Preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Koľko vám firma pridá na mzde?

Roland Regely | rubrika: Článok | 4. 5. 2020
Ako môže nevyčerpaná dovolenka ovplyvniť vašu mzdu? Má zamestnanec nárok na konci roka na preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
Preplatenie nevyčerpanej dovolenky. Koľko vám firma pridá na mzde?

Zdroj: Shutterstock

Základná celoročná výmera dovolenky pre štandardného zamestnanca na Slovensku je 4 týždne. Ak ste už mali alebo tento rok budete mať 33 rokov, máte nárok na najmenej 5 týždňov. To platí tiež v prípade, keď sa doma staráte o maloleté dieťa. Ak ste riaditeľom školy, učiteľom či vychovávateľom máte nárok minimálne na 8 týždňov dovolenky. Štátni zamestnanci majú základnú výmeru dovolenky dlhšiu – 5 týždňov. Ak daný rok dovŕšia 33 rokov, majú nárok na 6 týždňov dovolenky.

Firma môže zo zákona požiadať svojho zamestnanca o čerpanie dovolenky, nadriadení by mali stanoviť čerpanie dovolenky tak, aby ju zamestnanec mohol minúť spravidla vcelku a do konca roka. Nevyčerpaná dovolenka by sa mala spravidla minúť najneskôr do apríla-mája nasledujúceho roka. Zamestnávateľ vám môže umožniť dovolenkovať najmenej 2 týždne vcelku, ak ste sa nedohodli inak.

Ak zamestnanec neodpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku u jedného zamestnávateľa, nemá nárok na dovolenku za kalendárny rok. Počíta sa mu ale dovolenka za odpracované dni, t.j. 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní. Zjednodušene povedané máte k dispozícii 1,5 dňa dovolenky na každý mesiac.

 

Náhrada dovolenky v mzde - kedy a ako?

Za vyčerpanú dovolenku dostanete náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku. To znamená, že deň ktorý strávite na dovolenke máte rovnako zaplatený ako deň, ktorý by ste inak strávili v práci. 

Pri nevyčerpanej dovolenke záleží na jej dĺžke - ak časť z nej presahuje 4 týždne základnej výmery, náhrada za ňu vám patrí, ak ste si ju nemohli vybrať ani do konca nasledujúceho roka.

Za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery vám mzdu nahradia iba vtedy, ak ste nemohli dovolenkovať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Vedeli ste, že ak idete na péenku alebo musíte ošetrovať chorého člena rodiny, dovolenka sa prerušuje? Pri nástupe na materskú alebo rodičovskú dovolenku platí to isté.

Ak si zamestnanec nestihne vyčerpať dovolenku z minulého roku ani v aktuálnom roku a to z dôvodu, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie alebo z dôvodu prekážok na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku za tú časť dovolenky, ktorá presahuje výmeru štyroch týždňov.

Pozor ak stratíte nárok na dovolenku

Tak ako má zamestnanec pri ukončení pracovného pomeru nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, tak naopak, zamestnávateľ má nárok na vrátenie náhrady mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, alebo na ktorú zamestnancovi nárok nevznikol. Túto náhradu môže zamestnávateľ zamestnancovi zraziť zo mzdy aj bez písomného súhlasu zamestnanca.

Ak zamestnanec končí pracovný pomer, má niekoľko možností čo urobiť s dovolenkou.

  • zamestnávateľ môže určiť čerpanie dovolenky, na ktorú má nárok

  • so zamestnávateľom sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, na ktorú má nárok

  • Ak zamestnávateľ neumožní vyčerpať dovolenku, na ktorú má zamestnanec nárok, je povinný vyplatiť mu náhradu mzdy v sume priemerného zárobku

Ak vás povolajú z dovolenky, musia to preplatiť

Ak zamestnávateľ odvolal zamestnanca z dovolenky, je povinný zaplatiť zamestnancovi náklady, ktoré mu vznikli bez jeho zavinenia v dôsledku tejto zmeny alebo v dôsledku toho, že využil svoje právo a zamestnanca z dovolenky odvolal. Podmienkou však je, aby mal zamestnanec dovolenku preukázateľne odsúhlasenú zamestnávateľom, k čomu slúžia dovolenkové lístky. 

Firma je napríklad povinná nahradiť storno poplatky za zájazd, ktorý si zamestnanec objednal, výdavky vynaložené na cestovné v súvislosti s predčasným návratom z dovolenky a pod. Znamená to však tiež, že zamestnanec by si mal zakúpiť dovolenku až po tom, ako mu ju zamestnávateľ schváli (v rámci plánu dovoleniek), resp. po dohode so zamestnávateľom.

Anketa

V akom pracovnom pomere sa nachádzate?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register