Prečo si (ne)uzatvoriť havarijne poistenie

Ľubica Florková | rubrika: Článok | 6. 12. 2014
Kúpili ste si auto, máte povinné zmluvné poistenie, avšak uvažujete, čisi ho poistíte aj havarijne? Čo to pre vás znamená? Vyplatí sa to vôbec? Prinášame vám informácie a príklad, na ktorom si vysvetlíme, aký je rozdiel medzi havarijným poistením a tzv zákonnou poistkou.
Prečo si (ne)uzatvoriť havarijne poistenie

Zdroj: Shutterstock

Čo je havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, ktoré v prípade vzniku škody priamo na poistenom vozidle zabezpečí financie na jeho opravu, prípadne na kúpu nového vozidla. Zabezpečením havarijného poistenia sa nechránite len v prípade nehody, ale aj odcudzenia, poškodenia, vandalizmu, či zničenia vozidla zapríčinením živelnej udalosti.

Vďaka tomuto poisteniu, tejto ochrane, nebude potrebné využívať vlastné finančné prostriedky na kúpu či opravu prípadných škôd, ale náklady spojené s opravou zabezpečí poisťovňa, v ktorej havarijné poistenie je uzatvorené.

Havarijné poistenie sa môže uzavrieť pre motorové aj prípojné vozidlá. Uzatvorenie tohto poistenia nie je obmedzené vekom, značkou ani typom vozidla. Je možné ho uzatvoriť ako pre nové tak aj pre jazdené autá, firemné či súkromné, osobné aj dodávkové, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy, návesy a ostatné kategórie vozidiel.

Rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným

Zo zákonnej poistky, teda z povinného zmluvného poistenia, hradíte len cudziu škodu.

V prípade dopravnej nehody zapríčinenej vami, hradí poistenie náklady na opravu, kúpu auta iba poškodenej strane.

Bohužiaľ ani v prípade šmyku a následného poškodenia vozidla, napríklad nárazom do stromu, či stretom so zverou si vodič nemôže uplatniť finančnú náhradu škody. Ide o úhradu škody len na cudzom majetku, vlastné škody si musí vodič uhradiť „z vlastného vrecka“.

V prípade, že by sa vozidlo poškodilo, či priam odcudzilo a nenájde sa vinník, zlodej, a majiteľ nemá havarijné poistenie, nemá žiadny nárok na náhradu vozidla, teda na nové. Aj v tomto prípade by si musel nové auto kúpiť z vlastných rezerv.

To isté sa odohráva aj v prípade živelnej udalosti, pohromy, kedy vozidlo môže byť poškodené, či priam zničené zosuvom pôdy, atmosférickými zrážkami, vetrom/víchricou, krupobitím, a i.

Havarijné poistenie slúži najmä na tie škody, ktoré by si inak musel uhradiť sám, z vlastných finančných prostriedkov.  Teda slúži na všetky tie poistné udalosti, kedy sa nenájde vinník, príp. nie je možné dožadovať finančnú náhradu od fyzickej osoby (stret so zverou, poškodenie vozidla hlodavcami, poveternostnými podmienkami, ale aj krádež či vlastná (dopravná nehoda zapríčinená sebou samým) autonehoda)

Mladej vodičke skočil do jazdy srnec. Podarilo sa jej vyhnúť sa stretu, avšak prešla do protismeru, kde sa zrazila s protiidúcim vozidlom. Obidve autá boli zničené na totálnu škodu. Vodič protiidúceho vozidla mal uzatvorené havarijné poistenie, tak po nahlásení škodovej udalosti mu poisťovňa zabezpečila náhradné vozidlo, kým dostal nové.

Mladá vodička havarijné poistenie nemala a teda nemala žiadny nárok na opravu svojho vozidla. V tomto prípade vodička ostala bez auta a na nové si musí nájsť vlastné prostriedky. Veľké šťastie mal vodič protiidúceho vozidla, keďže mal havarijné poistenie, vyriešenie škodovej udalosti prebehlo bez jeho majetkovej ujmy.

Keby vodič nemal havarijné poistenie, jeho auto by sa síce hradilo zo zákonného poistenia mladej ženy, ale muselo by sa počkať, kým celú udalosť neuzatvorí dopravná polícia (a to niekedy trvá aj dva roky).

Havarijné poistenie poskytuje finančné krytie nasledujúcich rizík:

 •   Poistenie poškodenie vozidla alebo zničenie vozidla v dôsledku:
 1. Havárie – ide tu o poistenie motorového vozidla v prípade stretu, nárazu
 2. Živelnej udalosti – ide tu o škody spôsobené na vozidle z dôvodu živelných udalostí, napríklad požiar, pád stromov a stožiarov, povodeň, krupobitie, víchrica, úder blesku a iné podľa príslušných poistných podmienok poistenia jednotlivých poisťovateľov.
 3. Poškodenia hlodavcov na vozidle,
 4. Mechanického poškodenia čelného skla vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou, a je takéto poškodenie možné odstrániť opravou čelného skla poisteného vozidla a zároveň nedošlo k inému poškodeniu vozidla,
 5. Poškodzovania cudzej veci v zmysle príslušných ustanovení Trestného Zákona, resp. o priestupkoch v platnom znení (vandalizmus).
 • Pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom.
 • Pripoistenia čelného skla poistného vozidla (čiastočné – bez rozbitia až po uplné zničenie)
 • Pripoistenie finančnej straty.
 • Pripoistenie náhrady vozidla.
 • Pripoistenie batožiny.
 • Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle – poistenie smrti následkom úrazu, poistenie trvalých následkov úrazu, poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici, poistení denného odškodného počas domy nevyhnutného liečenia.
 • Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla.
 • Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti.
 • Zabezpečenie krádeže alebo poškodenia batožiny vo vozidle.

V rámci havarijného poistenia je možné si zabezpečiť aj asistenčné služby, ktoré je možné využiť aj vtedy, keď nenastane poistná udalosť. Asistenčné služby havarijného poistenia slúžia na zabezpečenie a úhrady odťahovej služby po mechanickej poruche – oprava defektu, náhradné ubytovanie, či mnoho ďalších nepríjemných situácií, ktorých prekonanie by bez pripoistenia asistenčnej služby bolo oveľa zložitejšie.

Ak nestačia základné asistenčné služby, u väčšiny poisťovní je možné dojednať si aj rozšírený obsah asistenčných služieb a niektoré z nich ponúkajú dokonca aj právnu asistenciu, kedy v prípade zložitých okolností škodovej udalosti to vyústi do súdneho sporu. Rozsah týchto služieb vždy závisí od podmienok havarijného poistenia konkrétnej poisťovne.

Ako si zriadiť havarijné poistenie

V prípade, že sa rozhodnete využiť túto možnosť ochrany vozidla, je veľmi vhodné dať primeranú pozornosť najmä výberu tej správnej poisťovne, pretože nie cena je v tomto prípade ten najdôležitejší parameter. Na to, aby sme zistili, ktorá poisťovňa je pre vodiča správna jeden kľúč neexistuje.

Azda najrýchlejší spôsob ako zistiť, ktoré parametre sú pre mňa tie najdôležitejšie, že svoju pozornosť sústredím na výluky, teda na tie parametre, kedy nemám nárok na finančnú náhradu.

Pri výbere poisťovne, kde uzavretie poistenia by bolo vhodné, pozrieť si aj hodnotenia a spokojnosť klientov s danými produktami.

V našej Slovenskej Republike sa o najobjektívnejšie hodnotenie jednotlivých poisťovní stará Slovenská asociácia poisťovní, ktorá sleduje chvály a sťažnosti klientov jednotlivých poisťovní na rôznych fórach. Pri neživotných poisteniach, kde patrí aj havarijné poistenie je vhodné pozrieť sa aj na „veľkosť“ poisťovne, pretože havarijné poistenie pre samotnú poisťovňu menej výnosné.

V dnešnej dobe už nie je problém uzatvoriť havarijné poistenie online či cez telefón, a osobne.

Ľubica Florková

 Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

31. 5. 2023 | Barbora Magočová

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu... celý článok

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

23. 3. 2023 | Barbora Magočová

Havarovali ste? Kedy od vás poisťovňa môže vymáhať preplatenie škody?

Povinné zmluvné poistenie uľahčuje život poškodeným aj vinníkom dopravných nehôd. Ani PZP však nevylučuje, že čiastku zodpovedajúcu spôsobenej škode nakoniec budete musieť celú hradiť... celý článok

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

27. 2. 2023 | Barbora Magočová

Ak vás poisťovňa po nehode neodškodní správne, bude vám musieť priplatiť

Povinné zmluvné poistenie by malo byť pre poškodených garanciou, že im škoda spôsobená dopravnou nehodou bude riadne nahradená. Nejde len o materiálne ujmy – pri nehodách často dochádza... celý článok

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

31. 1. 2023 | Daniel Výcha

Ste dlžníkom Sociálnej poisťovne? Od februára máte šancu na odpustenie penále

Národná rada SR schválila novelu zákona o sociálnom poistení, vďaka ktorej bude Sociálna poisťovňa odpúšťať penále za nedoplatky. Zmena zákona nadobúda účinnosť 1. februára 2023 a bude... celý článok

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

27. 12. 2022 | Barbora Magočová

Úrazy na lyžiarskom svahu: Kto za ne zodpovedá a čo môže poškodený žiadať?

S vianočnými prázdninami sa každoročne rozbehne aj lyžiarska sezóna. Zimné športy sú obľúbenou rekreačnou aktivitou; spájajú sa však aj so zvýšeným rizikom úrazov a poranení. Aké pravidlá... celý článok