Nezdaniteľná časť na manželku: Aké budú zmeny v roku 2023?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 30. 11. 2022
Nezdaniteľná časť základu dane je jedným z čísel, ktoré potrebuje poznať daňovník, podávajúci daňové priznanie. Možno ju použiť na zníženie výslednej dane z príjmov fyzických osôb, nakoľko znižuje základ dane. V tomto článku popíšeme, ako ju vypočítať a aké zmeny vás čakajú v roku 2023.
Nezdaniteľná časť na manželku: Aké budú zmeny v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Podmienky na uplatnenie

Spolu s ostatnými nezdaniteľnými časťami základu dane ju upravuje § 11 zákona o dani z príjmov. Daňovník si môže uplatniť akúkoľvek nezdaniteľnú časť základu dane len pri základe dane z príjmov zo závislej činnosti, príjmov z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti, teda takzvaných aktívnych príjmov.

Nezdaniteľnú časť základu dane si daňovník môže uplatniť len raz ročne, a to po skončení roka 2022 v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Manžel/manželka musí žiť s daňovníkom v domácnosti a spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • staral sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • v príslušnom zdaňovacom období poberal peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Podľa § 11, odseku 7 zákona o dani z príjmov sa základ dane znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane „aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou [nerezident SR], ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.”

Daňovník si túto časť môže uplatniť za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené vyššie uvedené podmienky. Základ dane zníži o 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého splnil vyššie uvedené podmienky.

 

 

Ako vypočítať jej výšku?

Ako teda vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku? 

Výška základu dane daňovníka

Vlastný príjem manžela

Výška nezdaniteľnej časti dane na manžela

<= 176,8 * životné minimum

nemá žiadny príjem

19,2 * životné minimum

< 19,2 * životné minimum

19,2 * životné minimum – príjem manžela

=> 19,2 * životné minimum

0

> 176,8 * životné minimum

nemá žiadny príjem

63,4 * životné minimum – (1/4 * základ dane daňovníka) [najmenej 0]

> 0

63,4 * životné minimum – (1/4 * základ dane daňovníka) – príjem manžela [najmenej 0]

Do 30. 6. 2023 bude suma životného minima rovnaká ako v závere minulého roku, čiže 234,42 € mesačne.

Vzorec výpočtu ostane bezo zmeny aj v roku 2023, avšak od 1. 7. 2023 sa zmenia niektoré čísla v ňom. K tomuto dátumu sa zvýši životné minimum, čo znamená zvýšenie základu dane aj vlastného príjmu manžela/manželky, ktorý možno dosiahnuť.

Ako sa upraví výška životného minima?

Aktuálne sumy životného minima platné do 30. 6. 2023 sa vynásobia jedným z dvoch koeficientov:

 • rastom čistých peňažných príjmov,
 • rastom životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Na výpočet nového životného minima sa použije len ukazovateľ, ktorý dosiahne nižšiu hodnotu. Hodnoty týchto údajov sleduje Štatistický úrad SR vždy za obdobie od apríla minulého roku do apríla bežného kalendárneho roku. Výška koeficientov a teda aj konečná výška životného minima bude preto známa v priebehu budúceho roku.

Výpočet vlastného príjmu manžela

Čo všetko započítať do vlastného príjmu manžela/manželky? Akýkoľvek príjem, a to aj ten oslobodený od dane z príjmov. Nezapočítava sa doň nasledovné:

 • zamestnanecké prémie,
 • daňový bonus na dieťa a na zaplatené úroky,
 •  zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie,
 • štátne sociálne dávky.

Za štátne sociálne dávky sa pokladá:

 • príspevok pri narodení dieťaťa,
 • príspevok na viac súčasne narodených detí,
 • príspevok na pohreb, rodičovský príspevok,
 • prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa,
 • 13. dôchodok,
 • príplatok k dôchodku politickým väzňom,
 • príspevok športovému reprezentantovi,
 • kompenzačný príspevok baníkom.

Od vlastného príjmu manžela/manželky sa odpočítava:

 • poistné na povinné sociálne poistenie zamestnanca,
 • poistné na povinné sociálne poistenie SZČO,
 • preddavky na zamestnanca a SZČO na zdravotné poistenie,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie.

Preukazovanie nároku

Ak ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti vykonáva zamestnávateľ na základe žiadosti zamestnanca, výška vlastného príjmu manžela/manželky sa nepreukazuje. Daňovník uvedie výšku vlastného príjmu a počet mesiacov, v ktorých splnil podmienky na žiadosti o ročné zúčtovanie. Na druhej strane žiadosti vyplní čestné vyhlásenie ako potvrdenie o úplnosti a pravdivosti údajov.

Zamestnanec je povinný predložiť zamestnávateľovi doklady o existencii manželstva (sobášny list) a splnení aspoň jednej z podmienok (potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie).

Ak daňové priznanie podáva zamestnanec, doklady o výške príjmu manžela/manželky predloží len na základe výzvy od daňového úradu.

Máte otázku týkajúcu sa účtovníctva a daní? Radi vám zodpovieme:

Partner poradne:

1.účtovníčka, s. r. o.

Ekonomická a účtovná poradňa

Neviete si rady s ekonomickými, účtovnými, alebo daňovými otázkami? Sme tu pre vás. V ekonomickej, účtovnej poradni vám zdarma odpovedia na vaše otázky fundovaní odborníci na dane a účtovníctvo. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Vloženie novej otázky:

*
*

Vkladať otázky do poradne môžu iba prihlásení užívatelia.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok