Podpora rodín s deťmi sa už niekoľko rokov nezvyšuje

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 7. 3. 2017
Poskytovaťprídavky na deti je spôsob ako sa štát snaží podporovať rodiny s deťmi. Ich výška sa však už pár rokov po sebe nezmenila. Aké vysoké sú tzv. rodinné prídavky?
Podpora rodín s deťmi sa už niekoľko rokov nezvyšuje

Zdroj: Shutterstock

V súčasnosti môžete žiadať o tieto prídavky:

Prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na starostlivosť o dieťa a rodičovský príspevok.

Prídavok na dieťa je v ČR vyšší len o málo

Ak vychovávate nezaopatrené dieťa, alebo študenta dennej formy štúdia, môže Vám mesačne „pristáť“ na účte 23,52 €. Táto suma je platná už piaty rok. Určite je to lepšie než nič, no za 20 eur si v dnešnej dobe človek moc neobstará. Snáď ešte pri malých deťoch to pokryje stravovanie v škôlke, no u starších detí.....

Táto dávka nie je naviazaná na výšku príjmu, takže nárok majú aj rodičia z vyšších príjmových skupín.

Podobne ako u nás ani v Českej republike sa výška prídavkov na deti pár rokov nemenila. Rodičia však dostávajú odlišnú sumu v závislosti na veku dieťaťa. Rodičom detí vo veku do 6 rokov patrí 500 Kč mesačne (cca 18,50 €*). 610 Kč (cca 22,50 €*) patrí rodičom detí vo veku od 6 do 15 rokov a prídavok na deti staršie ako 15 rokov predstavuje 700 korún (cca 26 €*).

Na prídavok na deti majú však v ČR nárok len tie rodiny, ktorých príjem je nižší než 2,4 násobok životného minima.

Graf: Vývoj výšky prídavku na dieťa a príplatku k prídavku (2009 - 2017)

2017_pridavky_na_dieta

Pre rodičov, ktorí navyše poberajú starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodok je navyše možnosť uplatniť si príplatok k prídavku na dieťa. Ten je v súčasnosti vo výške 11,02 eur mesačne.

Takýto rodič si však nemôže uplatňovať daňový bonus a tiež nesmie vykonávať zárobkovú činnosť. Skrátka a jednoducho si príplatok môže nárokovať predovšetkým rodič, ktorý žije z dôchodku. 

Príspevky pri narodení dieťaťa: záleží na poradí

Na rozdiel od prídavkov na dieťa, poskytuje sa príspevok pri narodení dieťaťa jednorázovo - pri jeho narodení.

Pri svojich prvých troch deťoch môžete získať viac ako 800 eur, za každé ďalšie porodené dieťa "bude rodič odmenený" len 150-timi eurami. Ak sa vám narodia dvojičky, zvýši sa príspevok o 75,96 eur. 

O tento príspevok však prídete, ak ste porodili v zahraničí a bol vám tam poskytnutí obdobný príspevok. Taktiež je potrebné, aby ste navštevovali gynekológa počas celej doby tehotenstva.

Žiadať o príspevok si musíte najneskôr do štyroch mesiacov od narodenia dieťatka, inak vám tiež nebude poskytnutý (žiadosť o príspevok si môžete stiahnuť aj z našich stránok: Formuláre na stiahnutie). 

Graf: Sumy príspevku pri narodení dieťaťa ( 2009-2017) 

2017_prispevok_pri_narodeni_detata

Rodičovský príspevok 200 € mesačne

Sumu 203,20 eura mesačne uvidí na svojom účte každá mamička na materskej dovolenke, ktorá sa o svojho potomka riadne stará do jeho 3 rokov veku. 

Maminky dvojičiek majú túto sumu vyššiu o 25 %, teda  254 eur, maminky trojičiek obdržia 304,80 eur atď. 

V prípade, že by bola zanedbaná starostlivosť o staršie dieťa počas poberania rodičovského príspevku bude tento príspevok znížený o polovicu. Ide o to, ak staršie dieťa tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace nebude riadne plniť povinnú školskú dochádzku (bude mať neospravedlnené hodiny). 

Tento systém sa nedá ani porovnať s Českou republikou, kde sa od nášho rozdelenia úplne zmenil.

Mamičkám bude vyplatené niečo okolo  8 150 eur za celú dobu materskej dovolenky. Mamičky (prípadne oteckovia na rodičovskej dovolenke) si dokonca môžu určiť výšku poberania príspevku od nuly do takmer 500 eur mesačne. 

Keď budú poberať vyšší príspevok, bude im vyplatená cela suma za 15 mesiacov, keď budú poberať nižšiu sumu, vyplácaná im môže byť až 43 mesiacov. Výhodou je tiež, že si každé 3 mesiace môžu výšku príspevku zmeniť. 

Príspevok rodičom, ktorí pracujú 

Rodičom, ktorí pracujú alebo študujú na strednej či vysokej škole, priplatí štát ak:

  • sa o dieťa stará babička 41,10 eur
  • sa o dieťa stará materská škola - 80 eur
  • sa o dieťa stará iné zariadenie (napr. súkromná materská škola, jasle) - preplácajú sa preukázané výdavky - maximálne však 280 eur, 

Rodič si tak môže vybrať, či bude poberať príspevok na starostlivosť o dieťa alebo rodičovský príspevok.

Výhodou pri rodičovskom príspevku je, že netreba dokladovať výdavky. Ak sa však o dieťa stará babka alebo štátna materská škola, je rodičovský príspevok vyšší.

Pri súkromnej materskej škole, kedy je možné poberať až 280 eur je tak príspevok na starostlivosť výhodnejší. 

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Česko, Dovolenka, materská škola