Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Mutual Global Discovery Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov spoločností zapojených do fúzií, konsolidácií, likvidácií alebo iných veľkých podnikových transakcií; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane dlhových cenných papierov nižšej kvality, ako sú napríklad cenné papiere neinvestičného stupňa) spoločností, ktoré sú v reorganizácii alebo finančnej reštrukturalizácii; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania; dlhových cenných papierov emitovaných vládou ktorejkoľvek krajiny. Za výnimočných trhových podmienok môže fond prechodne držať aj väčšie množstvo peňažných prostriedkov, a to keď sa manažér bude domnievať, že na trhoch panuje nadmerná volatilita, dlhodobý všeobecný pokles alebo iné nepriaznivé podmienky. Napriek zameraniu na stredné až veľké spoločnosti (spoločnosti s trhovou kapitalizáciou minimálne 1,5 mld. USD) môže fond investovať do spoločností všetkých veľkostí. Investičný tím na základe hĺbkového základného prieskumu a analýzy vyhľadáva a skupuje také majetkové a dlhové cenné papiere, ktoré sa podľa jeho presvedčenia budú obchodovať diskontne. Referenčnou hodnotou fondu je Linked MSCI World Value Index-NR . Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty.

Základné údaje

ISIN

LU0211331839

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia25. 10. 2005
Aktuálna cena PL22,5300 USD (23. 5. 2022)
Majetok fondu692 570 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,85 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita20,5 %
Najlepší mesiac20,7 %
Najhorší mesiac-39,4 %
Najlepší rok72,9 %
Najhorší rok-33,8 %

Graf Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD, ISIN LU0211331839

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,9 %
Tri mesiace-3,8 %
Šesť mesiacov-4,2 %
Od začiatku roka-4,5 %
Rok-2,8 %
Dva roky45,7 % / 20,7 % (p.a.)
Tri roky19,7 % / 6,2 % (p.a.)
Päť rokov16,3 % / 3,1 % (p.a.)
Od založenia125,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 2,24 %
Asie (rozvíjející se státy) 1,26 %
Asie (rozvinuté státy) 2,18 %
Európa (rozvinuté štáty) 32,81 %
Japonsko 3,56 %
Severná Amerika 44,63 %
Spojené kráľovstvo 13,32 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,53 %
Energetika6,77 %
Finanční služby20,47 %
Komunikace8,00 %
Necyklické zboží9,05 %
Průmysl13,94 %
Služby1,80 %
Technologie10,90 %
Základní suroviny4,50 %
Zdravotnictví17,04 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register