Cestovný doklad

Za akých podmienok môže Slovák získať trvalý pobyt v ČR

Článok | Lenka Vyplašilová | 30. 1. 2017

+15

Za akých okolností môže Slovák žijúci v Českej republike žiadať o trvalý pobyt v tejtoj krajine? Pripravili sme pre vás prehľad o tom, čo potrebujete k žiadosti o povolenie na trvalý pobyt u našich susedov.

Slovák žijúci v ČR: je nutné žiadať o prechodný pobyt?

Článok | Lenka Vyplašilová | 26. 1. 2017

+6

Ste Slovák žijúci v Českej republike? Možno sa tak ako väčšina Slovákov pôsobiacich u našich susedov stretnete s otázkou prechodného pobytu. Kam oň ísť požiadať a je to vôbec nutné?