4. dôchodkový pilier alebo budete na dôchodku starý, chudobný a chorý?

Petr Hechtberger | rubrika: Článok | 3. 10. 2016
V posledných dvoch článkoch seriálu o dôchodku sme si povedali, žez prvých troch dôchodkových pilierov určite dôstojný dôchodok väčšinaľudí mať nebude. Preto sa v dnešnom treťom diely seriálu o dôchodkochpozrieme na pomyseľný IV. dôchodkový pilier, ktorý môže byť reálnymriešením takmer pre každého.
4. dôchodkový pilier alebo budete na dôchodku starý, chudobný a chorý?

Zdroj: Shutterstock

Jedná sa o akúsi nadstavbu k existujúcemu systému, ktorá však nie je obmedzená konkrétnym produktom s pevne danými parametrami.

Z toho vyplýva, že svoj IV. pilier môžete urobiť z akéhokoľvek produktu, ktorý je na to vhodný.

Dokonca sa nemusíte ani nechať obmedzovať finančnými produktmi a môžete napríklad uvažovať o kúpe nehnuteľnosti a špekulovať na rast cien nehnuteľností, alebo môžete zvážiť kúpu nehnuteľnosti a následný prenájom.

Samozrejme aj tu existuje veľa premenných od ktorých závisí, či to bude fungovať, alebo nie, ale je to tiež jedna z možnostíMy sa dnes sústredíme iba na najdostupnejšie finančné produkty, lebo tie môže využívať naozaj každý.

Ukážeme si pri každom type produktu jeho hlavné výhody a nevýhody. Budeme sa sústreďovať na všeobecné parametre produktov a preto vám odporúčame sa pri konkrétnej konečnej voľbe zaujímať aj o iné detaily.

Bežný účet umožňuje prístup k peniazom kedykoľvek

Bežný účet je bankový produkt v ktorom sa vaše peniaze „zhodnocujú“ úrokom v súčasnej dobe v rozsahu 0,01 do 0,5% p.a..Výhodou je prístup k peniazom kedykoľvek bez pokuty, dokonca aj z bankomatu inej banky.

Nevýhodou je nízke zhodnotenie, ktoré spôsobí, že aj po niekoľkých rokoch budete mať na účte iba toľko, koľko ste tam vložili a keď zoberieme do úvahy aj vplyv inflácie tak reálna kúpna hodnota peňazí bude ešte nižšia ako dnes.

Tento typ produktu teda nie je veľmi vhodný pre IV.pilier.

Sporiaci účet ponúka vyššie zhodnotenie

Sporiaci účet je tiež bankový produkt, ktorý má symbolicky vyššie zhodnotenie ako bežný účet. Aktuálne trh ponúka úroky od 0,03 do 1,0% p.a..

Pokiaľ na tento typ produktu uvidíte televíznu reklamu tak bude pravdepodobne s vyšším úrokom, ale je to vždy podmienené ďalšími podmienkami, ako napríklad minimálny zostatok na účte, vedenie a aktívne používanie bežného účtu a podobne.

Výhodou je opäť likvidita, teda ku svojím peniazom sa dostanete rýchlo.Nevýhodou je opäť pomerne nízke zhodnotenie. Rôzne sporiace účty majú iný spôsob pripisovania úrokov, napríklad mesačne, alebo aj ročne.Treba si tiež dať pozor, či konkrétny sporiaci účet, nemá úročenie podmienené inými produktmi, alebo obmedzeniami.

Stavebné sporenie je produkt Stavebných sporiteľní.

Produkt je primárne určený na podporu financovania bývania a preto je podporovaný štátnou prémiou. Aj napriek účelovej viazanosti tohto sporenia ho môžete využiť ako „priateľský sporiteľ“, čo v praxi znamená, že sporenie musí trvať minimálne 6 rokov a následne môžete peniaze zo stavebného sporenia vrátane úrokov aj štátnej prémie vybrať a použiť na čokoľvek bez toho, aby ste museli dokladovať účel použitia.

Pokiaľ by ste sa rozhodli použiť pre IV. pilier práve stavebné sporenie, tak tento 6-ročný cyklus použijete aj niekoľkokrát po sebe. Na Slovensku pôsobia v súčasnosti 3 stavebné sporiteľne, pričom každá ponúka rôzne tarify (verzie) stavebného sporenia.

Jednotlivé tarify sa odlišujú vo viacerých parametroch, ale čo sa týka našej témy, zaujíma nás iba rozdiel v úročení. Štátna prémia sa mení, ale je rovnaká pri všetkých stavebných sporiteľniach.

Na starých zmluvách o stavebnom sporení majú niektorí klienti ešte stále úrok 3% p.a., ale pri nových zmluvách je najvyšší úrok aktuálne 1,8% p.a.. Vzhľadom na nízke úrokové sadzby na medzibankovom trhu sa dá predpokladať, že úročenie stavebného sporenia pôjdeešte smerom nadol.Prvou nevýhodou tohto produktu je účelová viazanosť počas prvých 6 rokov, čo znamená, že pokiaľ sa neplánovane dostanete do situácie, kedy budete svoje peniaze potrebovať tak je to možné, ale prídete o štátnu prémiu.

Aby ste získali aj štátnu prémiu, musíte v prípade výberu do 6 rokov vydokladovať účelové použitie - napríklad, že ste peniaze použili na rekonštrukciu bytu alebo domu. Druhou nevýhodou, ktorú treba zohľadniť, je neistá výška štátnej prémie, nakoľko štátna prémia sa schvaľuje vždy iba na jeden rok a potom sa môže zmeniť. Keď sa pozrieme ako sa vyvíjala štátna prémia doteraz tak sme aj pri tomto produkte pomerne skeptický.

Kapitálové poistenie je produkt, ktorý v sebe spája sporenie a poistenie, alebo - pokiaľ chcete - naopak.

Už sa veľmi nepredáva, ale niektoré poisťovne ho ešte stále ponúkajú. Vyznačuje sa garantovaným zhodnotením, ktoré určuje NBS. Slovíčko garantované pôsobí na niektorých klientov ešte stále ako „zaklínadlo“ a spôsobuje, že sa klienti uchyľujú k podpisu zmluvy bez toho, že by si prepočítali výhodnosť sľubovaného garantovaného zhodnotenia sporenia, veď predsa, čo už by mohlo byť výhodnejšie ako garantované zhodnotenie.

Najväčšou nevýhodou sporenia cez poistku sú vysoké skryté poplatky, ktoré si poisťovňa umoruje najmä na začiatku. Keď zoberieme do úvahy aj vplyv inflácie na hodnotu peňazí tak aj napriek garantovanému zhodnoteniu si teda dovolíme konštatovať, že vo väčšine prípadov má klient od začiatku garantovanú stratu. O zhodnotení by sa dalo hovoriť iba v prípade, že by sa rodič stal invalidným, alebo zomrel, lebo potom by platila do 18 rokov poistné poisťovňa a to by sa dalo považovať v konečnom vyhodnotení za zhodnotenie.

Investičné poistenie je nástupcom vyššie spomínaného kapitálového poistenia.

Nakoľko žijeme v dobe, kedy vďaka internetu máme voľný prístup k informáciám, aj poisťovne sa museli prispôsobiť trhu. Stále viac je za posledné roky skloňované investovanie, lebo je to spôsob, ako sa peniaze dajú reálne zhodnotiť.Poisťovne chcú tiež svoj kúsok z pomyselného koláča peňazí klientov určených na sporenie a investovanie a preto ku poisteniu rizík miešajú aj investovanie do fondov.

Hlavný problém je tu rovnaký, ako u kapitálového poistenia a to sú skryté poplatky.

Suma sumárum, o investovaní v pravom slova zmysle nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť, aspoň čo sa týka výhodnosti.Výhodou v tomto produkte môže byť oslobodenie platenia v prípade invalidity, alebo smrti rodiča. Okrem toho každé investičné poistenie ponúka na výber z niekoľkých možností fondov a môžete si vybrať podľa toho či ste skôr konzervatívny klient, alebo agresívny investor.

Okrem naozaj netransparentných a skrytých poplatkov je tiež nevýhodou, že poisťovne majú často informácie o fondoch na svojich stránkach zle dostupné, alebo nenájdete všetko, čo potrebujete.

Niekedy treba veľa „googliť“, aby ste sa k vytúženej informácii o skutočnej výkonnosti fondu dostali. Tiež si treba dávať pozor pri prezantácii návrhu na predpokládané zhodnotenie vybraných fondov. Nechajte si ukázať reálnu historickú výkonnosť ponúkaných fondov a porovnajte ju s tou, ktorú poradca používa v ponuke.

Investovanie do podielových fondov

Podľa nášho názoru je najzaujímavejším produktom IV.pilier práve investovanie do podielových fondov. Na Slovensku ich je k dispozícii naozaj veľa. Rádovo sa bavíme o stovkách podielových fondov od rôznych správcov.Môžete si vybrať medzi fondmi, ktoré investujú do nehnuteľností, dlhopisov, alebo do akcií, poprípade zmiešané fondy.

Tiež sa môžete rozhodnúť, či chcete skôr investovať do fondov zameraných na Európu, Ameriku, Áziu, alebo si môžete vybrať znovu fond s globálnym prístupom, ktorý vám znovu ponúkne akýsi mix. Nevýhodou sa môžu zdať poplatky, lebo od poplatkov sa odvíja aj provízia poradcu a pokiaľ narazíte na „šmejda“ tak sa nedoplatíte.

Tiež je veľmi dôležitý výber vhodného fondu. Pokiaľ nemáte s fondmi skúsenosti tak neodporúčame vyberať fondy, ktoré sú na trhu krátku dobu a nevieme sa pozrieť do minulosti ako sa „popasovali“ s rôznymi krízami a kolísaním kapitálového trhu. Ako sme už spomenuli, je užitočné si pozrieť históriu výkonnosti fondu, lebo aj keď nám to negarantuje vývoj do budúcnosti, každopádne má tento pohľad určitú vypovedajúcu schopnosť.

S každou investíciou je tiež spojené riziko a preto odporúčame každému klientovi aby sa poradil s poradcom, ktorý sa investovaniu venuje a má skúsenosti.

Na záver si ukážeme jednoduché porovnanie aby ste sa mohli lepšie rozhodnúť aké sporenie, alebo investovanie je pre váš IV.pilier najvhodnejšie.

Keďže hlavným zámerom sporenia a investovania je zhodnotenie tak sme do porovnania pridali ešte dva posledné stĺpce s projekciou akú hodnotu by reálne peniaze mali v porovnaní s dneškom pri priemernej ročnej inflácii 1% a 2%.

produkt vklad mesačne vložené za 18 rokov k dispozícii po 18 rokoch pred zdanením
Kapitálové poistenie 50 10.800 EUR 10.042 EUR
Detský bežný účet 50 10.800 EUR 11.298 EUR
Sporiaci účet 50 10.800 EUR 11.937 EUR
Stavebné sporenie 50 10.800 EUR 13.325 EUR
Investičné poistenie 50 10.800 EUR 13.806 EUR
Investovanie do fondov 50 10.800 EUR 20.586 EUR

Pri výpočtoch by sa iste dalo polemizovať, či nie su skreslené napríklad tým, kedy sú pri jednotlivých produktoch pripisované úroky, alebo kedy sa platia poplatky, kedy a ako sa pri jednotlivých produktoch platí dane, čo keď sa bude vyvíjať štátna prémia smerom dole/hore, to isté platí aj pre úroky a zhodnotenie.

Zámer porovnania nebol dať 100% presné výpočty, lebo to sa v praxi asi ani nedá, keďže aj produkt sme museli vždy zvoliť od konkrétnej inštitúcie a porovnateľný produkt od konkurencie už by hneď mal o trochu iný výsledok.

Cieľom teda bolo ponúknuť skôr principiálny pohľad na rozdiel medzi jednotlivými produktmi, ktoré sú pre vás viac, alebo menej vhodné pre IV.pilier.Veríme, že vám toto porovnanie pomôže sa lepšie rozhodovať v tom, aký typ produktu si vybrať.

Petr Hechtberger

 Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

investícia, Poistenie, Úrok

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register