Práca v zahraničí: Nezabudnite na zdravotné poistenie

Redakcia | rubrika: Článok | 18. 8. 2022
Našli ste si prácu v zahraničí a zaujíma vás, čo to znamená z hľadiska zdravotného poistenia? Tento článok vám poslúži ako kompletný sprievodca právami a povinnosťami pri práci v členských štátoch EÚ mimo Slovenska.
Práca v zahraničí: Nezabudnite na zdravotné poistenie

Zdroj: Shutterstock

Kedy musíte zmeniť poisťovňu?

Aby nedochádzalo ku kolíziám medzi systémami zdravotnej starostlivosti, každá osoba môže byť zdravotne poistená iba v jednom členskom štáte EÚ. To, kde budete mať aktívne poistenie, sa určuje podľa miesta výkonu práce a trvalého bydliska.

Dlhodobá práca aj pobyt mimo Slovenska

Ak v zahraničí plánujete prácu na dobu dlhšiu ako 2 roky a zároveň sa do tejto krajiny sťahujete, zmene poisťovne sa nevyhnete. Najprv si uzatvoríte zmluvu so zdravotnou poisťovňou v danom štáte. Aby ste splnili podmienku poistenia v maximálne jednej krajine EÚ, bude potrebné odhlásiť sa z poisťovne na Slovensku.

Krátkodobá práca mimo Slovenska

Pokiaľ váš pracovný pobyt v cudzej krajine nepresiahne 2 roky, zmena poisťovne nie je povinná. Aby ste však mali vy aj vaša rodina nárok na zdravotnú starostlivosť v zahraničí, budete potrebovať formulár S1. Ide o oprávnenie na získanie zdravotnej starostlivosti v krajine, v ktorej žijete.

Formulár si vypýtajte od poisťovne v domácej krajine a odovzdajte ho príslušnému orgánu v zahraničí. Najčastejšie to bude zdravotná poisťovňa podľa vášho výberu v danom štáte. Vďaka tomuto dokumentu budete mať nárok na zdravotnú starostlivosť v oboch krajinách. 

Práca v zahraničí a pobyt na Slovensku

Ľudia žijúci v blízkosti hraníc sa dostávajú do situácie, kedy bývajú na Slovensku, no prácu si nájdu v susednom štáte. Vtedy máte nárok na zdravotnú starostlivosť v oboch krajinách.

Zdravotné poistenie si v takom prípade budete platiť (prípadne zamestnávateľ) v zahraničí. Aby ste však mohli využiť svoj nárok na ošetrenie na Slovensku, vypýtajte si od poisťovne v krajine výkonu práce formulár S1. Prinesiete ho do slovenskej zdravotnej poisťovne, ktorá vás zaradí do zoznamu klientov s nárokom na zdravotnú starostlivosť.

Ako získať formulár S1?

Na Slovensku sú tri zdravotné poisťovne. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), Union a Dôvera. Každá z nich má pre získanie formuláru S1 iné podmienky. Tu sú postupy, ako získať formulár S1.

VšZP

Žiadosť o vydanie formuláru doručíte:

VšZP nemá presne určenú štruktúru žiadosti, klient ju teda môže formulovať voľne. Je však potrebné, aby žiadosť obsahovala:

 • pracovnú zmluvu, resp. aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa s uvedením skutočného miesta výkonu pracovnej činnosti,
 • ak ste SZČO, do žiadosti dopíšte skutočné miesto výkonu činnosti,
 • potvrdenie o poberaní dôchodku/ov, potvrdenie o podanie žiadosti o dôchodok,
 • doklady preukazujúce Vaše bydlisko v inom členskom štáte (napríklad nájomná zmluva, potvrdenie o vlastníctve nehnuteľnosti…).

Ak by v žiadosti niečo chýbalo, poisťovňa sa vám bude aktívne hlásiť. Nezabudnite preto priložiť váš mail alebo telefónne číslo.

Union

Poisťovňa Union pre svojich klientov pripravila jeden dokument, ktorý zahŕňa všetko od samotnej žiadosti cez návod na vyplnenie až po adresu, kam žiadosť odoslať. Nájdete ho na tomto odkaze.

Dôvera

Na webe Dôvery nájdete dokument (po kliknutí na odkaz sa stiahne žiadosť vo formáte pdf), ktorý si viete stiahnuť, vytlačiť, vyplniť a následne odniesť na jednu z pobočiek. Ako však poisťovňa upozorňuje, každú žiadosť o vydanie formuláru S1 posudzujú individuálne. Preto je najlepšie najprv kontaktovať pobočku a informovať sa o všetkých podmienkach, ktoré je potrebné splniť.

Odhlásenie zo slovenskej zdravotnej poisťovne

Ak sa pracovný pobyt mimo Slovenska nedá pokryť iba dočasnou registráciou v zahraničnej poisťovni na základe formulára S1, čaká vás zmena poisťovne. Zo zákona o zdravotnom poistení vyplýva, že poistenec musí zánik zdravotného poistenia ohlásiť do 8 dní. V tomto zákone sú presne špecifikované aj situácie, kedy k zániku poistnej zmluvy dochádza.

Pre osoby s trvalým pobytom na Slovensku zaniká poistný vzťah dňom:

 • zániku trvalého pobytu na území SR,
 • vzniku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
 • vzniku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

V prípade trvalého pobytu mimo Slovenska dochádza k zániku dňom:

 • od ktorého nie je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území SR,
 • od ktorého je zamestnancom zamestnávateľa v SR, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
 • zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
 • zániku azylu,
 • skončenia štúdia na škole v SR, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak,
 • skončenia poskytovania starostlivosti maloletému cudzincovi v zariadení sociálnych služieb,
 • prepustenia cudzinca zaisteného na území SR,
 • prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.

Doručovanie ohlásenia prebieha podľa pravidiel vašej poisťovne:

 • VšZP – vyplnené tlačivo pošlete poštou na ktorúkoľvek pobočku.
 • Union – doručenie dokladu o vzniku zamestnania alebo živnosti v zahraničí osobne na jednu z pobočiek, poštou na adresu Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo emailom na osr.eu@union.sk (do mailu priložte meno, priezvisko a dátum narodenia).

Dôvera – vyplníte čestné vyhlásenie a spolu s požadovanými prílohami ho doručíte poisťovni. Presný postup aj s prílohami nájdete rozpísaný na tomto odkaze.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok