Životné poistenie môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Neplatenie poistného nie je riešenie

Roland Regely | rubrika: Článok | 2. 7. 2020
Ak si viac nemôžete dovoliť platiť životné poistenie, môžete ho zrušiť. Za prvé dva roky ale nemusíte dostať z poistky späť nič.
Životné poistenie môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Neplatenie poistného nie je riešenie

Zdroj: Shutterstock

Máte uzatvorené životné poistenie, ale prišla kríza a vy ho nevládzete naďalej platiť? Uzatvorené poistenie môžete vypovedať kedykoľvek. Zvážte však aj to, že ak si životné poistenie platíte príliš krátko, z peňazí zrejme neuvidíte nič. Prvé dva roky po založení životnej poistky sa vám to neoplatí, jej odkupná hodnota býva často nulová.

Do dvoch mesiacov po uzatvorení poistenia môžu poistenie vypovedať obe zmluvné strany, teda poisťovňa, aj poistník. Po dvoch mesiacoch má túto možnosť už len poistník a musí tak urobiť vždy najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia, teda šesť týždňov pred najbližšou splatnosťou poistného. Pri predčasnom ukončení zmluvy je nutné počítať so sankciami. 

Zruší sa poistka, ak ju neplatím?

Ak má zmluva mesačnú frekvenciu platenia, poisťovňa môže zaslať napríklad upozorenie po vynechaní prvej platby. Pri vynechaní druhej platby nasleduje upomienka. Následne pri ďalšom neplatení môže poisťovňa zaslať výzvu na zaplatenie. A ak klient stále nereaguje, poisťovňa môžepo 3 – 4 mesiacoch neplatenia zmluvu vypovedať.

Po niekoľkých mesiacoch neplatenia poisťovňa môže automaticky vypovedať zmluvu. Poisťovňa môže vymáhať nezaplatené poistné súdnou cestou v závislosti od konkrétnej situácie.

Pri kapitálovom alebo investičnom poistení sa odkupná hodnota (časť vynaložených prostriedkov) líši v závislosti od dĺžky poistenia. Rizikové poistenie neobsahuje sporiacu zložku, a preto v prípade jeho zániku pre neplatenie poistného alebo pri výpovedi poistenia poistenie zaniká bez výplaty odkupnej hodnoty.

 

Viete vôbec, aké máte životné poistenie?

Na Slovensku existujú dva typy životného poistenia. Bez sporenia teda tzv. rizikové alebo so sporením. Tie so sporením sa delia na kapitálové a investičné. Pri kapitálovom je uvedená garantovaná suma, ktorá je vyplatená pri dožití a garantovaná úroková miera. Podľa zmluvy si tak môžete veľmi jednoducho vypočítať, koľko celkovo vložíte a koľko vám vyplatia. 

Zrušiť možno osobne alebo poštou

Problémom je, že ľudia si často už nepamätajú, čo všetko majú v zmluvách. Ak si chcete byť istí, že vaša zmluva je výhodná a neviete, či ju rušiť - obráťte sa na nejakého šikovného finančného poradcu.

Životnú poistku viete zrušiť podpísanou písomnou žiadosťou, tú je potrebné do poisťovne doručiť poštou, osobne alebo v elektronickej forme. Niektoré poisťovne však vyžadujú úradne overený podpis klienta, takže pravdepodobne ho budete posielať poštou alebo ho odovzdáte osobne. 

Zrušiť zmluvu sa odporúča vtedy, keď jednoducho nevládzete mesačne platiť poistné, avšak urobte tak aj vtedy, ak máte nevýhodnú zmluvu. Zmluvy, ktoré klientovi podľa samotnej zmluvy vyplatia menej peňazí ako tam za celú dobu vloží, alebo zmluvy, kde sú veľmi vysoké poplatky sú vám v podstate nanič. Naopak, neoplatí sa zrušiť zmluvy, ktoré kryjú riziko straty príjmu za prijateľnú cenu a kde sa po čase nasporia zaujímavé zdroje alebo sú s nimi spojené nízke poplatky.

Po zrušení životnej poistky vám poisťovňa vyplatí peniaze do pätnástich dní po tom, čo ste skončili zmluvu.

Kedy možno podať výpoveď poistnej zmluvy na životné poistenie

  • dožitie sa konca poistného obdobia

  • rozhodnutie zrušiť poistnú zmluvu s výplatou odkupnej hodnoty

  • možnosť odstúpenia od zmluvy do 30 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy

  • možnosť vypovedania zo zákona do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy na životné poistenie

  • odmienutie plnenia poisťovateľom

  • úmrtie poisteného

Niektoré zmluvy sú flexibilné

Ak v prípade výhodnej a dobre nastavenej zmluvy hrozí pri neplatení jej zánik, je lepšie ju zmeniť. Zmluvy životného poistenia zvyknú byť už v súčasnosti flexibilné a poistné sumy sa dajú meniť, znižovať, pripoistenia vypovedať a celkové poistné je možné meniť a aj skracovať.

Anketa

Máte založené životné poistenie?

Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje

Keď si chcete poistiť náhrobný pomník:

Súčasťou poistenia nehnuteľnosti sú:

V rámci poistenia nehnuteľnosti môže byť pripoistený aj:

Výšku poistnej sumy v priebehu trvania poistného:

Poistenie nehnuteľnosti slúži na ochranu majetku pred:

Medzi riziká, proti ktorým môžete nehnuteľnosť ochrániť patrí:

V prípade, ak je poničená nehnuteľnosť vandalmi, je nutné k poistnej udalosti vždy zavolať:

Majiteľ auta, ktorý nemá zaplatenú zákonnú poistku porušuje zákon, za čo mu hrozí:

Ak vodič s neplatným PZP spôsobí nehodu:

Čo ak polícia či úrady zistia, že nemáte zaplatenú poistku?

Ak majiteľ nepoisteného auta spôsobí nehodou škodu na majetku:

Ktorá krajina EÚ sa môže pochváliť najnižšou mierou nezaplatených PZP:

Ktorá z možností môže výrazne predražiť výšku životného poistenia:

Oplatí sa poistiť celú rodinu na jednu zmluvu v rámci životnej poistky?

Oplatí sa v prípade hypotéky poistiť smrť na klesajúcu sumu alebo fixnú?

Aký je rozdiel medzi poistnou sumou a sumou poistného plnenia:

Čo spraví poisťovňa, ak má dôjsť k plneniu, no zistí, že ste zatajili nejakú skutočnosť pri podpise zmluvy:

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce