Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 7. 2023
Už 1. augusta 2023 nadobúda účinnosť novoprijatý spotrebiteľský kódex. Zapracúva európske smernice reagujúce na najčastejšie nástrahy, ktorým museli spotrebitelia v posledných rokoch čeliť. O čom by ste mali vedieť bez ohľadu na to, či ste obchodníkom alebo „len“ bežným zákazníkom?
Nové pravidlá proti klamlivým zľavám na Slovensku. Ako nás od augusta chráni zákon?

Zdroj: Shutterstock

1. Zavádza sa mechanizmus proti klamlivým zľavám 

Zľavy bývajú veľkým lákadlom. Zaplatením zníženej ceny totiž okrem tovaru spravidla získavate aj potešenie z výhodnej kúpy. Obchodníci túto skutočnosť hojne využívajú; mnohí z nich sa však dopúšťajú zavádzania ohľadom skutočnej výšky zľavy. Tejto praktike má zamedziť zverejnenie informácie o najnižšej cene tovaru za určité obdobie, s ktorým ste sa možno už stretli pri nákupe v e-shopoch pôsobiacich vo viacerých členských štátoch EÚ. 

Po novom bude aj na Slovensku platiť, že pri každom oznámení o zníženíceny tovaru vám obchodník bude musieť poskytnúť informáciu o najnižšej cene, za ktorú ho predával:

- v období nie kratšom ako 30 dní pre znížením jeho ceny alebo

- v období od začiatku jeho uvedenia do predaja, ak celková doba predaja tovaru do zníženia ceny ešte nedosiahla 30 dní. 

Pri postupnom znižovaní ceny môže obchodník uviesť aj pôvodnú cenu pred prvým znížením bez ohľadu na dobu trvania predaja tovaru. 

Uvedené pravidlá nebudú platiť pre výrobky, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu kvality či skaze – výluka sa teda bude týkať napríklad potravín s krátkou dobou spotreby. Vzhľadom na náročnosť splnenia informačnej povinnosti pri znížení ceny tovaru ju nebudú musieť obchodníci bez výnimky plniť už od 1. 8. tohto roka – najneskôr však musí byť splnená 1. 1. 2024

2. Zákon lepšie vymedzuje vaše nároky, ak vás obchodník napáli nekalou praktikou 

Legálna definícia nekalých obchodných praktík naďalej zostáva pomerne rozsiahla. Pre účely tohto článku možno veľmi zjednodušene konštatovať, že ide o rôzne podoby nečestnosti alebo nátlaku, ktorými obchodník cieli na vašu slabinu či indispozíciu so zámerom ovplyvniť vaše nákupné správanie. Typicky sa tieto praktiky prejavujú ako klamlivé či agresívne formy predaja a propagácie. 

Pokiaľ sa vás nekalá obchodná praktika priamo dotkne, budete mať v závislosti od jej povahy právo:

- na bezplatnú nápravu, a to najmä právo na opravu či výmenu produktu alebo vyplatenie dodatočnej zľavy z ceny, ak s prihliadnutím na okolnosti použitia praktiky bude dodatočná náprava možná,

- odstúpiť od zmluvy, ak bola pri jej uzavretí použitá agresívna obchodná praktika alebo taká nekalá praktika, bez použitia ktorej by ste zmluvu neuzatvorili.

Zároveň vám zostane zachované aj právo na náhradu škody či právo dovolať sa neplatnosti zmluvy uzatvorenej omylom vyvolaným predávajúcim. 

3. Vyberáte tovar podľa recenzií? Po novom ľahšie zistíte, či sú hodnoverné 

Dobré odporúčanie je najlepšia reklama – aj preto sa obchodníci často uchyľujú k tzv. falošným recenziám. Nový zákon preto reaguje na túto klamlivú obchodnú praktiku zvýšenou zodpovednosťou obchodníkov za objektivitu spotrebiteľských referencií. Ak predávajúci poskytuje spotrebiteľom prístup k hodnoteniu produktov, mal by jasne deklarovať, či a akým spôsobom zabezpečuje, že recenzie skutočne pochádzajú od osôb, ktoré tovar kúpili alebo použili. 

4. Upresnenie zákazu nepríjemného obťažovania pri vymáhaní pohľadávok 

Aktuálne platí, že obchodník (príp. ním splnomocnená osoba) vás nemôže pri vymáhaní pohľadávok zo spotrebiteľskej zmluvy osobne navštevovať na pracovisku či v domácnosti a zároveň vás nesmie za účelom vymáhania kontaktovať či obťažovať počas sviatkov, dní pracovného pokoja a v pracovných dňoch po 18. hodine. 

Podľa novej úpravy bude zákaz vyššie popísaného obťažujúceho vymáhania pohľadávok výslovne platiť aj vo vzťahu k blízkym osobám spotrebiteľov; zároveň sa upresňuje, že počas pracovných dní nemožno spotrebiteľa ohľadom vymáhania pohľadávok zo zmluvy kontaktovať v čase medzi 18. a 8. hodinou nasledujúceho dňa. 

5. Dlhšia lehota pre odstúpenie od zmluvy uzavretej na predajnej akcii alebo pri nevyžiadanej návšteve 

V prípade, že uzatvoríte zmluvu pri nevyžiadanej návšteve (napr. s podomovým predajcom) alebo na predajnej akcii či v súvislosti s nimi, budete mať na odstúpenie od tejto zmluvy bez udania dôvodu až 30 dní od jej uzatvorenia (doteraz platila lehota 14 dní). Táto úprava môže byť významným prínosom pre zraniteľnejších spotrebiteľov (napr. seniorov), ktorí často lepšie vyhodnotia (ne)výhodnosť uzatvorených zmlúv až s určitým oneskorením v nadväznosti na poradu s blízkymi osobami. 

6. Prísnejšie pravidlá pre dvojakú kvalitu 

Za nekalú obchodnú praktiku sa označuje aj marketing, ktorý tovar prezentuje ako identický s výrobkami uvádzanými na trh v iných členských štátoch napriek tomu, že má podstatne odlišné zloženie či vlastnosti. 

Zákon však uvádza, že takáto praktika sa nebude považovať za klamlivú, ak odlišné zloženie a vlastnosti tovarov budú odôvodnené legitímnymi alebo objektívnymi faktormi. Dôvodová správa za takéto faktory považuje napríklad limity vyplývajúce z osobitnej právnej úpravy členského štátu či aktuálnu dostupnosť a sezónnosť surovín. 

7. Zmeny sa budú týkať aj reklamácií 

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zároveň novelizuje aj niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa spotrebiteľských kúpnych zmlúv. 

Pri ich uzatvorení bude môcť kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti predávajúceho za vadu, len ak ju vytkne v subjektívnej lehote v trvaní dvoch mesiacov od jej zistenia. Zároveň však zostáva zachovaná dĺžka objektívnej lehoty pre uplatnenie vád (tzv. záručná lehota), ktorá bude v drvivej väčšine prípadov trvať 2 roky od dodania tovaru. 

Pôvodnú fixnú tridsaťdňovú lehotu na vybavenie reklamácie má nahradiť tzv. primeraná lehota. Rozumie sa ňou najkratší čas, ktorý obchodník potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu veci s prihliadnutím na povahu veci a povahu a závažnosť vady. Dĺžku konkrétnej lehoty pre odstránenie vady musí obchodník spotrebiteľovi oznámiť v potvrdení o jej vytknutí. Napriek uvedenému nejde o revolučnú zmenu – primeraná lehota ani naďalej nebude môcť byť dlhšia ako 30 dní od vytknutia vady. Výnimku bude tvoriť len jej predĺženie z objektívneho dôvodu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť. 

"Poznámka: Vzhľadom na to, že prezidentka zákon vetovala, bude sa jeho účinnosť posúvať. Veto prezidentky sa však netýka častí zákona, ktoré boli využité pri príprave článku a ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou nakoniec budú platiť, pretože z podstatnej časti predstavujú zapracovanie predpisov EÚ do slovenského právneho poriadku."

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

recenzie, reklamácie, zľavy

Toto ste už čítali?

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

17. 8. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pre prvákov v roku 2023: Toto treba urobiť, ak chcete dostať viac!

Máte doma budúceho prváčika? Potom asi viete, že prechod zo škôlky do školy nie je lacná záležitosť. Aký príspevok vypláca na zakúpenie školských potrieb štát? A čo treba podniknúť,... celý článok

Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

9. 8. 2023 | Barbora Magočová

Nedostali ste, čo cestovka sľúbila? Aké nedostatky vám musí kompenzovať?

Priplatili ste si za bezstarostnú a pohodovú dovolenku a za svoje peniaze ste nakoniec nedostali, čo ste dôvodne očakávali? V takom prípade treba služby cestovného ruchu reklamovať.... celý článok

Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta zaplatiť?

25. 7. 2023 | Barbora Magočová

Neprevzali ste si tovar z e-shopu? Čo všetko budete musieť od augusta  zaplatiť?

Objednali ste si tovar na dobierku a následne ste sa rozhodli, že ho nechcete. Plánujete to vyriešiť tak, že ho skrátka nepreberiete? Ponechanie zásielky svojmu osudu nie je najlepšia... celý článok

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

21. 4. 2023 | Redakcia

Superlacné reťazce pôsobia aj na Slovensku: Aké sú ich výhody, ceny a čo predávajú?

Vlna superlacných reťazcov prichádza v posledných rokoch aj na Slovensko. Tieto reťazce ponúkajú zákazníkom široký sortiment výrobkov za prijateľné ceny. Aj preto sa tieto predajne... celý článok

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

3. 4. 2023 | Jan Müller

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

Všetko zdražuje, príjmy nerastú tak rýchlo, ako výdavky. Doba nás preto núti šetriť. Lenže kde? Z niektorých výdavkov sa na prvý pohľad škrtať nedá. Sú povinné. Ukážeme si ale, že to... celý článok