Otcovia na rodičovskej dovolenke v roku 2022 + jej zmeny od októbra

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 6. 2022
Otcovia na rodičovskej dovolenke už dávno nie sú raritou; možnosť voľna súvisiaceho so starostlivosťou o malé dieťa využíva čoraz viac mužov. Od 1. 10. 2022 je plánovaná účinnosť právnej úpravy, ktorá podmienky čerpania dovolenky pre otcov upraví ešte viac prorodinne.
Otcovia na rodičovskej dovolenke v roku 2022 + jej zmeny od októbra

Zdroj: Shutterstock

Zmena pomôže aj matkám; mnohým ženám sa aspoň na časť šestonedelia pravdepodobne veľmi uľaví. Niektoré povinnosti v domácnosti totiž bude môcť prevziať muž bez toho, aby si musel čerpať klasickú dovolenku.

Otec na „materskej“ do 30. 9. 2022 

Pre pracovné voľno poskytované v súvislosti s narodením dieťaťa až do jeho troch rokov sa všeobecne vžil pojem „materská“ dovolenka. U mamičiek možno o materskej dovolenke hovoriť len v časovom úseku, ktorý štandardne trvá 34 týždňov (6 týždňov pred pôrodom a 28 týždňov po pôrode). Následne spravidla až do troch rokov dieťaťa už ide o tzv. rodičovskú dovolenku.   

U otcov sa z právneho hľadiska nedá o materskej dovolenke hovoriť vôbec. Pracovné voľno, ktoré môžu otcovia čerpať pri narodení potomka, zákon aktuálne označuje ako rodičovskú dovolenku. Otcovia ju môžu čerpať od narodenia dieťaťa, ak sa oň zároveň starajú, a to v rovnakom rozsahu ako mamičky. 

Dávka, ktorou si otec môže kompenzovať chýbajúci príjem počas rodičovskej dovolenky, sa nazýva materské. Podmienkou jeho vyplatenia je trvanie nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch. Nárok na materské majú otcovia:

- 28 týždňov od jeho priznania,

- 31 týždňov od jeho priznania, ak sú osamelí,

- 37 týždňov od jeho priznania, ak sa súčasne starajú o 2 a viac detí. 

Ako otec môžete materské poberať v týchto režimoch:

- ak matka dieťaťa zomrela,

- ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej 1 mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,

- ak oň požiadate po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, ak matka zároveň nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. 

V zmysle vyššie uvedeného teda platí, že ak máte partnerku a o rodičovskej dovolenke uvažujete preto, že sa  s ňou chcete pri starostlivosti o dieťa „vystriedať“, môžete si v súčasnosti požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo otcovia spravidla nečerpajú rodičovskú dovolenku už od narodenia dieťaťa, hoci by tak podľa Zákonníka práce mohli urobiť. Pri plánovaní rodičovskej dovolenky berte do úvahy aj skutočnosť, že váš nárok na materské zaniká najneskôr dovŕšením tretieho roku dieťaťa. 

 Od 1. 10. 2022 otcovská dovolenka 

Novela Zákonníka práce, ktorej účinnosť sa zatiaľ plánuje od 1. októbra roka 2022, v zásade do pracovného voľna otcov poskytovaného v súvislosti s narodením dieťaťa neprináša zásadnejšie zmeny. Do veľkej miery ide len o premenovanie voľna pre otcov, ktoré je analógiou materskej dovolenky matky, z „rodičovskej“ dovolenky na „otcovskú“. Dĺžka trvania uvedenej dovolenky sa nemení. 

Za významný prorodinný benefit však možno považovať zmeny vo vyplácaní materského pre otcov, ktoré od októbra nastanú v dôsledku novelizácie zákona o sociálnom poistení. Po novom bude platiť, že ak sa otcovia rozhodnú pre vyčerpanie časti otcovskej dovolenky už v šestonedelí (napríklad preto, aby pomohli matke dieťaťa so zotavením po pôrode), bude im na dobu dvoch týždňov chýbajúci príjem zo zárobkovej činnosti kompenzovaný materským, a to bez ohľadu na to, či bude v rovnakej dobe poberať materské alebo rodičovský príspevok matka dieťaťa. V súbežnom režime s matkou však otec môže poberať materské len 2 týždne čerpané v rozmedzí od narodenia dieťaťa do uplynutia šiestich týždňov odo dňa pôrodu. 

Otcovskú dovolenku si teda otcovia môžu rozdeliť aj tak, že z nej budú čerpať 2 týždne hneď po pôrode (alebo po návrate mamičky s dieťaťom z nemocnice) a zvyšok si vyberú, až keď bude dieťa o čosi väčšie a samostatnejšie. 

Treba však zdôrazniť, že pre zvyšnú dobu čerpania otcovskej dovolenky nad rámec dvoch týždňov v šestonedelí bude zákon o sociálnom poistení aj po novele výplatu materského otcovi podmieňovať tým, aby materské alebo rodičovský príspevok nepoberala zároveň matka. Otec môže popri čerpaní materského pracovať – nesmie to však byť prekážkou starostlivosti o dieťa a príjem nesmie byť dosahovaný z tej činnosti, z ktorej bol uplatnený nárok na materské.

Sociálna poisťovňa teda aj po zmenách z roku 2021 (zrušenie povinnosti predkladania dohody o prevzatí dieťaťa do starostlivosti) naďalej zastáva výklad právnej úpravy, v zmysle ktorého musia otcovia svoju pracovnú činnosť buď výrazne obmedziť alebo prispôsobiť režimu, ktorý si vyžaduje adekvátna starostlivosť o dieťa v útlom veku (napr. home office). 

Otcovská dovolenka bude komplikáciou pri ukončení pracovného pomeru, a to aj v skúšobnej dobe 

Do 30. 9. 2022 zrejme otcovia v skúšobnej dobe nebudú možnosť rodičovskej dovolenky veľmi využívať. Stále totiž bude platiť, že aj s otcom na rodičovskej dovolenke bude možné v skúšobnej dobe ukončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez jeho uvedenia. Ochranu naďalej požívajú len tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy, s ktorými môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len výnimočne a nesmie sa tak stať z dôvodov, ktoré by súviseli s ich tehotenstvom či materstvom.

 Od 1. 10. 2022 už bude aj pri ukončovaní pracovného pomeru muža na otcovskej dovolenke platiť výnimočný režim; zamestnávateľ bude musieť takéto skončenie náležite písomne odôvodniť a dôvod nebude môcť spočívať v starostlivosti o narodené dieťa. Zvýšená ochrana pred skončením pracovného pomeru bude pre otcov na otcovskej dovolenke zachovaná pri výpovedi zo strany zamestnávateľa či pri okamžitom skončení pracovného pomeru.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok