Slovák žijúci v ČR: je nutné žiadať o prechodný pobyt?

Lenka Vyplašilová | rubrika: Článok | 26. 1. 2017
Ste Slovák žijúci v Českej republike? Možno sa tak ako väčšina Slovákov pôsobiacich u našich susedov stretnete s otázkou prechodného pobytu. Kam oň ísť požiadať a je to vôbec nutné?
Slovák žijúci v ČR: je nutné žiadať o prechodný pobyt?

Zdroj: Shutterstock

Potvrdenie o prechodnom pobyte je dobrovoľné

Občania Európskej únie, a teda aj Slováci majú možnosť požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte na území Českej republiky v prípade, že v krajine plánujú stráviť obdobie dlhšie ako tri mesiace.

Ako vidíme, nevzniká povinnosť o prechodný pobyt žiadať a je len na vás, či o vydanie potvrdenia požiadate.

Môže to byť ale vhodné alebo nevyhnutné v prípade, že budete banku v ČR žiadať o úver alebo hypotéku alebo v prípade nahlásenia automobilu pre získanie českej ŠPZ.

Pozor: Pre občanov EÚ (a teda aj Slovákov), ktorí plánujú pobývať v Českej republike viac než 30 dní, platí jediná povinnosť – a to do 30 dní od vstupu do krajiny sa prihlásiť k pobytu. Povinnosť sa nevzťahuje na občanov, za ktorých tak učinil ubytovateľ. 

Aké dokumenty k žiadosti potrebujete

Žiadosť o povolenie na prechodný pobyt v ČR musí byť podaná výhradne osobne na Ministerstve vnútra ČR podľa miesta hláseného pobytu.

Prostredníctvom príslušného formulára podáte žiadosť, ku ktorej priložíte potrebné dokumenty, a to buď originály alebo úradne overené kópie. V prípade, že chcete získať prechodný pobyt v Českej republike, potrebujete predložiť nasledujúce dokumenty:   

  • Doklad totožnosti alebo cestovný doklad, 
  • doklad potvrzujúci účel pobytu, v prípade, že ide o zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť alebo štúdium, 
  • fotografiu veľkosti 35x45mm,
  • doklad o zdravotnom poistení (neplatí to, ak je účel zamestnanie, podnikanie alebo iná zárobková činnosť)
  • doklad o zaistení ubytovania na území ČR (o nájomná zmluva alebo zmluva o podnájme uzatvorená s majiteľom bytu.

Prostredníctvom príslušného formulára podáte žiadosť, ku ktorej priložíte potrebné dokumenty, a to buď originály alebo úradne overené kópie.

Žiadosť sa podáva výhradne osobne, pričom predkladané dokumenty nemôžu byť staršie ako 180 dní (s výnimkou dokladov totožnosti, cestovného dokladu, rodného či sobášneho listu).

Rozhodnutie o vydaní povolenia

Žiadosť je spracovaná najneskôr do 30 dní od jej podania. Ak ste sa narodili po roku 1993, tak vám bude v prípade kladného vybavenia žiadosti pridelené nové rodné číslo slúžiace na účely evidencie. Slovákom narodeným ešte pred rokom 1993 ostáva v prípade schválenia žiadosti rodné číslo Slovenskej republiky a je zapísané do preukazu hneď pri vydaní potvrdenia o prechodnom pobyte.

Pozor: Platnosť tohto povolenia je viazaná na platnosť dokladu totožnosti. Po vypršaní platnosti hlavného dokladu totožnosti, prípadne cestovného dokladuje nutné opätovne požiadať o nové potvrdenie o prechodnom pobyte na území Českej republiky. 

Hlásenie zmien

Nezabudnite na ohlasovaciu povinnosť v prípade zmeny bydliska, práce, rodinného stavu či priezviska. Zmenu musíte nahlásiť najneskôr do 15 pracovných dní, a to v prípade zmeny priezviska, osobného stavu alebo údajov v doklade totožnosti či cestovného dokladu, na ktorý je potvrdenie naviazané. V prípade zmeny miesta pobytu je lehota na oznámenie 30 pracovných dní. Zmena miesta pobytu sa hlási len v prípade pobytu s predpokladanou dĺžkou nad 180 dní. V prípade, že tak neučiníte, hrozí vám pokuta. 

Lenka Vyplašilová

 Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce