Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 8. 2. 2023
Okrem povinnej registrácie za platiteľa DPH poznáme aj registráciu dobrovoľnú. Komu sa oplatí dobrovoľne registrovať k dani z pridanej hodnoty v roku 2023 a na čo všetko pri zvažovaní registrácie myslieť?
Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinným platcom DPH sa podľa Finančnej správy stáva „každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.”

V praxi to znamená, že v rámci povinnej registrácie musia byť splnené dve hlavné podmienky. Sú to:

 • osoba, ktorá žiada o registráciu, je zdaniteľnou osobou, čiže vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH,
 • výška obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov predstavuje 49 790 eur a viac.

Ak spĺňate obe podmienky, je dôležité, aby ste zbytočne nečakali a registrovali sa za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. Inak povedané, ak ste stanovený obrat dosiahli v januári 2023, povinnosť registrácie je do 20. februára 2023.

V prípade, že by ste sa v takomto čase nezaregistrovali, daňový úrad vám môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok). Pokutu vám môže uložiť aj vtedy, keď ste tak neurobili naschvál a prekročenie limitu ste si nevšimli.

Okrem toho je dôležité vedieť, že pri omeškaní, ktoré je dlhšie ako 30 dní, je potrebné odviesť daň na výstupe z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť v tomto období.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Okrem povinnej registrácie existuje aj registrácia dobrovoľná. Tú môžu využiť osoby, ktoré nedosiahli stanovený limit v hodnote 49 790 eur. Pri podaní žiadosti je však dôležité vedieť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, teda či vykonáva, alebo má zámer vykonávať ekonomickú činnosť.

V prípade, že osoba ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, no má o to záujem, musí pri žiadosti o registráciu za platiteľa DPH preukázať túto skutočnosť hodnovernými dôkazmi.

Komu sa oplatí stať sa platcom DPH?

Mnohí neplatcovia DPH často premýšľajú, či by pre nich nebolo výhodnejšie stať sa platcami. Ak k nim patríte aj vy, mali by ste vedieť, že byť platcom DPH sa oplatí najmä vtedy, keď:

 • chcete investovať do nejakého vlastného projektu alebo viete, že budete mať vyššie výdavky – pri nákupe tovaru, zariadenia alebo strojov si môžete ako platca DPH odpočítať DPH len za predpokladu, že nakupujete od ďalšieho platcu,
 • sú zákazníci a dodávatelia platcovia DPH,
 • chcete na svojich partnerov pôsobiť adekvátne.

Komu sa neoplatí stať sa platcom DPH?

V niektorých prípadoch sa vám neoplatí stať sa platcami DPH. Je to napríklad vtedy, keď:

 • zákazníci a klienti sú bežní ľudia, ktorí nie sú platiteľmi DPH – z pohľadu konkurentov, ktorí nie sú platcami DPH, by ste boli drahší o 20 % sadzbu DPH,
 • drahšie a väčšie vstupy (tovary, služby a pod.) nekupujete s DPH – ak by ste aj boli platcami DPH, z takýchto vstupov by ste si nemohli odpočítať DPH,
 • využívate paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov – platitelia DPH si nemôžu uplatňovať paušálne výdavky.

Ako žiadať o dobrovoľnú registráciu?

Dobrovoľná registrácia je jednoduchá a rýchla. Stačí, aby ste podali potrebné tlačivo na portáli Finančnej správy.

Z ponuky elektronických formulárov si vyberte možnosť „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia”. Po jej vyplnení ju odošlite na daňový úrad.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že „každú podanú žiadosť o dobrovoľnú registráciu daňový úrad posudzuje individuálne s ohľadom na činnosť žiadateľa a rozhodne, či žiadateľa zaregistruje. Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.”

K posúdeniu žiadosti potrebuje daňový úrad spravidla ešte niekoľko dodatočných dokumentov, o ktoré vás požiada telefonicky pracovník úradu. Dokladať budete musieť najmä:

 • vystavené faktúry,
 • prijaté faktúry,
 • bankové výpisy,
 • zmluvy s obchodnými partnermi,
 • knihu pokladnice,
 • hlavnú knihu,
 • ďalšie výstupy z účtovníctva.

Ak by šlo o začínajúceho podnikateľa, ktorý ešte nevystavil žiadnu faktúru za tovar alebo službu, tak namiesto faktúr musí daňovému úradu dokázať zámer vykonávania ekonomickej činnosti. Ten môže doložiť podnikateľským plánom alebo zmluvami s obchodnými partnermi.

Pridelenie IČ DPH

Po tom, ako daňový úrad preverí všetky predostreté dokumenty a uzná ich za pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.

V prípade, že by daňový úrad osobu nezaregistroval, vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

dane, daňový úrad, dph

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok