Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 8. 2. 2023
Okrem povinnej registrácie za platiteľa DPH poznáme aj registráciu dobrovoľnú. Komu sa oplatí dobrovoľne registrovať k dani z pridanej hodnoty v roku 2023 a na čo všetko pri zvažovaní registrácie myslieť?
Dobrovoľný platca DPH: Komu sa to oplatí v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinným platcom DPH sa podľa Finančnej správy stáva „každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.”

V praxi to znamená, že v rámci povinnej registrácie musia byť splnené dve hlavné podmienky. Sú to:

 • osoba, ktorá žiada o registráciu, je zdaniteľnou osobou, čiže vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH,
 • výška obratu za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov predstavuje 49 790 eur a viac.

Ak spĺňate obe podmienky, je dôležité, aby ste zbytočne nečakali a registrovali sa za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. Inak povedané, ak ste stanovený obrat dosiahli v januári 2023, povinnosť registrácie je do 20. februára 2023.

V prípade, že by ste sa v takomto čase nezaregistrovali, daňový úrad vám môže uložiť pokutu v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z o správe daní (daňový poriadok). Pokutu vám môže uložiť aj vtedy, keď ste tak neurobili naschvál a prekročenie limitu ste si nevšimli.

Okrem toho je dôležité vedieť, že pri omeškaní, ktoré je dlhšie ako 30 dní, je potrebné odviesť daň na výstupe z dodávok tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť v tomto období.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Okrem povinnej registrácie existuje aj registrácia dobrovoľná. Tú môžu využiť osoby, ktoré nedosiahli stanovený limit v hodnote 49 790 eur. Pri podaní žiadosti je však dôležité vedieť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, teda či vykonáva, alebo má zámer vykonávať ekonomickú činnosť.

V prípade, že osoba ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, no má o to záujem, musí pri žiadosti o registráciu za platiteľa DPH preukázať túto skutočnosť hodnovernými dôkazmi.

Komu sa oplatí stať sa platcom DPH?

Mnohí neplatcovia DPH často premýšľajú, či by pre nich nebolo výhodnejšie stať sa platcami. Ak k nim patríte aj vy, mali by ste vedieť, že byť platcom DPH sa oplatí najmä vtedy, keď:

 • chcete investovať do nejakého vlastného projektu alebo viete, že budete mať vyššie výdavky – pri nákupe tovaru, zariadenia alebo strojov si môžete ako platca DPH odpočítať DPH len za predpokladu, že nakupujete od ďalšieho platcu,
 • sú zákazníci a dodávatelia platcovia DPH,
 • chcete na svojich partnerov pôsobiť adekvátne.

Komu sa neoplatí stať sa platcom DPH?

V niektorých prípadoch sa vám neoplatí stať sa platcami DPH. Je to napríklad vtedy, keď:

 • zákazníci a klienti sú bežní ľudia, ktorí nie sú platiteľmi DPH – z pohľadu konkurentov, ktorí nie sú platcami DPH, by ste boli drahší o 20 % sadzbu DPH,
 • drahšie a väčšie vstupy (tovary, služby a pod.) nekupujete s DPH – ak by ste aj boli platcami DPH, z takýchto vstupov by ste si nemohli odpočítať DPH,
 • využívate paušálne výdavky vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov – platitelia DPH si nemôžu uplatňovať paušálne výdavky.

Ako žiadať o dobrovoľnú registráciu?

Dobrovoľná registrácia je jednoduchá a rýchla. Stačí, aby ste podali potrebné tlačivo na portáli Finančnej správy.

Z ponuky elektronických formulárov si vyberte možnosť „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia”. Po jej vyplnení ju odošlite na daňový úrad.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že „každú podanú žiadosť o dobrovoľnú registráciu daňový úrad posudzuje individuálne s ohľadom na činnosť žiadateľa a rozhodne, či žiadateľa zaregistruje. Ak sú splnené podmienky na registráciu, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.”

K posúdeniu žiadosti potrebuje daňový úrad spravidla ešte niekoľko dodatočných dokumentov, o ktoré vás požiada telefonicky pracovník úradu. Dokladať budete musieť najmä:

 • vystavené faktúry,
 • prijaté faktúry,
 • bankové výpisy,
 • zmluvy s obchodnými partnermi,
 • knihu pokladnice,
 • hlavnú knihu,
 • ďalšie výstupy z účtovníctva.

Ak by šlo o začínajúceho podnikateľa, ktorý ešte nevystavil žiadnu faktúru za tovar alebo službu, tak namiesto faktúr musí daňovému úradu dokázať zámer vykonávania ekonomickej činnosti. Ten môže doložiť podnikateľským plánom alebo zmluvami s obchodnými partnermi.

Pridelenie IČ DPH

Po tom, ako daňový úrad preverí všetky predostreté dokumenty a uzná ich za pravdivé a správne, zaregistruje platiteľa a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia dokladov osvedčujúcich túto skutočnosť.

V prípade, že by daňový úrad osobu nezaregistroval, vydá o tom rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

dane, daňový úrad, dph

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok