Ďalšie banky menia od marca svoj cenník. Čo všetko bude drahšie?

Redakcia | rubrika: Článok | 12. 1. 2022
Oberbank a ČSOB idú od 1. marca tohto roka meni svoje cenníky. Drahšie budú terminované vklady, hotovostné služby či poplatky za platby. Upozornil na to portál Finančný kompas.
Ďalšie banky menia od marca svoj cenník. Čo všetko bude drahšie?

Zdroj: Shutterstock

Zmena cenníka Oberbank

Platobné účty:

 • Účet Klasik bude za poplatok 3,00 eura mesačne, predtým bol poplatok vo výške 2,00 eura.

Účty v cudzej mene:

 • USD Vedenie účtu 3,00 eur mesačne, predtým 2,00 eur mesačne.
 • GBP Vedenie účtu 3,00 eur mesačne, predtým 2,00 eur mesačne.
 • CHF Vedenie účtu 3,00 eur mesačne, predtým 2,00 eur mesačne.
 • CZK Vedenie účtu 3,00 eur mesačne, predtým 2,00 eur mesačne.

Výpis z účtu:

 • Papierový výpis poštou bude za poplatok 3,00 eur / výpis, predtým bol poplatok 1,50 eur / výpis.
 • Príplatok pri osobnom preberaní výpisov na pobočke bude za poplatok 3,00 eur / výpis, predtým bol poplatok 1,50 eur / výpis.
 • Duplikát výpisu v papierovej forme bude za poplatok 15,00 eur / výpis, predtým bol poplatok 8,00 eur / výpis.

SEPA platobný styk:

 • Vklad hotovosti bude za poplatok 2,00 eur, predtým 0 eur.
 • Vklad hotovosti treťou osobou bude za poplatok 6,00 eur, predtým 1,50 eur.
 • Výber hotovosti bude za poplatok 6,00 eur, predtým 5,00 eur.
 • Platobný príkaz na úhradu v obchodnom mieste bude za poplatok 6,00 eur, predtým 2,00 eur.
 • Okamžitá platba (Instant Payment) bude za poplatok 20,00 eur, predtým 30,00 eur.

Trvalý príkaz na úhradu:

 • Zriadenie v obchodnom mieste bude za poplatok 3,00 eur, predtým 0 eur.
 • Zmena / zrušenie v obchodnom mieste bude za poplatok 4,00 eur, predtým 2,50 eur.

Súhlas s inkasom - v obchodnom mieste:

 • Zriadenie súhlasu s inkasom bude za poplatok 3,00 eur, predtým 0 eur.
 • Zmena / zrušenie bude za poplatok 4,00 eur,  predtým 2,50 eur.

Hotovostné obchody / Pokladňa:

Spracovanie, výmena mincí a bankoviek EUR nad 50 kusov bude za poplatok  5,00 eur za každú začatú štvrťhodinu, predtým to bolo 3,00 eura za každú začatú štvrťhodinu. 

Ostatné bankové služby:

Vinkulácia na základe písomnej dohody s bankou bude za poplatok 100,00 eur, predtým bol poplatok 70,00 eur.

Zmena cenníka ČSOB

Termínované a sporiace účty:

 • Hotovostný výber zo sporiaceho účtu bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 • Sankčný poplatok za predčasný výber pred uplynutím dohodnutej doby uloženia vkladu/ výpovednej lehoty bude vo výške  0,50 %/min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 0,50 %/min. 5,00 eur.
 • Vyplatenie sumy v rámci jednej dispozičnej lehoty dvoma a viacerými platobnými operáciami pri termínovanom vklade bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Pokladničné operácie:

 • Hotovostný vklad s poplatkom 3,00 eur, predtým bol poplatok 1,00 eur.
 • Hotovostný vklad 3. osobou s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 • Hotovostný výber s poplatkom 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.
 •  

Príplatok za spracovanie mincí v EUR pri vklade na účet/výbere z účtu v rámci jedného dňa nad 50 ks mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.

Rozmieňanie, resp. výmena hotovosti v EUR v rámci jedného dňa nad 20 ks bankoviek alebo mincí bude za poplatok 5 % zo sumy, min. 6,00 eur, predtým bol poplatok 5 % zo sumy, min. 5,00 eur.

Bezhotovostné platobné operácie (Platba v rámci ČSOB SR a platba v prospech klienta ČSOB ČR):

 • Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

SEPA platobné operácie:

 • Odoslaná platba v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

SEPA trvalý platobný príkaz/Súhlas so SEPA inkasom:

 • Zmena, zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Cezhraničné platobné operácie:

 • Trvalý platobný príkaz do zahraničia v pobočke - Zadanie/zmena/zrušenie v pobočke bude za poplatok 6,00 eur, predtým bol poplatok 5,00 eur.

Debetné platobné karty - VISA Classic, VISA Classic Študent/Debit MC,  VISA Classic Junior,  Debit Gold MC:

 • Výber hotovosti z bankomatov iných bánk v SR a v krajinách SEPA v mene EUR bude za poplatok 5,00 eur, predtým bol poplatok 3,00 eura.

Elektronické bankovníctvo:

 • Banka od 1.marca 2022 Implementuje autorizačné zariadenie SmartToken do ČSOB BusinessBanking Lite.

ČSOB Účelový úver na bývanie a ČSOB Úver zabezpečený nehnuteľnosťou

 • Banka vypustila z cenníka poplatok vo výške 150,00 eur/nehnuteľnosť za Interné ohodnotenie nehnuteľnosti Bankou.

Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register