Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 8. 2023
S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách? Kde sa očakáva zmena jej výšky? A v akých prípadoch sa jej možno vyhnúť?
Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

Zdroj: Shutterstock

Kedy treba platiť daň za psa? 

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, ktorého chová fyzická alebo právnická osoba. Priamo zo zákona dani nepodliehajú psy:

1) chované na vedecké a výskumné účely,
2) umiestnené v útulku zvierat,
3) so špeciálnym výcvikom, ktoré sú vlastnené alebo používané držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s ŤZP so sprievodcom,
4) ktorých vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa azylového zákona

Ďalšie dôvody pre oslobodenie od dane za psa si môžu (ale nemusia) stanoviť aj obce v príslušnom všeobecne záväznom nariadení (VZN). VZN možno nájsť na internetových stránkach jednotlivých obcí či miest; v Bratislave si o zdanení chovania psov rozhoduje každá mestská časť samostatne. 

Zvyčajne ide o VZN, ktorého názov obsahuje pasáž „o miestnej dani za psa“ či „o miestnych daniach“. Medzi dôvodmi pre oslobodenie od dane za psa upravenými samosprávami možno nájsť napr.:

dosiahnutie určitého veku vlastníka psa,

- absolvovanie výcviku,

- nízky príjem či poberanie starobného/invalidného dôchodku,

- nadobudnutie psíka z útulku,

- chovanie psa z terapeutických dôvodov. 

Oslobodenie poskytnuté obcou nemusí spočívať len v odpustení plnej sumy dane; môže ísť aj o jej zníženie oproti základnej sadzbe. 

Kto platí daň? 

Za platbu dane primárne zodpovedá vlastník psa. Ak nie je možné preukázať, kto psa vlastní, musí daň zaplatiť držiteľ psa. Spravidla ide o osobu, ktorá psa prihlásila do tzv. evidencie psov vedenej príslušnou obcou. 

Daňová povinnosť vzniká 1. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. K zániku daňovej povinnosti dochádza posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (napr. v dôsledku úmrtia alebo jeho darovania inej osobe). Daňové priznanie sa podáva obci, na ktorej území je pes chovaný a treba ho podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. 

Výška dane za psa 

Sadzbu dane za psa si každá obec určuje samostatne prostredníctvom VZN, a to v eurách za 1 kalendárny rok. Ak máte psíkov viac, treba platiť za každého z nich samostatne. Daň s platí po jej vyrúbení; splatnosť nastáva do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyrúbení, ak si obec neurčila úhradu v splátkach. Pokiaľ sa na vás daňová povinnosť nevzťahuje počas celého roka, platíte len časť dane. Na túto skutočnosť je dobré myslieť najmä pri zániku daňovej povinnosti. Ak totiž do 30 dní zánik obci neoznámite podaním tzv. čiastkového daňového priznania, stratíte nárok na vrátenie pomernej časti zaplatenej dane. 

Sadzby dane v najväčších mestách SR 

Bratislava 

Staré mesto: Za psa minimálne s výcvikom základnej poslušnosti, nadobudnutého z útulku, s mikročipom či tetovaním a sterilizovaného či kastrovaného zaplatí fyzická osoba daň 20 Eur; v ostatných prípadoch platí 40 Eur. Právnická osoba platí 400 Eur. 

Ružinov: Za psa chovaného v byte/nebytovom priestore bytového domu či polyfunkčného objektu zaplatí fyzická osoba 40 Eur, za psa chovaného v rodinnom dome, rekreačnej a záhradkárskej chate, záhrade, domčeku na individuálnu rekreáciu či podobnom objekte hradí fyzická osoba 20 Eur. Právnická osoba platí 70 Eur. 

Nové Mesto: Za psa chovaného v bytovom dome a v rodinnom dome zaplatí fyzická osoba 50 Eur; za psa z útulku, sterilizovaného a so skúškou základnej ovládateľnosti či obdobnou skúškou sa platí 25 Eur, ak je jediným príjmom fyzickej osoby dôchodok alebo pes absolvoval všestrannú skúšku podľa národného či medzinárodného skúšobného poriadku, platí sa 10 Eur. 70 Eur sa platí za strážneho psa vo firme. 

Petržalka: Za psa chovaného v bytovom dome, ktorého výška v kohútiku nepresiahne 43 cm, platíte 34 Eur, pri výške v kohútiku 43 cm a viac 67 Eur. 17 Eur sa platí za psa v rodinnom dome. 

Karlova Ves: Za psa v bytovom dome či inej budove okrem rodinného domu sa platí 50 Eur; za psa v bytovom dome s osvedčením o výcviku základnej poslušnosti uhradíte 30 Eur a za psy chované v rodinných domoch či areáloch sa hradí 15 Eur. 

Dúbravka: Za psa v bytovom dome či strážiaceho samostatne stojaci objekt na podnikateľské účely sa platí 35 Eur. Za psa v rodinnom dome a bez špeciálneho výcviku vlastneného občanom s ŤZP sa hradí 10 Eur. 7 Eur je daň za psa chovaného v školských a predškolských zariadeniach a v bytovom dome, ak ho vlastní osamelý dôchodca a 15 Eur za psa chovaného v bytovom dome dôchodcom, ktorý žije v spoločnej domácnosti s inou osobou. 

Rača: 40 Eur sa platí za psa v bytovom dome, 20 Eur za psa v bytovom dome evidovaného v chovateľskej/výcvikovej organizácii a za strážneho psa právnickej osoby chovaného v nebytových budovách či bytových domoch. 10 Eur zaplatíte za psa v rodinnom dome. Ak ste osamelým dôchodcom s mesačným príjmom neprevyšujúcim 1,5x životného minima, zaplatíte 10 Eur za psa v byte a 5 Eur za psa v rodinnom dome.  

Podunajské Biskupice: Platí sa 40 Eur za psa v bytovom dome, 50 Eur za strážneho psa právnickej osoby a 20 Eur za psa v chovateľskej/výcvikovej organizácii, v bytovom dome na výcvik pre slepcov a pátračov drog. 10 Eur sa platí za psa v rodinnom dome alebo vlastneného osamelou osobou s príjmom na hranici životného minima či dôchodcom. 

Vrakuňa: Od roku 2024 sa platí 50 Eur za strážneho psa podnikateľského subjektu, 45 Eur za psa v byte v bytovom dome a 20 Eur za psa v rodinnom dome či v objektoch pre individuálnu rekreáciu. 10 Eur platí poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku. 

Devínska Nová Ves: 35 Eur vás bude stáť pes v bytovom dome, 7 Eur pes v rodinnom dome, polovičné sadzby platia, ak je predložené osvedčenie o výcviku základnej poslušnosti. 

Lamač: Aj v Lamači sa od roku 2024 sadzby dane za psa menia. 50 Eur sa bude platiť za psa v bytovom dome a 20 Eur v rodinnom dome či iných nehnuteľnostiach. 

Devín: 20 Eur platí osoba s trvalým pobytom v Devíne, 40 Eur osoba bez trvalého pobytu. 10 Eur hradí osoba s trvalým pobytom, ktorá poberá len starobný či invalidný dôchodok a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami. 80 Eur platí právnická osoba. 

Záhorská Bystrica: Osoba s trvalým pobytom platí za psa v bytovom dome 20 Eur; bez trvalého pobytu platí 30 Eur. 35 Eur sa platí za strážneho psa podnikateľského subjektu. 5 Eur platí osamelá osoba v bytovom alebo rodinnom dome staršia ako 65 rokov. Za chovanie psa v rodinnom dome alebo v objekte určenom na individuálnu rekreáciu platíte 10 Eur, ak máte trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici a 15 Eur, ak ho nemáte. 

Vajnory: Za psa v byte zaplatíte 25 Eur a v rodinnom dome 10 Eur. Ak však žijete sám a poberáte len invalidný/starobný/vdovský či vdovecký dôchodok, znižuje sa daň za psa v byte na 8 Eur a v rodinnom dome na 2 Eurá. Pes v podnikateľskom objekte vyjde na 70 Eur. 

Jarovce: Platí sa jednotná výška dane 10 Eur. 

Rusovce: Sadzba je 15 Eur; osamelí dôchodcovia s trvalým pobytom od 65 roku platia len 3,50 Eur

Čunovo: 10 Eur sa platí za psa v byte či v dome; osamelí dôchodcovia hradia 5 Eur. 35 Eur je sadzba pre strážneho psa na podnikateľské účely. 

Košice 

V bytovom dome sa platí 40 Eur a v rodinnom dome či inom uzavretom objekte 10 Eur. 

Prešov 

Základná sadzba je 40 Eur; len 75 % (30 Eur) sa platí za psíka chovaného v rodinnom dome, záhradkárskej chate či na pozemku, ktoré neslúžia na podnikateľské účely. 

Žilina 

Na chov v byte platí sadzba 40 Eur, v objekte na podnikanie 100 Eur a v ostatných budovách vrátane rodinného domu 5 Eur. 

Nitra 

Za psa v bytovom dome sa hradí 35 Eur, v objekte či na pozemku firiem a organizácií 12 Eur a v rodinnom dome 12 Eur. 

Anketa

Máte doma psa?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Daň za ubytovanie v roku 2023: Aká je výška v top destináciách Slovenska?

26. 6. 2023 | Barbora Magočová

Daň za ubytovanie v roku 2023: Aká je výška v top destináciách Slovenska?

Chystáte sa cez leto dovolenkovať v SR alebo prenajímate svoju chatu či byt turistom? V tom prípade by ste sa určite mali zaujímať aj o daň za ubytovanie. Aké sú pravidlá pre jej platenie... celý článok

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

23. 12. 2021 | Redakcia

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až... celý článok

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

22. 12. 2021 | Redakcia

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

S príchodom konca roka si firmy pomaly pripravujú podklady pre uzatvorenie účtovníctva. Ak počas roka investovali do kryptomien a predali ich, či vymenili za iný majetok, musia z vykázaného... celý článok

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

15. 11. 2021 | Redakcia

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

V treťom štvrťroku sa mzdy na Slovensku zvýšili pri vyše 300 pozíciách. Vyplýva to z veľkej analýzy platov v pracovných ponukách, ktorú vypracoval pracovný portál Profesia.sk.

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

22. 9. 2021 | Redakcia

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

V zmluve bude jedna suma zárobku, na účet však príde oveľa menej. Pozrite si, ako si vypočítať čistú minimálnu mzdu v roku 2022.