť celkovo väčší ako 7000 kg. To sú všetky tie prípady, keď chcete za osobným automobilom ťahať ešte naložený prívesný vozík.

Pozor aj na osobné dodávky. Väčšina vozidiel na trhu je usporiadaná ako 8+1, takže stačí klasický vodičský preukaz skupiny B. Niektoré špeciálne upravené dodávky môžu mať viac sedadiel. Nie je rozhodujúce, koľko ľudí sedí v aute, ale koľko autosedačiek sa fyzicky nachádza v aute. Takže ak má nejaká dodávka napríklad 10 miest na sedenie, už musíte mať vodičák na autobus (kategória D, prípadne aspoň D1, čo je autobus pre maximálne 16 ľudí).

Vodičský preukaz na nákladný automobil

Vodičský preukaz spôsobilosti C môžete mať až od 21 rokov, ale existujú výnimky, kedy môžete jazdiť s nákladným automobilom už od 18 rokov. Podľa zákona možno šoférovať od 18 rokov len vozidlá Ministerstva vnútra používané Políciou Slovenskej republiky, Väzenskej služby, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru a jednotiek požiarnej ochrany, colných orgánov alebo pri skúšobnej jazde v súvislosti s opravou alebo údržbou vozidla. Alternatívne môžete takéto vozidlá šoférovať v rámci vstupného školenia spôsobilosti vodiča.

Už vo veku 18 rokov je možné získať vodičský preukaz pre vozidlo C1, ktorým je nákladné auto s celkovou hmotnosťou do 7500 kg. Rovnako tak možno získať C + E, a teda šoférovať ťahač s návesom až od 21 rokov, ale opäť platí výnimka uvedená vyššie, teda že možno riadiť vozidlá v rámci vstupného školenia spôsobilosti vodičov a pre absolventov vstupného školenia v rozšírenom rozsahu.

Tip: Čo robiť, ak ste natankovali namiesto nafty benzín?

Vodičský preukaz na autobus

Základným vodičským preukazom pre autobusy je už uvedená skupina D1, ktorá oprávňuje osobu k vedeniu vozidla s maximálnym počtom 16 miest. Takýto vodičák si môžete urobiť v 21 rokoch. Ďalej je tu skupina D, ktorá je venovaná klasickým autobusom s viac ako ôsmimi miestami. Takéto oprávnenie možno získať až v 24 rokoch, ale opäť sú tu vyššie uvedené výnimky umožňujúce riadiť autobus od 21 rokov s tým rozdielom, že riadiť vozidlá v rámci vstupného školenia spôsobilosti vodičov a pre absolventov vstupného školenia v rozšírenom rozsahu možno až od 23 rokov.

Vodičský preukaz na traktor

Skupina T je v zákone definovaná ako "Traktory a samohybné pracovné stroje, ku ktorým smie byť pripojené prípojné vozidlo". Môžete mať licenciu T vo veku 17 rokov a neuplatňovať žiadne ďalšie obmedzenia.

Pre všetky skupiny a schválené typy vozidiel si pozrite nasledujúcu tabuľku:

Skupina vodičského oprávnenia Vozidlá Minimálny vek Čo ešte môžete šoférovať

Vodičský preukaz sk. AM

motorové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h: dvojkolesové so zdvihovým objemom spaľovacieho motora neprevyšujúcim 50 cm3 alebo s výkonom elektrického motoru do 4 kW; trojkolesové so zdvihovým objemom zážihového motoru neprevyšujúcim 50 cm3 alebo pri iných motoroch s výkonom najviac 4 kW; štvorkolesové o hmotnosti v nenaloženom stave najviac 350 kg so zdvihovým objemom zážihového motora neprevyšujúcim 50 cm3 alebo pri iných motoroch s výkonom najviac 4 kW

15 rokov

-

Vodičský preukaz sk. A1

ľahké motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho s výkonom najviac 11 kW a s pomerom výkonu/hmotnosti najviac 0,1 kW/kg a so zdvihovým objemom spaľovacieho motora nepresahujúcim 125 cm3; trojkolesové motorové vozidlá s výkonom najviac 15 kW

16 rokov

AM; B1 do 125 cm3 a hmotnosti v nenaloženom stave do 400 kg

Vodičský preukaz sk. A2

motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho s výkonom motora najviac 35 kW a s pomerom výkonu/hmotnosti najviac 0,2 kW/kg, ktoré neboli upravené z motocykla s viac než dvojnásobným výkonom

18 rokov

AM; A1

Vodičský preukaz sk. A

motocykle s postranným vozíkom alebo bez neho; trojkolesové motorové vozidlá s výkonom prevyšujúcim 15 kW

24 rokov; 21 rokov (pre trojkolesové); 20 rokov   (ak je min. 2 roky držiteľom A2)

AM; A1; A2; B1 s hmotnosťou v nenaloženom stave do 400 kg

Vodičský preukaz sk. B1

štvorkolesové motorové vozidlá (s výnimkou vozidiel skupiny AM), ktorých výkon neprevyšuje 15 kW a hmotnosť v nenaloženom stave neprevyšuje 400 kg alebo 550 kg pri vozidlách určených k preprave tovaru

17 rokov

AM; A1 trojkolesové

Vodičský preukaz sk. B

B sú motorové vozidlá s výnimkou vozidiel uvedených v § 80a, odst. 1, písmenách a) až e) Zákona, ktorých najvyššia povolená hmotnosť neprevyšuje 3 500 kg, určené pre prepravu najviac 8 osôb okrem vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou: 1. neprevyšujúcou 750 kg; 2. prevyšujúcou 750 kg, ak najvyššia povolená hmotnosť tejto jazdnej súpravy neprevyšuje 3 500 kg, alebo 3. prevyšujúce 750 kg, ak najvyššia povolená hmotnosť tejto jazdnej súpravy prevyšuje 3 500 kg, ale neprevyšuje 4 250 kg, ak sa jedná o vodičské oprávnenie v rozšírenom rozsahu

18 rokov

AM; A1 s automatickou prevodovkou; A trojkolesové (od 21 rokov); B1

Vodičský preukaz sk. C1

motorové vozidlá (s výnimkou traktorov), ktorých najväčšia povolená hmotnosť prevyšuje 3 500 kg, ale neprevyšuje 7 500 kg, s najviac 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg

18 rokov

AM

Vodičský preukaz sk. C

motorové vozidla (s výnimkou traktorov a vozidiel skupiny C1), ktorých najväčšia povolená hmotnosť prevyšuje 3 500 kg s najviac 8 miestami k sedeniu okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg

21 rokov (prípadne od 18 rokov)

AM; C1

Vodičský preukaz sk. D1

motorové vozidlá, ktorých dĺžka nepresahuje 8 metrov, s viac než 8, ale najviac 16 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg

21 rokov

AM

Vodičský preukaz sk. D

motorové vozidlá (s výnimkou vozidiel skupiny D1) s viac než 8 miestami na sedenie okrem miesta vodiča, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou povolenou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg

24 rokov (prípadne od 21 alebo 23 rokov)

AM, D1

Vodičský preukaz sk. B+E

jazdné súpravy zložené z vozidla skupiny B a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 750 kg, avšak neprevyšujúcou 3 500 kg

18 rokov

AM

Vodičský preukaz sk. C1+E

jazdné súpravy, ktorých najväčšia povolená hmotnosť neprevyšuje 12 000 kg, zložené: 1. z vozidla skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 750 kg, alebo 2. z vozidla skupiny B a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 3 500 kg

18 rokov

AM; B+E

Vodičský preukaz sk. C+E

jazdné súpravy zložené zo skupiny C a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 750 kg

21 rokov (prípadne od 18 rokov)

AM; B+E; C1+E; D+E (ak je držiteľom D)

Vodičský preukaz sk. D1+E

jazdné súpravy zložené z vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 750 kg

21 rokov

AM; B+E

Vodičský preukaz sk. D+E

jazdné súpravy zložené z vozidla skupiny D a prípojného vozidla s najväčšou povolenou hmotnosťou vyššou než 750 kg

24 rokov (prípadne od 21 alebo 23 rokov)

AM; B+E; D1+E

Vodičský preukaz sk. T

zaradené traktory a samojazdné pracovné stroje, ku ktorým môže byť pripojené prípojné vozidlo

17 rokov

-

Anketa

Ste vlastníkom vozidla?

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+43
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

22. 5. 2023 | Daniel Výcha

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

Posledné roky boli plné zmien, a to najmä na trhu. Kým niektorým druhom biznisu zmeny prospeli, mnohé zasiahli negatívne. Tak, ako mnohé firmy na trh vstupovali, zažili sme aj odchody... celý článok

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

10. 5. 2023 | Marek Mittaš

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

Na konci apríla dočasne poverený minister financií, Eduard Heger, predstavil hospodárenie štátu za rok 2022. Na tlačovej besede sa pochválil výnimočne dobrými hospodárskymi výsledkami.... celý článok

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

4. 5. 2023 | Marek Mittaš

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

Od 16. apríla 2023 Nemecko už nevyrába elektrinu z jadrových elektrární. Ukončenie využívania jadrovej energie bolo oznámené už v roku 2011. Aké dôvody stoja za týmto rozhodnutím a... celý článok

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

19. 4. 2023 | Daniel Výcha

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila náš život v mnohých smeroch. Jedným z nich sú rapídne stúpajúce ceny energií, ktoré odštartovala. Od roku 2021 sa ceny elektriny zvyšujú na všetkých... celý článok

EÚ odpískala koniec spaľovacích motorov: Čo to bude znamenať pre Slovákov?

5. 4. 2023 | Marek Mittaš

EÚ odpískala koniec spaľovacích motorov: Čo to bude znamenať pre Slovákov?

Európska zelená dohoda má docieliť to, aby celá EÚ bola do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa sa členské štáty EÚ rozhodli zakázať predaj spaľovacích motorov.... celý článok