Nový alebo stratený: ako vybaviť vodičský preukaz

Roland Regely | rubrika: Článok | 17. 8. 2017
Jeden z najdôležitejších dokladov v živote aktívneho človeka je nepochybne vodičský preukaz. Ak ste úspešne absolvovali autoškolu a získali vodičské oprávnenie, čaká vás posledný krok – vybavenie vodičského preukazu. Dnes ho už vybavíte pomerne rýchlo a jednoducho.
Nový alebo stratený: ako vybaviť vodičský preukaz

Zdroj: Shutterstock

Vodičský preukaz vybavíte osobne na oddeleniach dokladov poriadkovej polície podľa miesta vášho trvalého bydliska. Na vybavenie vám stačia 3 veci: žiadosť, doklad totožnosti a musíte spĺňať podmienky zákona o cestnej premávke: 

 • dôveryhodne preukážete, že na území Slovenskej republiky máte zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukážete, že študujete na území Slovenskej republiky viac ako šesť mesiacov,
 • nemáte súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, 
 • nemáte príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti, 
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu; to neplatí, ak žiadate o udelenie ďalšieho vodičského oprávnenia, 
 • nemáte zadržaný vodičský preukaz, 
 • nemáte odobraté vodičské oprávnenie, 
 • nemáte súdom alebo iným príslušným orgánom cudzieho štátu uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, 
 • nemáte vodičské oprávnenie udelené v cudzine odobraté, obmedzené, pozastavené alebo zrušené, 
 • nemáte vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený, 
 • nie ste držiteľom iného vodičského preukazu vydaného cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.

Fotografiu si so sebou nosiť nemusíte, priamo na mieste vám totiž zosnímajú tvár aj váš podpis.

Správne poplatky:

 

 • vydanie vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 eura
 • zmena trvalého pobytu, zmena priezviska do 30 dní – 6,50 eura
 • vydanie preukazu po skončení skúšobnej lehoty do 30 dní – 6,50 eura
 • rozšírenie preukazu do 30 dní – 6,50 eura
 • náhrada za stratený a poškodený preukaz – 13 eur
 • náhrada za odcudzený preukaz – 6,50 eura
 • zrýchlené vydanie vodičského preukazu za poplatok 26 eur

Ak ste svoj vodičský preukaz stratili, poškodili, zničili, alebo vám ho ukradli, musíte podľa zákona bezodkladne požiadať o vydanie nového preukazu. Urobíte tak v mieste svojho trvalého bydliska na oddelení poriadkovej polície.

 

Užitočné informácie o vodičskom preukaze

 

 • prvý vodičský preukaz je na skúšobnú lehotu dvoch rokov, ktorá začína plynúť dňom vydania vodičského preukazu
 • v prípade zničenia, straty alebo odcudzenia vodičského preukazu ste nútený do 7 dní túto situáciu ohlásiť na okresnom dopravnom inšpektoráte
 • pri cestovaní do zahraničia je vo väčšine európskych krajín akceptovaný slovenský vodičský preukaz. V niektorých krajinách Európy a v krajinách mimo Európy je však potrebné disponovať medzinárodným vodičským preukazom, ktorý je dobré si pred cestou vybaviť v dostatočnom časovom predstihu

Platnosť vodičského preukazu

 • vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023,
 • vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032,

Vodičský preukaz a jeho výmena v zahraničí

Ak žijete mimo územia Slovenska a budete potrebovať nový vodičský preukaz, výmenu môžu vykonať len príslušné orgány v krajine, v ktorej máte obvyklý pobyt. Vymenia vám ho za miestny vodičský preukaz.

Odo dňa platnosti nového miestneho preukazu sa však budú na vás vzťahovať aj nové pravidlá. Takýto vodičský preukaz má obmedzenú platnosť a budete musieť kvôli nemu napríklad absolvovať pravidelné zdravotné prehliadky.

Vodičský preukaz je neplatný, ak

 

 • jeho držiteľ je držiteľom aj iného platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný skôr, 
 • jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, 
 • bol vydaný v rozpore so zákonom, 
 • sa jeho držiteľ vzdal vodičského oprávnenia, 
 • vodičské oprávnenie v ňom uvedené sa odobralo alebo obmedzilo.

Ako vybaviť medzinárodný vodičský preukaz

Ak plánujete cestovať a sadnúť si za volant aj mimo Európskej únie, je vhodné nechať si vystaviť a vziať si so sebou medzinárodný vodičský preukaz. Pravdepodobne vám bude stačiť aj štandardný vodičský preukaz, ale radšej to neriskujte. Môžu ho vyžadovať najmä v autopožičovňách. Vybavenie preukazu nie je nič zložité a ani finančne náročné.

Medzinárodný preukaz je doplnok k bežným vodičským preukazom, no pokiaľ idete do zahraničia, musíte mať oboje so sebou. Získate ho na počkanie na vašom obecnom úrade, resp. na mieste, kde ste si vybavovali váš vodičský preukaz. Tento preukaz sa vydáva len tým, ktorí už vlastnia vodičský preukaz, ale len v tom prípade, že bol bol vydaný na Slovensku.

Doklady potrebné k vybaveniu medzinárodnému vodičskému preukazu:

 

 • platný občiansky preukaz
 • vodičský preukaz
 • fotografiu, ktorá by mala byť väčšinou vo formáte  35 x 45 mm (ak takú fotku nemáte, odfotia vás priamo na mieste.
 • na úrade vyplníte žiadosť, ktorú by ste mali dostať priamo na mieste a v pokladni zaplatíte poplatok, ktorý sa pohybuje vo výške okolo 6 eur. Preukaz vám bude v tomto prípade vydaný do 30 dní, no pokiaľ ho chcete mať urýchlene, cena sa bude pohybovať okolo 25 eur.

 

 Uvažujete o  kúpe nového automobilu? Čítajte o postupoch ako ho registrovať, či prepísať na nového majiteľa:

 • Kupujete auto zo zahraničia? Ako ho prihlásiť?
 • Chcem vyradiť auto z evidencie. Ako mám postupovať?
 • Ako šikovne prepísať auto - najčastejšie prípady
 • NÁVOD: Ako registrovaťnové auto a čo to stojí

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+18
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce