Odklad daňového priznania 2017 – všetko, čo potrebujete vedieť

Roland Regely | rubrika: Článok | 6. 3. 2017
Dokedy možno podať odklad daňového priznania? Čo by malo oznámenie o odklade daňového priznania obsahovať? Ako ho podať? Pripravili sme stručný návod.
Odklad daňového priznania 2017 – všetko, čo potrebujete vedieť

Zdroj: Shutterstock

Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len "zákon o dani z príjmov") sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Daň sa platí v lehote na podanie daňového priznania (DP).

Odklad DP možno vybaviť dvomi spôsobmi

Lehotu na podanie daňového priznania je možné predĺžiť na základe oznámenia alebo žiadosti. Väčšina ľudí využíva prvú formu, teda oznámenie na príslušnom daňovom úrade. Žiadosť môžu podať len daňovník v konkurze alebo likvidácii a dedič za nebohého daňovníka. Žiadosť musí byť podaná 15 dní pred uplynutím 3-mesačnej lehoty na podanie daňového priznania, teda podľa správnosti do 15.3. 2017.

Ak teda nie ste v likvidácii alebo nie ste dedič za nebohého daňovníka, oznámenie musíte podať do konca lehoty na podanie riadneho daňového priznania, t. j. do 31. 3. 2017 a musí obsahovať vyššie uvedený termín. Dokument podáte buď elektronicky alebo papierovo. Povinnosť podávať dokumenty elektronicky majú všetky subjekty, ktoré sú platcami dane z pridanej hodnoty, papierovo môžu podávať tie subjekty, ktoré naopak nie sú platcami dane z pridanej hodnoty.

Ako na to

Daňovník má možnosť predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania:

  • maximálne o 3 mesiace, ak súčasťou jeho príjmov nie sú príjmy zo zdrojov v zahraničí, daňovník musí uviesť v oznámení jeden z nasledujúcichdátumov: 1. 5. 2017 (namiesto 30. 4. 2017, pretože tento deň pripadá na nedeľu), 31. 5. 2017, alebo 30. 6. 2017.
  • maximálne o 6 mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí, v tomto prípade môže daňovník uviesť ešte aj ďalšie dátumy a to: 31. 7. 2017,31. 8. 2017 alebo 2. 10. 2017 (namiesto 30. 9. 2017, pretože tento dátum pripadá na sobotu).

 

O odklad DP môže požiadať fyzická osoba aj právnicka osoba.

  • Stiahnite si: VZOR oznámenia o predĺžení (odklade) lehoty na podanie daňového priznania 2017

Kto najčastejšie využíva odklad podania daňového priznania

Nemáte na zaplatenie dane? Posunutie tejto lehoty vám ušetrí čas na získanie potrebných peňazí. Takto rozmýšľajú daňovníci, ktorí platia vyššiu daň alebo keď neplatili žiadne preddavky.

Čo sú to príjmy plynäce zo zdrojov v zahraničí

ZDP pojem "príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí" nevymedzuje. Treba však vychádzať z ustanovenia § 16 ods. 1 ZDP. Pôjde o príjmy, ktorých zdanenie v zahraničí z dôvodu ich zdrojovosti na danom území môže ovplyvniť zdanenie týchto príjmov tiež v daňovom priznaní podanom na území SR. Ak by takéto príjmy neboli zdaniteľnými príjmami, či už v zahraničí alebo u nás, potom nie je dôvod na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že daňovník oznámi predĺženie lehoty a v daňovom priznaní neuvedie príjmy zo zahraničia, hrozí mu sankcia.

Dokedy treba uhradiť odloženú daň

Automaticky s lehotou na predĺženie daňového priznania sa posúva aj lehota na zaplatenie dane. Daň je potrebné uhradiť do konca novej lehoty. Ak teda napríklad uvediete termín 30.6.2017, daň musíte zaplatiť do tohto dátumu.

Predĺženie lehoty už nie je potrebné oznámiť zdravotnej poisťovni

Finančná správa o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania informuje Sociálnu poisťovňu a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý potom údaje posiela do jednotlivých zdravotných poisťovní.

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

Daň, Poisťovňa

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register