Ako zmeniť dodávateľa energií (elektrina a plyn) a na čo si dať pozor

Roland Regely | rubrika: Článok | 17. 8. 2020
Rozhodli ste sa zmeniť dodávateľa elektrickej energie alebo plynu? Pripravili sme pre vás návod, ako to urobiť a na čo si dať pozor.
Ako zmeniť dodávateľa energií (elektrina a plyn) a na čo si dať pozor

Zdroj: Shutterstock

Zmenou dodávateľa energie môžete ušetriť stovky eur. Poplatky za teplo, plyn a elektrinu totiž tvoria výraznú časť nákladov domácnosti. Ak ste sa rozhodli prejsť k lacnejšiemu dodávateľovi energie, môžete tak v zásade urobiť kedykoľvek. Pri výbere treba byť obozretný a „nenaletieť“ na zľavy, resp. akciové ceny na určité obdobie a nevýhodnú viazanosť.

Prechod si nevyžaduje zmenu technického vybavenia

Elektrická energia a plyn je dodávaná na celom území Slovenskej republiky, teda spoločnosti ako Západoslovenská distribučná, a.s., SSE – Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s., pokrývajú Slovensko elektrickou energiou, pre zemný plyn je to SPP-Distribúcia a.s., ktorá pokrýva taktiež celé Slovensko.

Ku koncovému odberateľovi, teda do domácnosti, sa tak energia dostáva od spomínaných dodávateľov bez ohľadu na to, ktorého alternatívneho dodávateľa si vyberiete. Ak teda meníte súčasného dodávateľa na nového – sieť, elektromery či plynomery zostávajú rovnaké – dokonca aj o odpisy spotreby sa naďalej starajú tie isté spoločnosti.

Zákazník môže nového dodávateľa energií, ktorého si na základe dôslednej úvahy vybral, osloviť prostredníctvom e-mailu, telefonicky, či osobne na kontaktných miestach. Nemusia sa tak spoliehať len na podomových predajcov. 

Dodávatelia energií ponúkajú svojim klientom rôzne produkty s rôznou dobou viazanosti. V zásade platí, že čím dlhšia doba viazanosti, tým väčšiu zľavu vie zákazníkovi dodávateľ poskytnúť. Vždy si vopred overte, či náhodou nemáte ešte viazanosť.

 

Čo si treba všímať pri novej zmluve

Drvivá väčšina zmlúv medzi domácnosťami a odberateľom je dohodnutá na určité obdobie a po skončení tohto obdobia dochádza k automatickému obnoveniu. Ak chcete mať možnosť reagovať na ceny, teda v prípade zdražovania prejsť ku konkurencii, odborníci neodporúčajú uzatvárať zmluvu na dlhšie ako obdobie jedného či dvoch rokov.

Ak máte zmluvu na dobu neurčitú so spotrebou do 30 megawatthodín elektriny a maximálne 100 megawatthodín plynu – môžete ju ukončiť prakticky kedykoľvek. Zmluvy na dobu určitú má zákazník právo vypovedať v prípade, ak energetická spoločnosť zmení ceny alebo zmluvné podmienky.

Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Novú zmluvu si riadne prezrite

Ak prichádzate do kontaktu s obchodným zástupcom dodávateľa energií či plynu, v prvom rade si overte totožnosť osoby. Na požiadanie by sa vám takáto osoba mala preukázať aj preukazom spoločnosti, ktorú zastupuje. Ak máte akékoľvek otázky či nejasnosti ohľadom zmluvy, nepodpisujte ju ihneď. Podpis zmluvy s novým dodávateľom možno odložiť na iný dohodnutý termín.

Ako spotrebiteľ sa zamerajte na celkovú konečnú cenu, ktorú budete platiť za energiu u nového dodávateľa. Nemali by ste hneď podľahnúť vidine sľubovanému niekoľko percentuálnemu zníženiu ceny elektriny alebo plynu, ktoré sa môže týkať iba jednej zložky z celkovej ceny. Často sa totiž v minulosti stávalo, že niektorý z dodávateľov elektrickej energie avizoval zníženie cien až o 20 %. Zľava však bola iba medziročným znížením ceny silovej elektriny, ktorú premietli do svojich cien prakticky všetci dodávatelia na trhu,

Na záver už len niekoľko rád. Preverte si samotného dodávateľa energií, jeho povesť a finančnú situáciu. Nebojte sa trvať na tom, aby pri prezentovaní ponuky a podpisovaní zmluvy bola prítomná aj ďalšia osoba. Počítajte ceny spoločne aj s vlastnými poznámkami a kalkulačkou.

Na tieto veci pozor pri novej zmluve

  • Ponechajte si čas na posúdenie výhodnosti ponuky a prečítanie všetkých dokumentov.
  • Obráťte sa na súčasného dodávateľa, aby vám pomohol posúdiť výhodnosť novej ponuky.
  • Informujte sa o všetkých poplatkoch a o tom, či sú ceny schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
  • Pýtajte sa na konkrétnu cenu za elektrinu, nie na všeobecný prísľub zľavy.
  • Porovnajte si všetky zložky ceny elektriny – stálu platbu, cenu za kWh, do koncovej ceny nezabudnite pripočítať cenu za distribúciu.
  • Urobte si prepočet ročných nákladov pre vašu skutočnú výšku spotreby.
  • Zaujímajte sa nielen o cenu, ale aj o ponúkané služby (napr. energetické poradenstvo, pomoc pri výbere vhodnej sadzby a pod.).

Zmena dodávateľa trvá zhruba tri týždne

Proces zmeny dodávateľa pri dodávke elektriny a pri dodávke plynu trvá minimálne 21 dní. Zmluvu s novým dodávateľom je potrebné uzavrieť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty.

Po uzatvorení zmluvy o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom, ste (ako domácnosť) povinný písomne alebo v elektronickej forme požiadať o zmenu dodávateľa príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo siete.

Odberateľovi v domácnosti je pôvodný dodávateľ povinný doručiť konečné vyúčtovanie platieb za dodávku elektriny a plynu najneskôr do 4 týždňov po vykonaní zmeny.

Pre urýchlenie procesu sa oplatí splnomocniť nového dodávateľa k právnym úkonom súvisiacim so zmenou dodávateľa.

Pozor na poplatky

Aj napriek tomu, že zmena dodávateľa je zo zákona bezplatná, niektoré alternatívne spoločnosti fakturujú novým zákazníkom takzvaný aktivačný poplatok za sprostredkovanie a zriadenie služieb. Pozor si treba dať aj na výšku poplatkov za výpis či deaktiváciu.

Vyúčtovanie a zmena bankového prevodu

Pôvodný dodávateľ elektriny alebo plynu by vám mal doručiť záverečné vyúčtovanie spotreby. K termínu zmeny dodávateľa odporúčame nahlásiť stav elektromera/plynomera a nezabudnite presmerovať platby za energiu na bankový účet nového dodávateľa.

Anketa

Využívate služby tradičných dodávateľov energií alebo alternatívnych?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce