Poznáme najlepšie finančné produkty za rok 2023

Redakcia | rubrika: Článok | 21. 2. 2024
V spolupráci s portálom Finparáda, ktorý sa špecializuje na hodnotenie finančných produktov, vám prinášame výsledky 2. ročníka súťaže Finparáda - Finančný produkt roka 2023.
Poznáme najlepšie finančné produkty za rok 2023

Zdroj: Shutterstock

Výsledky súťaže „Finparáda - Finančný produkt roka" sú vyhlasované každoročne vo februári v nasledujúcom roku po hodnotenom roku.

„Naša súťaž vychádza z online rebríčkov najlepších finančných produktov, ktoré sú k dispozícii na portáli Finparáda.sk po celý rok a sú pravidelne aktualizované. Rebríčky majú svoju jednoduchú a zrozumiteľnú metodiku, pričom podkladom pre hodnotenie sú stotisíce dátových položiek, ktoré v priebehu roka pravidelne spracovávame. Výsledné hodnotenie je odborné a nezávislé," hovorí Michal Mošnička, riaditeľ spoločnosti Scott& Rose, ktorá je prevádzkovateľom finančných portálov portálu Finparáda.

 Víťazi jednotlivých kategórií súťaže Finančný produkt roka 2023

 Bankové osobné účty 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček porovnáva bežné účty a balíčky produktov a služieb bánk vrátane pobočiek zahraničných bánk v Českej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: cena/náklady za vedenie bežného účtu váha 35 %, možnosti a nové technológie v rámci priameho bankovníctva váha 30 %, komplexnosť ponuky účtu/banky váha 15 %, dostupnosť (pobočky/bankomaty/vkladomaty) váha 15 % a zrozumiteľnosť cenníka/internetových stránok 5 %.

Prvé miesto si udržal Účet pre modrú planétu od Tatra banky, ktorý nie je síce najlacnejší, ale banka ponúka Program odmeňovania, v rámci ktorého si klienti využívaním produktov banky vedia znížiť poplatok až na 0 EUR. Banka ponúka bezplatné vedenie účtu na 12 mesiacov pri otvorení cez aplikáciu. Tatra Banka dlhodobo ponúka najlepšie mobilné bankovníctvo s najväčším počtom funkcionalít na trhu, dostupnú sieť pobočiek, bankomatov a vkladových automatov, venuje sa zvyšovaniu bezpečnosti produktov (napr. generovanie jednorázového čísla platobnej karty pri platbe cez internet), novinkou je One banking (účty z iných bánk dostupné v internetbankingu). Internetová stránka, aj cenníky sú spracované prehľadne, klient sa vie cez prepojenia dostať ku všetkým informáciám, ktoré potrebuje

Na druhom mieste sa umiestnil  Space účet od Slovenskej sporiteľne, ktorý môžu využívať klienti 12 mesiacov bezplatne, ak si ho otvoria cez aplikáciu George. Účet môže byť vedený bez poplatkov aj využívaním programu Moja odmena. Na získanie nových klientov banka ponúka peňažné odmeny, aj program George MoneyBack. Zaujímavou novinkou je EKO karta s vlastným dizajnom, ako prvá banka ponúka možnosť recyklácie a ekologickej likvidácie platobných kariet (aj z iných bánk). Banka má dostupnú sieť pobočiek, bankomatov, stránka je prehľadná, sadzobník poplatkov je potrebné hľadať medzi pomôckami.

Na tretie miesto sa prebojoval Účet START od UniCredit Bank, ktorého vedenie je bezplatné, klient môže získať 3 % úrok pre vklady do 100 000 EUR, počet balíkov je limitovaný na jeden. V rámci balíka sú výbery z bankomatov všetkých bánk na Slovensku, aj v zahraničí zadarmo, ale minimálna suma výberu je 80 EUR, pri menších sumách je poplatok za výber na Slovensku 3 EUR a v zahraničí 6 EUR. Mobilná aplikácia klientovi ponúka rýchlu klientsku dostupnosť, nepatrí však medzi technologické špičky. Zľavový program U-šetrite ponúka zľavy a odmeny za nákup u 80 partnerov. Sieť pobočiek a bankomatov/vkladomatov je dostatočne pokrytá, internetová stránka aj cenník služieb sú spracované prehľadne. 

Porovnanie mobilných aplikácií

Pri hodnotení mobilných aplikácií sme primárne vychádzali z analýzy spoločnosti Scott & Rose, ktorú od roku 2017 pravidelne spracovávame, a to na českom aj slovenskom trhu. Základom analýzy je porovnanie cca 180 funkcionalít, kedy hodnotíme, či daná banka funkcionalitu ponúka alebo neponúka, progres v počte nových funkcionalít, počet “jedinečných“ funkcionalít, užívateľská dostupnosť základných funkcionalít, ktorá vychádza z počtu klikov a času potrebných k dosiahnutiu najdôležitejších/ najpoužívanejších funkcionalít, klientska prívetivosť aplikácie - používatelia v Google Play a možnosti zjednávať ďalšie produkty banky. Top mobilnú aplikáciu ponúka z vyššie uvedených kritérií Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB a VÚB banka. Tatra Banka napríklad ponúka zo 180 sledovaných funkcionalít 127, čo je takmer rovnaký počet ako u najlepšej aplikácie v Českej republike u MONETY Money Bank. 

Sporiace účty

Finparada.sk

Termínované vklady 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček sporiacich účtov a termínovaných vkladov porovnáva produkty bánk a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike. Hodnotená je celková výnosnosť vrátane bonusov za aktívne využívanie súvisiacich produktov pre rôzne výšky vkladu a fixácie s váhou 100 %.

 Úrokové sadzby boli sledované počas celého roka 2023 v mesačnej frekvencii pri rôznych objemoch aj dĺžkach vkladov. U termínovaných vkladov špecialisti priradili najväčšiu váhu vkladom na tri a šesť mesiacov a jeden rok. 

Spotrebiteľské úvery 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček porovnáva neúčelové spotrebiteľské úvery bánk v Slovenskej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: 70 % úroková sadzba a RPMN, 10 % mimoriadne náklady spojené s úverom, 10 % ponuka poistenia a 10% dostupnosť (pobočky/online kanály).

Na prvom mieste sa umiestnil Spotrebný úver od ČSOB banky s úrokovou sadzbou od 6,19 % p.a., klient môže získať zľavu 1 % za aktívne využívanie účtu (príjem min. 400 EUR, 3 trvalé príkazy alebo inkasá, 5 platieb kartou) alebo 2 % pri refinancovaní úverov a pôžičiek. Poplatok za poskytnutie úveru 50 EUR bez ohľadu na výšku úveru. Dostupný cez internetbanking, mobilnú aplikáciu, kontaktné centrum alebo pobočky. Poistenie schopnosti splácať úver od ČSOB poisťovne ponúka 2 balíky, poplatok 0,1241 % alebo 0,1908 % zo sumy úveru, v prípade smrti úrazom dvojnásobné plnenie.

Druhé miesto patrí Pôžičke od 365.bank  s úrokovou sadzbou od 6 % p.a., poplatok za poskytnutie úveru je vo výške 1 % zo sumy poskytnutého úveru.  Úver sa dá vybaviť len na pobočke, avšak pobočková sieť je dostatočne pokrytá. Poistenie schopnosti splácať úver od poisťovne Union ponúka 3 balíky poistenia, poplatok závisí od druhu balíka a je vo výške 0,12, 0,14 alebo 0,22 % zo sumy úveru.

Tretie miesto obsadila mPôžička Plus od mBank  s úrokovou sadzbou od 6,89 %, s možnosťou zníženia úrokovej sadzby o 1 % pri uzatvorení poistenia schopnosti splácať úver. Bez poplatku za poskytnutie, vedenie, aj predčasné splatenie úveru. Pôžičku možno uzatvoriť online, telefonicky alebo na pobočkách, avšak banka má len 14 pobočiek. Poistenie schopnosti splácať úver cez BNP Paribas Cardif ponúka 2 balíky poistenia, poplatok 0,25 % zo sumy úveru. 

Hypotéky 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček porovnáva štandardné hypotéky bánk v Slovenskej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: 70 % úroková sadzba a RPMN, 10 % mimoriadne náklady spojené s úverom, 10 % ponuka poistenia a 10 % dostupnosť (pobočky/online kanály).

Prvenstvo obhájila Prima banka, ktorá dlhodobo ponúka najnižšie úrokové sadzby na najpreferovanejšie fixácie. V rámci mimoriadnej májovej ponuky bola úroková sadzba  3,50 % na 3 ročné fixácie a 3,80 % na 5 ročné fixácie. V jeseni došlo k nárastu úrokových sadzieb  na 4 % při 3 ročnej fixácii a 4,3 % pri fixácii na 5 rokov. Okrem najvýhodnejšej ponuky na trhu ponúka odpustenie poplatku za poskytnutie úveru po splnení podmienok marketingovej kampane (štandardný poplatok 1 % z objemu úveru, min. 300 EUR) a nevyžaduje nový znalecký posudok pri prenose hypotéky. Maximálna výška úveru je do 100 % z hodnoty zabezpečenia, max. 300 000 EUR.

Na druhom mieste skončila Fio banka, ktorá ponúkala na jar rovnakú sadzbu na všetky fixácie 3,88 % pri kúpe nehnuteľnosti a 3,78 % pri refinancovaní nad 40tis. EUR. Na jeseň sa úrokové sadzby taktiež zvýšili na 3,98 při ficáxii na 3 roky a 4,08 % při fixácii na 5 rokov. Navyše ponúka zníženie úročenej istiny o sumu úspor na Hyposporiacom konte a hypotekárny úver bez poplatku za poskytnutie, vedenie, mimoriadne splátky aj predčasné splatenie.  Maximálna výška úveru je do 85 % z hodnoty zabezpečenia, max. 1 000 000 EUR.

Na treťom mieste je ČSOB, ktorá ponúkala tretiu najnižšiu sadzbu na trhu na 5 ročnú fixáciu 3,99 %, ktorá bola nižšia ako pri 3 ročnej fixácii (4,19 %). Na jeseň bola úroková sadzba zvýšená na 4,29 % pre obe najfrekventovanejšie doby fixácie. Poplatok za spracovanie úveru je 250 EUR. 

Poistenie schopnosti splácať úver 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček porovnáva produkty poistenia schopnosti splácať spotrebiteľský úver ponúkané poisťovňami v Slovenskej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: rozsah poistenia 50 %, výluky z poistenia 30 % a cena poistenia 20 %.

V tejto kategórii zvíťazilo poistenie schopnosti splácať úver od poisťovne BNP Paribas Cardif pre spotrebné, aj hypotekárne úvery. Poistenie kryje základné riziká ako smrť, trvalú invaliditu, pracovnú neschopnosť a stratu zamestnania. Navyše je ponuka výhodná aj pre SZČO, nakoľko v rámci rizika straty zamestnania je kryté aj zrušenie živnosti. Klient určite ocení, že poisťovňa BNP Paribas Cardif plní spätne od prvého dňa vzniku pracovnej neschopnosti a straty zamestnania už po uplynutí lehoty 30 dní. Ďalším výhodným parametrom poistenia je pomerné plnenie, čo v praxi znamená, že klientovi poisťovňa vyplatí aj za posledný mesiac pomernú výšku mesačnej splátky podľa počtu dní, ktoré bol práceneschopný alebo nezamestnaný.

Rizikové životné poistenie 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Rebríček porovnáva produkty rizikového životného poistenia ponúkané poisťovňami v Slovenskej republike. Hodnotené sú nasledujúce kritériá: rozsah poistenia 70 %, transparentnosť produktu 15 % a inovácia produktu 15 %. 

Prvé miesto patrí UNIQA - ActiveLife a UNIQÁT Risk

Ponúka v rámci poistenia vyše 40 pripoistení, poistených môže byť až 8 osôb na jednej zmluve. Ďalej ponúka odmenu za zdravý životný štýl, až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení, nadštandardné asistenčné služby v oblasti zdravia a životného štýlu (diagnose.me), bezplatnú poradňu ku koronavírusu (pre poistenie Uniqat Risk) a nie je určená minimálna výška poistného. V prípade Active Life sa v poistných podmienkach neuvádza výluka alebo znížené poistné plnenie v prípade alkoholu a omamných látok pre poistenie smrti.

Poisťovňa ponúka aj komplexný balíček 1. rizika – tzv. „poistenie úveru“, kde má klient možnosť výberu z 8 balíčkov v kombinácii smrť, invalidita, kritické choroby a 15 % zľava pre dvojicu osôb.

Pre klientov sú k dispozícii početné inovácie ako e-podateľňa, moja UNIQA, automatické vyhodnocovanie zdravotného stavu v aplikácii UNIQA Studio do 15 minút, METEO UNIQA.

Na druhom mieste sa umiestnilo poistenie La Vita od Generali

Ponúka vyše 30 pripoistení k hlavnému poisteniu pre 6 osôb na jednej zmluve, výhodou je hlavne ponuka osobitných poistení na vybrané profesie (zdravotnícke ochorenia, ochorenia zo stresu, ochorenia z počítača, spôsobené administratívou, poistenie exotických chorôb, nadštandardných asistenčných služieb, druhého medicínskeho názoru a asistencie), možnosť akceptácie uplynutej čakacej doby pri prenose poistenia z inej poisťovne, krytie adrenalínových aktivít raz ročne cez SMS a vysoká progresia.

Klienti majú možnosť získať až 25 % zľavu na viaceré rizikové poistenia, bonusová zľava do 30 % na trvalé následky úrazu, chirurgický zákrok a závažné ochorenia, polovica plnení je vyplatená do 48 hodín. V prípade úmrtia pri dopravnej nehode je plnenie 2-násobné a pri diagnostikovaní 37 ochorení je plnenie dokonca 3-násobné. Poisťovňa kryje aj úrazy spôsobené nevoľnosťou a mikrospánkom.

Z inovácií môžu klienti využívať klientsky portál, Asistenčné služby Premium – využitie 4-krát počas trvania jednej poistnej udalosti, pre 5 poistných udalostí počas roka, telefonická konzultácia s lekárom.

Na tretie miesto sa prebojovala NN Životná poisťovňa – NN Partner

NN Životná poisťovňa sa zameriava v rámci rizikového životného poistenia NN Partner okrem klasických poistení na rôzne kombinácie poistenia smrti a invalidity a má najširšiu ponuku kritických chorôb rozšírenú o cestovateľské choroby, aj keď k nim uplatňuje čiastkové poistné plnenie. Na jednej zmluve môže byť poistených až 7 osôb, ktoré nemusia byť v príbuzenskom vzťahu a ponúka 21 kombinácií poistení pre dospelých a 8 pre deti.  V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody poisťovňa vypláca jednorazovo 40 000 €. V prípade diagnostikovania terminálneho štádia choroby je plnenie vo výške 150 % poistnej sumy.

K poisteniu navyše ponúka bezplatné lekárske benefity, ako je lekár na telefóne, konzultácie so špecialistami, prednostné MRI vyšetrenie a druhý lekársky názor, www.nn.diagnose.me, online prístup k poisteniu WebKlient. Výhodou je tiež zrušená čakacia doba na väčšinu diagnóz s výnimkou rakoviny (3 mesiace) a na invaliditu. 

Cestovné poistenie 

Finparada.sk

Metodika hodnotenia:

Hodnotiace kritéria sú rozsah poistenia 40 %, cena poistenia 40 %, transparentnosť poistenia 10 % a inovácia poistenia 10 %. Keďže ponuka je rozsiahla, do porovnávania boli zaradené balíky, ktoré kryli poistenie liečebných nákladov, poistenie zodpovednosti za škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a asistenčné služby. Pri kalkulácii ceny sa brala do úvahy celosvetová platnosť (poistenie je drahšie) a cena je len orientačná, nakoľko sa menila v priebehu tvorby rebríčka. 

A čo na to návštevníci Finparady.sk?

Vyjadrite pomocou smajlíkov svoju spokojnosť či nespokojnosť s prístupom banky. Hodnotiť môžete na Prehľad najlepšie hodnotených produktov podľa používateľov na Finparáde >>>    

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Poisťovňa Pillow hlási po prvý raz zisk. Predbehli sme slávnu Lemonade, chvália sa

28. 4. 2024 | Redakcia

Poisťovňa Pillow hlási po prvý raz zisk. Predbehli sme slávnu Lemonade, chvália sa

Pillow pôsobí na českom trhu štyri roky a v roku 2023 prvýkrát vstúpila aj na Slovensko. V najnovšej správe o hospodárskych výsledkoch sa porovnáva so známou poisťovňou Lemonade.

Poisťovňa nemusí vždy uhradiť celú škodu. Kedy môže znížiť poistné plnenie?

28. 4. 2024 | Barbora Magočová

Poisťovňa nemusí vždy uhradiť celú škodu. Kedy môže znížiť poistné plnenie?

Dali ste sa poistiť, aby ste mohli pokojne spávať? Ak počítate s tým, že z plnenia od poisťovne pokryjete všetky nečakané výdavky z dôvodu najrôznejších škodových udalostí, môžete zažiť... celý článok

Ako si vybrať cestovné poistenie? Najčastejšia choroba Slovákov sa lieči vo svete najdrahšie

25. 4. 2024 | Ivana Sladkovská

Ako si vybrať cestovné poistenie? Najčastejšia choroba Slovákov sa lieči vo svete najdrahšie

Cestovné poistenie na dovolenku predstavuje pár eur navyše, no ak by sa vám niečo stalo a nemali ste ho, pár eur to nebude. V niektorých krajinách sa liečebné náklady šplhajú do astronomických... celý článok

PZP pre kolobežky je tu. Od tohto dátumu bude pre Slovákov povinné

25. 4. 2024 | Ivana Sladkovská

PZP pre kolobežky je tu. Od tohto dátumu bude pre Slovákov povinné

Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel. Dočkáme sa aj povinného poistenia elektrických kolobežiek a zvýšia sa aj pokuty... celý článok

Zanalyzovali sme ponuku rizikového poistenia a postavili rebriček najlepších ponúk

7. 2. 2024 | Redakcia

Zanalyzovali sme ponuku rizikového poistenia a postavili rebriček najlepších ponúk

Na Finparáde nastala aktualizácia rebríčkov najlepšieho rizikového poistenia na trhu. Jednotkou je poistenie od poisťovne Uniqa, druhé miesto patrí Generali Poisťovni a rebríček uzatvára... celý článok