Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

Redakcia | rubrika: Článok | 20. 2. 2024
Ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, v ktorom vám vyšiel preplatok, nezabudnite oň požiadať. Ako môže preplatok vzniknúť a kedy bude vyplatený?
Prehľadný návod: Termíny a podmienky vrátenia preplatku pri daňovom priznaní za rok 2023

Zdroj: Shutterstock

Ako vznikne preplatok na dani?

Preplatok na dani vzniká spravidla vtedy, ak daňovník zaplatil preddavky na daň vo vyššej sume, ako bola jeho daňová povinnosť. Preplatok na dani môže s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknúť:

 • študentom, ktorí v priebehu roka 2023 pracovali na základe dohody mimo pracovný pomer,
 • poberateľom starobného alebo výsluhového dôchodku, ktorí v priebehu roka 2023 pracovali na základe dohody alebo pracovného pomeru a ich príjem nepresiahol nezdaniteľnú časť základu dane,
 • zamestnancom, ktorí časť roka pracovali a časť roka poberali materský či rodičovský príspevok,
 • zamestnancom, ktorí boli časť roka nezamestnaní.

Typ daňového priznania

Pre vrátenie preplatku je dôležité vyplniť správny typ daňového priznania. Ten závisí od druhu príjmu:

 • Typ A - príjem zo zamestnania, z dohody, brigády, zo zahraničného zamestnania a zahraničnej brigády.
 • Typ B - príjem z podnikania, z podnikania v zahraničí:
  • kombinácia príjmov z podnikania s príjmami zo závislej činnosti (zamestnanie/dohoda) alebo iného príjmu (prenájom/predaj nehnuteľnosti, vecná výhra, príjem z osobnej asistencie, kryptomien, derivátov, dividend, atď
  • kombinácia príjmov zo závislej činnosti (zamestnanie/dohoda) s inými príjmami.
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 

Žiadosť o vrátenie preplatku

Vrátenie preplatku upravuje zákon č. 563/2009 Z.Z. o správe daní (daňový poriadok)

Ak v daňovom priznaní vznikne preplatok, treba oň požiadať, inak nebude vyplatený. Žiadosť sa uvádza v príslušnom oddiele daňového priznania podľa toho, aký typ daňového priznania daňovník vypĺňa:

 • typ A - v oddiele XI. - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie,
 • typ B - v oddiele XIV. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu
 • daňové priznanie pre právnické osoby - v časti IX. - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

V daňovom priznaní zaškrtnete „Žiadam o vrátenie daňového preplatku”. Okrem toho je potrebné označiť, akou formou žiadate o jeho vyplatenie. Preplatok môže byť vrátený troma spôsobmi:

 • poštovou poukážkou, 
 • na účet, 
 • na účet v zahraničí, ktorého nie ste majiteľom.  

 

neotax.eu

Dôležité: Daňový úrad môže preplatok zaslať poštovou poukážkou na adresu daňovníka maximálne do výšky 15 000 €. To znamená, ak je preplatok na dani vyšší ako uvedená suma, v žiadosti o vrátenie preplatku je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý bude preplatok poukázaný. 

Termíny vrátenia preplatku

Termín pre vrátenie preplatku závisí od skutočnosti, kedy bolo daňové priznanie podané. Rozhodujúce je, či bolo priznanie podané v riadnom alebo odloženom termíne, príp. po termíne bez oznámenia o odklade daňového priznania.  

Vrátenie preplatku pri podaní daňového priznania v riadnom termíne

Riadny (štandardný) termín pre podanie daňového priznania je 31. marec. V roku 2024 vychádza tento deň na víkend, preto je riadny termín posunutý na 2. apríl 2024. Ak bolo daňové priznanie podané do tohto termínu, preplatok na dani bude vyplatený najneskôr do 10. mája 2024. Platí tu 40-dňová lehota, ktorá začína plynúť od prvého apríla.

Upozornenie: 40-dňová lehota plynie pri riadnom termíne vždy od 1. 4. 2024. Ak daňovník podal daňové priznanie napríklad v januári, štyridsaťdňová lehota začína plynúť aj v tomto prípade až od prvého apríla. Skoršie podanie daňového priznania nemá vplyv na výplatu daňového preplatku v skoršom termíne. 

Dôležité: Daňový úrad vracia preplatky na dani len v sume vyššej ako 5 €. To znamená, ak daňovníkovi vznikne preplatok vo výške 4,5 €, preplatok mu nebude vyplatený. 

Význam 40-dňovej lehoty

Daňový úrad určil 40-dňovú lehotu z dôvodu možnosti podania opravného daňového priznania. Pre vysvetlenie, v riadnom termíne môže daňovník vykonať opravu daňového priznania a podať tak opravné daňové priznanie. Výška daňového preplatku sa preto môže meniť.

Vrátenie preplatku pri podaní daňového priznania v odloženom termíne

Vrátenie preplatku pri odklade daňového priznania závisí od dátumu, do ktorého bolo daňové priznanie odložené. Aj tu platí princíp 40-dňovej lehoty. Tá začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, kedy malo byť daňové priznanie podané v odloženom termíne. To znamená, ak daňovník požiadal o odklad daňového priznania napríklad do 31. mája 2024, lehota na vrátenie preplatku začína plynúť nasledujúci deň, teda 1. júna. Daňovníkovi bude preplatok vrátený najneskôr 10. júla.  

Dôležité: Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je daňovník povinný podať miestne príslušnému daňovému úradu najneskôr do 2. apríla 2024. Oznámenie sa podáva elektronicky na predpísanom tlačive.  

Vrátenie preplatku pri podaní daňového priznania po riadnom termíne

Ak daňovník podal daňové priznanie po riadnom termíne, pričom nepožiadal o odklad daňového priznania, 40-dňová lehota na vrátenie preplatku začína plynúť dňom podania daňového priznania. Napríklad, ak daňovník podá daňové priznanie 5. apríla, preplatok mu bude vrátený najneskôr 14. mája, pretože lehota na vrátenie preplatku plynie až od 5. apríla. 

Vrátenie dane a daňové nedoplatky

V súvislosti s vrátením dane existujú aj situácie, kedy daňový úrad preplatok nevyplatí, príp. jeho časť a použije ho napríklad na úhradu daňovej pohľadávky alebo nedoplatku, ktoré daňovníkovi vznikli.  

Príklady z praxe: 

Príklad č. 1: 

Peter má preplatok na dani z príjmov za rok 2023 vo výške 250 €, ale zároveň má nedoplatok na dani z príjmov za rok 2022 vo výške 80 €. Ako bude daňový úrad postupovať? 

Odpoveď:

Daňový úrad použije čiastku 80 € na úhradu nedoplatku za rok 2022 a rozdiel sumy, teda 170 € vyplatí Petrovi formou, ktorú si zvolil v žiadosti o vrátenie preplatku. 

Príklad č. 2

Jana má preplatok na dani z príjmov za rok 2023 vo výške 120 €. Daňový úrad u nej zároveň eviduje daňovú pohľadávku vo výške 150 €. Ako bude daňový úrad postupovať? 

Odpoveď:Daňový úrad použije celú čiastku preplatku na úhradu daňovej pohľadávky. Jane preplatok nebude vyplatený.

 

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dividendy v daňovom priznaní

27. 3. 2024 | Redakcia

Dividendy v daňovom priznaní

Čo sú dividendy, ako sa vyplácajú a ako ich zdaniť? Informácie sme pripravili v prehľadnom článku.

Daňové priznanie za rok 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

26. 3. 2024 | Redakcia

Daňové priznanie za rok 2023: Najčastejšie otázky a odpovede

Pri vypĺňaní daňového priznania často nastáva situácia, kedy si daňovník nevie rady a hľadá odpovede. Preto sme pripravili prehľadný zoznam najčastejších otázok a odpovedí.

Odklad daňového priznania. Ako postupovať a kedy sa oplatí?

12. 3. 2024 | Redakcia

Odklad daňového priznania. Ako postupovať a kedy sa oplatí?

Nestíhate podať daňové priznanie? Odložte si jeho podanie o pár mesiacov. Aké sú podmienky odkladu a ako ho podať správne?

ETF a dividendy: Ako ich zdaniť?

6. 3. 2024 | Redakcia

ETF a dividendy: Ako ich zdaniť?

ETF sú v súčasnosti obľúbeným finančným nástrojom, ktorý si vyberá veľa investorov. Ich výhodami sú atraktívne zhodnotenie a dostupnosť pre široké spektrum ľudí. Ak ste sa rozhodli... celý článok

Zamestnanci od februára zarobia viac: Štát im pridá vďaka daňovej úľave

27. 2. 2024 | Daniel Výcha

Zamestnanci od februára zarobia viac: Štát im pridá vďaka daňovej úľave

Vo februári dostanú zamestnanci vyššiu výplatu, čo je dôsledkom zvýšenia výšky nezdaniteľného minima, ktoré nadobudlo platnosť na začiatku tohto roka. Aká je jeho aktuálna hodnota a... celý článok