Nezdaniteľná časť na manželku: Aké budú zmeny v roku 2023?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 30. 11. 2022
Nezdaniteľná časť základu dane je jedným z čísel, ktoré potrebuje poznať daňovník, podávajúci daňové priznanie. Možno ju použiť na zníženie výslednej dane z príjmov fyzických osôb, nakoľko znižuje základ dane. V tomto článku popíšeme, ako ju vypočítať a aké zmeny vás čakajú v roku 2023.
Nezdaniteľná časť na manželku: Aké budú zmeny v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Podmienky na uplatnenie

Spolu s ostatnými nezdaniteľnými časťami základu dane ju upravuje § 11 zákona o dani z príjmov. Daňovník si môže uplatniť akúkoľvek nezdaniteľnú časť základu dane len pri základe dane z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, teda takzvaných aktívnych príjmov.

Nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník môže uplatniť len raz ročne, a to po skončení roka 2022 v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Manžel/manželka musí žiť s daňovníkom v domácnosti a spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberal peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa § 11, odseku 7 zákona o dani z príjmov sa základ dane znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane „aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [nerezident SR], ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.”

Daňovník si túto časť môže uplatniť za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené vyššie uvedené podmienky. Základ dane zníži o 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého splnil vyššie uvedené podmienky.

 

 

Ako vypočítať jej výšku?

Ako teda vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku? 

Výška základu dane daňovníka

Vlastný príjem manžela

Výška nezdaniteľnej časti dane na manžela

<= 176,8 * životné minimum

nemá žiadny príjem

19,2 * životné minimum

< 19,2 * životné minimum

19,2 * životné minimum – príjem manžela

=> 19,2 * životné minimum

0

> 176,8 * životné minimum

nemá žiadny príjem

63,4 * životné minimum – (1/4 * základ dane daňovníka) [najmenej 0]

> 0

63,4 * životné minimum – (1/4 * základ dane daňovníka) – príjem manžela [najmenej 0]

Do 30. 6. 2023 bude suma životného minima rovnaká ako v závere minulého roku, čiže 234,42 € mesačne.

Vzorec výpočtu ostane bezo zmeny aj v roku 2023, avšak od 1. 7. 2023 sa zmenia niektoré čísla v ňom. K tomuto dátumu sa zvýši životné minimum, čo znamená zvýšenie základu dane aj vlastného príjmu manžela/manželky, ktorý možno dosiahnuť.

Ako sa upraví výška životného minima?

Aktuálne sumy životného minima platné do 30. 6. 2023 sa vynásobia jedným z dvoch koeficientov:

 • rastom čistých peňažných príjmov,
 • rastom životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Na výpočet nového životného minima sa použije len ukazovateľ, ktorý dosiahne nižšiu hodnotu. Hodnoty týchto údajov sleduje Štatistický úrad SR vždy za obdobie od apríla minulého roku do apríla bežného kalendárneho roku. Výška koeficientov a teda aj konečná výška životného minima bude preto známa v priebehu budúceho roku.

Výpočet vlastného príjmu manžela

Čo všetko započítať do vlastného príjmu manžela/manželky? Akýkoľvek príjem, a to aj ten oslobodený od dane z príjmov. Nezapočítava sa doň nasledovné:

 • zamestnanecké prémie,
 • daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky,
 •  zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie,
 • štátne sociálne dávky.

Za štátne sociálne dávky sa pokladá:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb, rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi,
 • kompenzačný príspevok baníkom.

Od vlastného príjmu manžela/manželky sa odpočítava:

 • poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,
 • poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,
 • preddavky na zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Preukazovanie nároku

Ak ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti vykonáva zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca, výška vlastného príjmu manžela/manželky sa nepreukazuje. Daňovník uvedie výšku vlastného príjmu a počet mesiacov, v ktorých splnil podmienky na žiadosti o ročné zúčtovanie. Na druhej strane žiadosti vyplní čestné vyhlásenie ako potvrdenie o úplnosti a pravdivosti údajov.

Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady o existencii manželstva (sobášny list) a splnení aspoň jednej z podmienok (potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Ak daňové priznanie podáva zamestnanec, doklady o výške príjmu manžela/manželky predloží len na základe výzvy od daňového úradu.

Máte otázku týkajúcu sa účtovníctva a daní? Radi vám zodpovieme:

Partner poradne:

1.účtovníčka, s. r. o.

Ekonomická a účtovná poradňa

Neviete si rady s ekonomickými, účtovnými, alebo daňovými otázkami? Sme tu pre vás. V ekonomickej, účtovnej poradni vám zdarma odpovedia na vaše otázky fundovaní odborníci na dane a účtovníctvo. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Vloženie novej otázky:

*
*

Vkladať otázky do poradne môžu iba prihlásení užívatelia.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok