Ako požiadať o podporu v nezamestnanosti

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 6. 11. 2018
Stratili ste zamestnanie a čo teraz? Na krátku dobu vám nedostatok prostriedkov pomôže prekonať podpora v nezamestnanosti. V nasledujúcich 5 krokoch sa dočítate, ako ju získať.
Ako požiadať o podporu v nezamestnanosti

Zdroj: Shutterstock

1. Podpora v nezamestnanosti nie je pre každého

Ak si myslíte, že chodiť do práce a stratiť zamestnanie sú jediné podmienky pre získanie podpory v nezamestnanosti, mýlite sa.

Aby vám podporu v nezamestnanosti schválili, musíte byť poistený v nezamestnanosti.

Byť poistený v nezamestnanosti znamená, že aspoň dva roky ste si odvádzali poistné do Sociálnej poisťovne. Za zamestnanca toto poistenie odvádza zamestnávateľ. Je súčasťou odvodov na sociálnej poistenie, ktoré sa každému zamestnancovi strháva zo mzdy. Živnostníci, podnikatelia a či dobrovoľný poistníci, toto poistenie odvádzajú do Sociálnej poisťovne sami.

 

2. Na dôvode ukončenia pracovného pomeru nezáleží

Veľkou výhodou je, že sa neskúma dôvod ukončenia pracovného pomeru. Žiadať o dávku v nezamestnanosti tak môžu i osoby, ktoré prišli o prácu kvôli hromadnému prepúšťaniu či z vlastnej vôle. Dokonca aj pri výpovedi kvôli porušeniu pracovnej disciplíny si môže prepustený zamestnanec o podporu v nezamestnanosti požiadať.

3. Zaregistrovanie sa medzi uchádzačov o zamestnanie

Ak ste dúfali, že sa vyhnete úradu práce, dúfali ste márne. Pred podaním žiadosti o dávku v nezamestnanosti sa musíte zaregistrovať na úrade práce podľa miesta trvalého bydliska.

Na úrade práce obdržíte Oznámenie o zaradení medzi uchádzačov o zamestnanie.  Toto oznámenie je nutná príloha k žiadosti o dávku v nezamestnanosti.

Aby vás na úrade práce zaregistrovali, potrebujete tieto doklady:
    • platný občiansky preukaz
    • kópiu dokladu o spôsobe skončenia pracovného pomeru
    • kópiu dokladu o skončení alebo pozastavení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti
    • čestné vyhlásenie, že nevykonávate zárobkovú činnosť
    • potvrdenie o ukončení školy
    • doklad o skončení dočasnej pracovnej neschopnosti
    • potvrdenie o prepustení z väzby
    • potvrdenie o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
    • právoplatné rozhodnutie o nepriznaní predčasného starobného dôchodku
    • prípadne ďalšie poklady

4. Dávka v nezamestnanosti od Sociálnej poisťovne

Podporu v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa.

Ak teda spĺňate podmienku, že ste v uplynulých štyroch rokoch boli aspoň dva roky poistení v nezamestnanosti a zaevidovali ste sa na úrade práce medzi uchádzačov o zamestnanie, môžete požiadať o dávku v nezamestnanosti.

Na pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska podáte žiadosť o dávku v nezamestnanosti.

Spolu s vyplnenou žiadosťou odovzdáte na Sociálnej poisťovni aj oznámenie o zaradení medzi uchádzačov o zamestnanie.

V žiadosti vyplňujete údaje o sebe, trvalom pobyte, kontaktnej adrese, údaje o tom, či poberáte  alebo ste poberali podobnú dávku v členskej krajine EÚ, údaje o výsluhovom príspevku, o dôchodku, o poberaní dávky v hmotnej núdzi. Taktiež sa tam uvádzajú údaje o maloletých deťoch a ďalších vyživovaných osobách.

5. Výška dávky v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje najviac v dĺžke 6 mesiacov. Počas celej doby poberania musí byť uchádzač evidovaný na úrade práce medzi uchádzačmi o zamestnanie.

Ak bude počas poberania dávky žiadateľovi priznaný starobný alebo invalidný dôchodok (70 % pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť), vyplácanie dávky v nezamestnanosti sa zastaví.

Výška dávky v nezamestnanosti závisí od denného vymeriavacieho základu. Ten sa určí výpočtom za dni, kedy bol uchádzač poistený v posudzovanom období.

Dávka sa potom vypláca vo výške 50 % z denného vymeriavacieho základu. Zjednodušene predstavuje asi polovicu hrubej mzdy.

Po troch mesiacoch poberania dávky, môžete požiadať o vyplatenie časti nároku (teda za zostávajúce tri mesiace). Dostanete však len polovičnú sumu, než ako keby ste zostali v evidencii. Ak teda napríklad mesačne poberáte 360 eur, vyplatia vám len 1/2 z (360x3) a to je 540. Keby ste zostali v evidencii, bolo by vám vyplatených 1 080 eur.

Nárok na ďalšiu dávku v nezamestnanosti máte najskôr až po dvoch rokoch.

Anketa

Zdá sa Vám výška podpory v nezamestnanosti postačujúca?

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register