Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta zaplatiť?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 25. 7. 2023
Objednali ste si tovar na dobierku a následne ste sa rozhodli, že ho nechcete. Plánujete to vyriešiť tak, že ho skrátka nepreberiete? Ponechanie zásielky svojmu osudu nie je najlepšia taktika. Čo treba urobiť, aby ste sa s obchodníkom nedostali do zbytočného sporu? A čo hrozí, ak to neurobíte?
Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta  zaplatiť?

Zdroj: Shutterstock

Neprevzatie zásielky neznamená zrušenie zmluvy 

Je všeobecne známe, že drvivú väčšinu tovarov objednaných cez internet môžete do 14 dní od ich prevzatia bez udania dôvodu vrátiť. Niektorí zákazníci však toto právo zneužívajú. Po objednaní tovaru na dobierku doručovanú zásielku neprevezmú bez toho, aby e-shopu dali riadne na vedomie, že kúpnu zmluvu zrušujú formou odstúpenia. 

Dokiaľ však zmluva nie je riadne zrušená (napr. odstúpením), je z právneho hľadiska naďalej záväzná. Predávajúci je teda v dobe trvania jej účinnosti povinný kupujúcemu tovar dodať a kupujúci má na oplátku povinnosť ho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

Niektorí obchodníci od tzv. nepreberačov požadujú aspoň náhradu škody vo výške nákladov súvisiacich so zmareným doručovaním tovaru. Predávajúci ďalej môžu od kupujúcich požadovať poplatok za uskladnenie včas neprevzatej veci. Uvedené nároky obchodníkov síce po ich vyčíslení nepredstavujú horentnú sumu, pre spotrebiteľov však môže byť ich vymáhanie napriek tomu nepríjemné. Aj menšie dlhy sa totiž môžu navýšiť o úroky z omeškania a po ich uplatnení žalobou tiež o náhradu trov súdneho konania. 

Ako to bude s nepreberaním tovaru od augusta? 

augusta 2023 nadobúda účinnosť nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý rozsiahlym spôsobom novelizuje aj ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských kúpnych zmlúv. Novoprijatý spotrebiteľský kódex zároveň zrušuje zákon č. 102/2014 Z.z., ktorým sa odstupovanie od zmlúv uzatvorených cez e-shop spravovalo doteraz. Možnosť odstúpenia bez udania dôvodu však spotrebiteľom naďalej zostáva zachovaná; jej úprava bude po novom obsiahnutá priamo v zákone o ochrane spotrebiteľa

Ak si objednáte tovar cez e-shop, bude sa kúpna zmluva uzatvorená medzi vami a obchodom (podobne ako po starom) považovať za zmluvu uzavretú na diaľku. V prípade, že si obchodník voči vám splní všetky potrebné informačné povinnosti (typicky to robí v obchodných podmienkach, s ktorých znením pred uzatvorením zmluvy udeľujete súhlas), budete môcť od takejto zmluvy bez uvedenia dôvodu platne odstúpiť, ak splníte nasledujúce požiadavky

1) k odstúpeniu dôjde do 14 dní odo dňa, kedy ste tovar prevzali, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení obchodníkovi najneskôr v jej posledný deň odošlete;

2) 14 dňová lehota začne plynúť okamihom, keď vy (alebo vami určená 3. osoba okrem dopravcu):

- prevezmete všetky časti objednaného tovaru alebo

- prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, pokiaľ sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene alebo

- prevezmete posledný diel alebo posledný kus tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo kusov alebo

- prevezmete prvý dodaný tovar, pokiaľ sa má tovar dodávať opakovane počas určitej doby;

3) pre vylúčenie pochybností zákon výslovne stanoví, že od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorej predmetom je dodanie tovaru, môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie (teda aj pred prevzatím tovaru). 

Odstúpenie bez udania dôvodu naďalej nebude možné realizovať mlčky (tzn. len neprebratím tovaru). Odstúpiť môžete v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom médiu – najjednoduchšie je použitie vzorového formulára, ktorý by vám obchodník mal pre tieto účely poskytnúť (nájdete ho aj v prílohe č. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak bola zmluva uzatvorená ústne, postačí pre odstúpenie aj akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie, ktorým vyjadríte vôľu od kúpnej zmluvy odstúpiť (napr. „odstupujem od zmluvy“ či aspoň „ruším zmluvu“).  

Na mŕtveho chrobáka sa neoplatí hrať už preto, že v prípade sporu znášate dôkazné bremeno ohľadom platného odstúpenia práve vy. Ak nebude kúpna zmluva zrušená, bude pre vás (napriek neprevzatiu tovaru) naďalej záväzná. Stále preto bude trvať napríklad vaša povinnosť prevziať tovar a zaplatiť zaň kúpnu cenu; v prípade, že tieto povinnosti porušíte, zostáva obchodníkovi zachované právo na náhradu škody vzniknuté v dôsledku vášho porušenia. 

Aké náklady musíte niesť v súvislosti s odstúpením bez udania dôvodu? 

Ak tovar prevezmete a následne odstúpite bez udania dôvodu, máte na jeho vrátenie e-shopu 14 dní od odstúpenia s tým, že posledný deň tejto lehoty musí dôjsť k jeho odoslaniu. V súvislosti s odstúpením znášate len:

náklady na vrátenie tovaru obchodníkovi alebo osobe ním určenej na prevzatie tovaru; to neplatí, ak vás e-shop na túto povinnosť pred uzavretím zmluvy riadne neupozornil, príp. ak vyhlásil, že aj tieto náklady bude hradiť on (tzv. bezplatné vrátenie tovaru),

rozdiel medzi cenou najlacnejšieho bežného spôsobu dodania ponúkaného e-shopoma iným spôsobom dodania tovaru (zákon ho označuje ako tzv. dodatočné náklady), avšak len ak ste si pri nákupe zvolili práve drahší spôsob dodania; okrem čiastky zodpovedajúcej tomuto rozdielu vám však musí obchodník vrátiť všetky platby, ktoré od vás prijal, a to vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné či iných nákladov a poplatkov. 

Ak ste tovar použili nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti, zodpovedáte aj za zníženie jeho hodnoty vzniknutej v dôsledku takéhoto použitia. Uvedené neplatí, ak si obchodník nesplnil svoju informačnú povinnosť ohľadom odstúpenia bez udania dôvodu. 

Dodajme, že uvedené podmienky týkajúce sa odstúpenia platia pre zmluvy o dodávke tovaru. Odlišné pravidlá sa uplatnia napríklad v prípade zmlúv o poskytovaní služieb či dodaní digitálneho obsahu. 

Kedy odstúpenie bez udania dôvodu možné nie je 

Stále platí, že odstúpenie v režime bez uvedenia dôvodu nebude možnénapríklad v prípade objednávky tovaru, ktorý:

- bol vyrobený podľa vami požadovanej špecifikácie alebo na mieru,

- podlieha rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze,

- je uzavretý v ochrannom obale a nie je vhodné ho vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol ochranný obal po dodaní porušený,

- vzhľadom na svoju povahu môže byť po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

"Poznámka: Vzhľadom na to, že prezidentka zákon vetovala, bude sa jeho účinnosť posúvať. Veto prezidentky sa však netýka častí zákona, ktoré boli využité pri príprave článku a ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nakoniec budú platiť, pretože z podstatnej časti predstavujú zapracovanie predpisov EÚ do slovenského právneho poriadku."

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

17. 8. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

Máte doma budúceho prváčika? Potom asi viete, že prechod zo škôlky do školy nie je lacná záležitosť. Aký príspevok vypláca na zakúpenie školských potrieb štát? A čo treba podniknúť,... celý článok

Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

9. 8. 2023 | Barbora Magočová

Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

Priplatili ste si za bezstarostnú a pohodovú dovolenku a za svoje peniaze ste nakoniec nedostali, čo ste dôvodne očakávali? V takom prípade treba služby cestovného ruchu reklamovať.... celý článok

Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

20. 7. 2023 | Barbora Magočová

Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

Už 1. augusta 2023 nadobúda účinnosť novoprijatý spotrebiteľský kódex. Zapracúva európske smernice reagujúce na najčastejšie nástrahy, ktorým museli spotrebitelia v posledných rokoch... celý článok

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

21. 4. 2023 | Redakcia

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

Vlna superlacných reťazcov prichádza v posledných rokoch aj na Slovensko. Tieto reťazce ponúkajú zákazníkom široký sortiment výrobkov za prijateľné ceny. Aj preto sa tieto predajne... celý článok

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

3. 4. 2023 | Jan Müller

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

Všetko zdražuje, príjmy nerastú tak rýchlo, ako výdavky. Doba nás preto núti šetriť. Lenže kde? Z niektorých výdavkov sa na prvý pohľad škrtať nedá. Sú povinné. Ukážeme si ale, že to... celý článok