Nové sadzby DPH pre rok 2023: Kde budeme platiť menej?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 29. 12. 2022
Sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Základná sadzba DPH na tovary a služby v Slovenskej republike je 20 %. Parlament ale 6. decembra 2022 schválil novelu tohto zákona s niekoľkými úpravami pôvodného návrhu. V článku sa dočítate, ktorých odvetví sa to týka, a za čo konečný spotrebiteľ zaplatí menej.
Nové sadzby DPH pre rok 2023: Kde budeme platiť menej?

Zdroj: Shutterstock

Tovary a služby

Podľa zákona o DPH sa po novom na niektoré tovary a služby použije znížená 10 % sadzba dane. To, ktoré druhy tovarov a služieb medzi ne patria, uvádza príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z. 

V tabuľke sa nachádza vyše 30 kategórií (celú tabuľku aj s kódmi štatistickej klasifikácie nájdete v spomenutom dokumente), predovšetkým tam však patria vybrané druhy potravín, liekov a zdravotníckych potrieb, knihy, noviny a časopisy (za určitých podmienok). Na správne zatriedenie tovaru do číselného kódu podľa spomenutej prílohy sa použije záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru vydaná colným orgánom.

Druhou skupinou, pri ktorej sa uplatní znížená sadzba, sú tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Uplatnenie zníženej sadzby DPH vo výške 10 % nie je možnosťou, ale povinnosťou. Platca DPH sa teda nemôže rozhodnúť, či použije sadzbu zníženú (10 %) alebo základnú (20 %). Pre správny výpočet výšky DPH je ďalej potrebné poznať základ dane. Tým je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby zníženú o daň. Patrí k nej aj:

  • dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru (služby),
  • iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar (službu),
  • súvisiace náklady alebo výdavky (ako napríklad provízia, náklady na balenie, prepravu a ďalšie).

Ak sa na tovar (službu) vzťahuje znížená sadzba DPH, vzťahuje sa rovnako aj na všetky ostatné položky na faktúre (balné, prepravné, poistné a iné poplatky), nakoľko ide o jeden základ dane.

Znížená sadzba na ubytovacie služby

Okrem výnimiek uvedených vyššie sa znížená sadzba DPH uplatní aj na služby uvedené v už spomenutej prílohe č.7. V tejto kategórii sú však momentálne definované len „Ubytovacie služby“ s kódom (štatistickej klasifikácie produktov podľa činností) 55. Služby s týmto kódom sa rozdeľujú na:

  • hotelové a podobné ubytovacie služby (55.1),
  • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (55.2),
  • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov (55.3),
  • ostatné ubytovacie služby (napr. ubytovacie služby v študentských internátoch alebo ubytovniach pre robotníkov) (55.9).

V prípade dodatočných služieb k ubytovacím službám je potrebné rozlíšiť, či ide o plnenie poskytnuté v rámci ubytovacích služieb, a teda budú podliehať zníženej sadzbe (nakoľko ide o rovnaký základ dane), alebo ide o samostatnú službu nad rámec ubytovacích služieb, na ktorú už sa opäť vzťahuje základná 20 % sadzba.

Dočasné zníženie sadzby DPH

Ako prechodné opatrenie sa bude do 31. marca 2023 uplatňovať znížená sadzba DPH (10 %) aj na plnenia poskytované v súvislosti so športom, ku ktorým sa vzťahuje vysoká energetická náročnosť na strane vstupov. Konkrétne pôjde o:

  • vstupné do umelých kúpalísk,
  • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
  • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi.

Úľavu v tejto forme získajú aj podniky, ktoré ponúkajú reštauračné a stravovacie služby. Ako podmienku zníženia sadzby však musia zabezpečiť podporné služby tak, aby bola možná okamžitá konzumácia predávaných jedál, nápojov alebo obidvoch. K tomu patrí napríklad zabezpečenie príborov, priestorov na konzumáciu či toaliet. Podávanie jedla a nápojov totiž musí byť definovateľné ako poskytnutie služby, nie tovaru. Podľa tejto logiky sa znížená sadzba nebude týkať donášok jedál ani predaja jedla „so sebou“.

Vo všetkých prípadoch zmeny sadzby sa pri vzniku daňovej povinnosti použije sadzba dane platná v deň vzniku tejto povinnosti. 

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok