Kedy a ako sa sťažovať na rušenie nočného kľudu

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 26. 10. 2018
Častým problémom medziľudských vzťahov je aj pravidelné rušenie nočného kľudu. V článku sa pozrieme na to, aké sú pravidlá tejto problematiky a ako sa voči hlučným susedom brániť.
Kedy a ako sa sťažovať na rušenie nočného kľudu

Zdroj: Shutterstock

Tejto problematike sa venujú tri zákony

Jednou zo základných podmienok normálneho fungovania v spoločnosti je aj držať sa istých pravidiel. Jedným z nich je aj dodržiavanie nočného kľudu. Vďaka zákonným normám, ktoré definujú pravidlá spoločenského spolunažívania si nemôže človek robiť v nočných hodinách večierky, ohňostroje, púšťať si hlasnú hudbu, prípadne inak ostatným ľuďom znepríjemňovať život v obytnej zóne.

Slovenská legislatíva sa venuje tejto problematike v Zákone o priestupkoch, v Občianskom zákonníku a v Zákone o ochrane zdravia ľudí. Priestupkový zákon hovorí, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší nočný kľud. Nočný kľud určuje Zákon o ochrane zdravia ľudí, ktorý ho definuje v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod..

Občiansky zákonník zase hovorí, že každý vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Tieto zákony hovoria jasnou rečou a nedefinujú žiadne výnimky.

To znamená, že nerozlišujú medzi víkendom a normálnym pracovným dňom, letným a zimným obdobím alebo medzi domom a bytom. Nočný kľud musíte dodržiavať celý rok v byte aj v rodinnom dome.

 

Tip: Aké sú právomoci pracovníka SBS-ky

Čo robiť, ak bývate vedľa "Spievajúceho domu"

Vďaka zákonom, pravidlám a zdravému rozumu sa môžete voči takému konaniu brániť. Prvým krokom je slušne upozorniť hlučného suseda a požiadať o nápravu. V 1/3 prípadov je týmto krokom problém vyriešený. Bohužiaľ, nie každý má šťastie na rozumných susedov, takže druhým krokom je zavolať mestskú alebo štátnu políciu. Previnilcovi, ktorý sa dopustí rušenia nočného kľudu v takom prípade podľa zákona hrozí pokuta vo výške 33 eur.

Ak nepomohlo napomenutie a ani pokuta, môžete sa obrátiť aj na mestský či obecný úrad. Obec či mesto by mali postupovať na základe všeobecne záväzných nariadení, ktoré sa týkajú verejného poriadku. V menších obciach sa takéto problémy riešia rozumnou debatou všetkých dotknutých strán, až potom sa vec rieši v správnom konaní.

Posledným možným riešením je podanie žaloby na súd. Tento krok by ste mali zvažovať ako poslednú možnosť, nakoľko môže ísť o beh na dlhú trať, ktorý navyše nemusí byť zadarmo. V tomto prípade sa môžete odvolať na zásah do výkonu vášho vlastníckeho práva podľa Občianskeho zákonníka.

Okrem už spomínanej definície Občiansky zákonník ďalej hovorí, že majiteľ nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami a podobne.

Odstrašujúcim príkladom je aj niekoľko rokov trvajúci problém v Štúrove. Majiteľka domu znepríjemňovala život susedom od roku 2000 tým, že púšťala na vyššiu hlasitosť operné árie. Kauza si vyslúžila aj výstižnú prezývku, Spievajúci dom.

Aká je povolená hranica hluku

Hluk, respektíve zvuk je možné aj merať. Stanovená je aj denná a nočná hranica, ktorá by sa nemala prekračovať. V tomto prípade sa bavíme o hlukovom limite pre obytné zóny, ktorý je cez deň stanovený na 50 decibelov. V priebehu noci je limit znížený na úroveň 45 decibelov.

Merače hluku však nie sú štandardnou výbavou štátnej alebo mestskej polície. Vo svojej výbave ich ale môžu mať obce alebo mestá, prípadne súkromné osoby. V praxi teda nemáte vždy ako dokázať prekročenie hranice hluku, preto je nutné podotknúť, že záleží na okolnostiach konkrétneho prípadu.

Pre lepšiu predstavu sme pripravili tabuľku, ktorá ukazuje príklady hluku v decibeloch a ich zdroj. Nejedná sa však o lineárnu stupnicu, ale o logaritmickú, takže 100 dB nie je dvojnásobný hluk oproti 50 dB, ale omnoho vyšší. Čiže napríklad nárast hlučnosti len o 3 dB je dvojnásobný nárast akustického výkonu, o 10 dB desaťnásobný a o 20 dB až stonásobný.

Príklady na hlučnosť (tabuľka hluku)

Výška (dB) Príklad
0 dB Hranica zvuku - počutia
10 dB Šušťanie listov na stromoch
40 dB Bežné hlukové pozadie
55 dB Televízor pri bežnej hlasitosti
70 dB* Práčka (staršia)
80 dB Kričanie
100 dB Reťazová motorová píla
110 dB Rockový koncert
140 dB Výstrel z dela

* trvalý a dlhodobý zvuk nad touto hranicou má negatívny vplyv na zdravie

Zdroje: Občiansky zákonník, Zákon o ochrane zdravia ľudí, Zákon o priestupkoch, Všeobecne záväzné nariadenia obcí, eprehledy.cz

Anketa

Máte hlučných susedov?

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+34
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register