Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 30. 8. 2023
Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré zo zmien, ktoré by mali postupne nadobudnúť účinnosť v dvoch etapách. Zmeny týkajúce sa malých podnikov sú naplánované na 1. 1. 2025. Pre ostatné subjekty je predbežný dátum nadobudnutia účinnosti stanovený na 1. 7. 2024.
Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zdroj: Shutterstock

Zmeny pre malé podniky

Novela zákona o DPH zavádza nový systém oslobodenia od dane, ktorý sa vzťahuje na zdaniteľné osoby, konkrétne malé podniky, na území Európskej únie. Nový systém by mal viesť k menej náročným administratívnym povinnostiam vyplývajúcim z národných legislatív. Malé podniky už nebudú musieť registrovať svoju daňovú povinnosť v ostatných členských štátoch EÚ, ak vykonávajú svoju ekonomickú činnosť iba v malom rozsahu.

Cieľom navrhovaných zmien je predovšetkým zavedenie jednotných pravidiel v rámci členských štátov EÚ, ktoré vyplývajú zo smerníc a nariadení priamo od EÚ. Od januára 2025 by mali mať malé podniky výnimku z povinnej registrácie dane v inom členskom štáte. Podmienkou je však, že hodnota dodávaných tovarov a služieb v rámci EÚ:

  • nesmie presiahnuť stanovený úniový limit,
  • musí byť nižšia ako národný limit v danom členskom štáte.

Súčasná hranica, pri ktorej vzniká povinnosť registrácie platiteľa DPH, je nastavená na 49 790 €. Novelizovaný zákon by túto sumu zaokrúhlil na rovných 50 000 eur. Maximálny povolený obrat v členských štátoch EÚ je zákonom stanovený na dvojnásobok nového tuzemského limitu, čo je teda 100 000 €. Posudzované obdobie je definované ako 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Malé podniky, ktoré nedosahujú ročné obraty v týchto sumách, budú mať pridelené špeciálne IČ DPH. To sa bude odlišovať príponou „EX“ a umožní im dodávať tovar a služby v rámci EÚ ako zdaniteľné osoby, bez povinnosti platiť DPH. Cieľom týchto zmien je odstrániť rozdiely v zaobchádzaní so subjektmi usadenými a neusadenými z hľadiska ekonomickej činnosti a DPH, pokiaľ ich obraty spadajú do stanovených súm.

Registrácia tuzemskej osoby

Navrhované zmeny zákona upravujú aj pravidlá registrácie platiteľov DPH.

Tuzemské osoby

Lehota na podanie žiadosti o registráciu je pre tuzemské osoby 5 dní. Táto lehota začína plynúť dňom, keď nastane skutočnosť, na základe ktorej sa daná osoba stáva platiteľom. Následne má daňový úrad 10 dní na rozhodnutie o registrácii. V prípade, že počas registračného konania vyjde najavo, že osoba, ktorá podala žiadosť, sa ešte platiteľom nestala, úrad vydá rozhodnutie bez možnosti odvolania. V opačnom prípade bude osoba zaregistrovaná ako platiteľ DPH.

Zahraničné osoby

Ak osoba nemá sídlo alebo prevádzku na území Slovenska, podmienky registrácie sa líšia. Za skutočnosť, na základe ktorej sa stane platiteľom DPH, sa považuje uskutočnenie prvého zdaniteľného obchodu, ktorý je predmetom dane na Slovensku. Následne je osoba povinná bezodkladne podať žiadosť o registráciu. V tomto prípade platia bezodkladné povinnosti aj pre daňový úrad, teda registrácia osoby a pridelenie IČ DPH.

Samozdanenie DPH pri dovoze

Od 1. januára 2024 by sa mohol zjednodušiť proces zdaňovania pri dovoze tovaru pre vybraných podnikateľov. V súčasnosti je dovozná DPH zvyčajne účtovaná colným úradom. Jednou z navrhovaných zmien je zavedenie samozdanenia, čo by umožnilo podnikateľom vyhnúť sa priamemu plateniu dovoznej dane pri dovoze tovaru. Namiesto toho by si danú sumu vypočítali sami a uviedli by ju v príslušnom daňovom priznaní.

Avšak nie každý bude mať prístup k možnosti samozdanenia. Podnikateľ musí byť najprv registrovaným platiteľom DPH. Taktiež je potrebné, aby mal pridelený štatút schváleného hospodárskeho subjektu (SHS), medzinárodne známy aj ako AEO. V prípade zistenia porušenia pri vykazovaní dovoznej DPH má správca dane právo uložiť podnikateľovi pokutu vo výške až 1,3 % z hodnoty dane pri dovoze.

Odpočet dane na základe iného dokladu ako faktúry

V súlade so smernicou o DPH sa v návrhu objavila aj zmena súvisiaca s uplatňovaním práva na odpočítanie dane. Ak platiteľ dane nemá v čase podávania daňového priznania faktúru o dodaní tovaru z iného členského štátu, bude mu postačovať aj iný doklad. Oprávnenosť uplatňovaného nároku sa novým spôsobom preukáže aj pomocou iného dokladu, ktorý dokazuje skutočné nadobudnutie tovaru a výšku vzniknutej daňovej povinnosti.

Zmeny vo faktúrach

Jedna z navrhovaných zmien sa týka platiteľov DPH, ktorí v čase vzniku daňovej povinnosti ešte nemajú pridelené IČ DPH. V takom prípade platiteľ počká na doručenie rozhodnutia o registrácii. Následne bude mať 5 dní na vyhotovenie faktúry s prideleným IČ DPH.

Ďalšia zmena v oblasti faktúr súvisí s odpočtom dane na základe dokladov z pokladníc e-kasa klient. V súčasnosti je možné takýto doklad využiť na odpočet dane iba v prípade, že hodnota dokladu nepresahuje 1 000 € pri platbe v hotovosti alebo 1 600 € pri platbe kartou. Po novom by mala byť maximálna hodnota takéhoto dokladu pre tento účel 400 €. Zmena je odôvodnená jednoduchšou kontrolou viacnásobných odpočtov z jedného bločku.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

dane, oslobodenie od dane, zmeny

Toto ste už čítali?

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

23. 12. 2021 | Redakcia

Ako sa vyhnúť úroku z omeškania? Peniaze z predaja nehnuteľnosti priznajte do konca februára

Fyzické osoby, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie, majú do konca februára 2022 čas na to, aby podali riadne alebo dodatočné daňové priznanie za obdobie kalendárnych rokov 2016 až... celý článok

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

22. 12. 2021 | Redakcia

Zisk z predaja kryptomien musia firmy zdaniť. Bežní investori zaplatia štátu viac

S príchodom konca roka si firmy pomaly pripravujú podklady pre uzatvorenie účtovníctva. Ak počas roka investovali do kryptomien a predali ich, či vymenili za iný majetok, musia z vykázaného... celý článok

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

15. 11. 2021 | Redakcia

Platy v pracovných ponukách rastú. V ktorom odvetví ponúkajú najvyššie mzdy?

V treťom štvrťroku sa mzdy na Slovensku zvýšili pri vyše 300 pozíciách. Vyplýva to z veľkej analýzy platov v pracovných ponukách, ktorú vypracoval pracovný portál Profesia.sk.

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

22. 9. 2021 | Redakcia

Ako sa bude počítať čistá minimálna mzda v roku 2022?

V zmluve bude jedna suma zárobku, na účet však príde oveľa menej. Pozrite si, ako si vypočítať čistú minimálnu mzdu v roku 2022.

Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy?

22. 9. 2021 | Barbora Magočová

Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy?

Záujem na vrátení daru môže mať darca aj obdarovaný. Aké skutočnosti zakladajú vznik práva na zrušenie darovania a čo treba podniknúť, aby k nemu došlo?