Čo všetko musí obsahovať čestné vyhlásenie (návod)

Roland Regely | rubrika: Článok | 8. 7. 2019
Ako správne napísať čestné vyhlásenie a na čo všetko si pritom treba dať pozor? Prečítajte si náš praktický článok.
Čo všetko musí obsahovať čestné vyhlásenie (návod)

Zdroj: Shutterstock

Čestné vyhlásenie je zmluvný dokument, v ktorom žiadateľ vyhlasuje pravdivosť údajov, pričom si je vedomý vyplývajúcich právnych následkov. Aby bolo čestné vyhlásenie právoplatné, musí spĺňať určité náležitosti.

Čestné vyhlásenie ako vzor zmluvného dokumentu plní v praxi viacero funkcií. Možno ho použiť pri viacerých situáciách, kedy žiadateľ potrebuje čestne vyhlásiť pravdivosť určitých údajov. Takými situáciami sú napríklad správne konanie, majetkové konania a spory. Čestné vyhlásenie môže byť potrebné pre výkon určitých zamestnaní, používa sa ako príloha k žiadostiam a podobne. Napríklad aj autori a umelci, keď rušia svoju činnosť, musia odovzdať Sociálnej poisťovni čestné prehlásenie.

Žiadateľ, ktorý predkladá čestné vyhlásenie si je vedomý právnych následkov v prípade nepravdivých údajov, ktoré vyplývajú z § 39 zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov a § 21 ods. 1 písm. f. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.

 

Špecifická forma podľa účelu

Čestné vyhlásenia majú viacero spoločných znakov, no zároveň sa líšia formou a obsahom podľa účelu ich použitia. Väčšinou si každá inštitúcia vytvorí vlastný vzor čestného vyhlásenia, v ktorom je už uvedený aj konkrétny text podľa spomínaného účelu.

Spoločné náležitosti čestných vyhlásení

  • Názov čestného vyhlásenia

Vo väčšine prípadov býva na čestnom vyhlásení uvedené už v názve, na aký účel je vytvorené. Bližšia špecifikácia účelu je potom popísaná nižšie v texte. Napríklad: „Čestné vyhlásenie na určenie dôchodkového veku ženy...“.

  • Osobné údaje žiadateľa

Ako prvé sú na čestnom vyhlásení uvedené minimálne tri osobné údaje žiadateľa, tak, aby bolo možné jasne určiť danú osobu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, príp. trvalé bydlisko či číslo občianskeho preukazu.

  • Čestné vyhlásenie

Podľa účelu čestného vyhlásenia nasleduje samotný text, v ktorom musia byť jasne a zrozumiteľne popísané údaje, ktorých pravdivosť žiadateľ týmto vyhlásením potvrdzuje. Text môže byť vo forme zarážok, v tabuľke a pod.

Ak je potrebné, uvedie sa aj účel, na aký sú tieto údaje potvrdzované.

  • Klauzula na záver

Je dobré, avšak nie je podmienkou, uviesť na záver aj klauzulu, ktorou žiadateľ potvrdzuje, že si je vedomý právnych následkov vyplývajúcich z nepravdivosti čestného vyhlásenia.

  • Dátum a podpis

Žiadateľ svojím vlastnoručným podpisom potvrdzuje pravdivosť uvedených údajov, dôležité je uviesť aj dátum a miesto. Ak je vyžadované, podpisuje čestné vyhlásenie aj tretia osoba ako svedok. Môže ňou byť napríklad zamestnanec inštitúcie, pre ktorú je čestné vyhlásenie vypracované.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Anketa

Viete napísať čestné vyhlásenie aj bez pomoci druhých?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce