Ako získať prídavky na deti v roku 2018 a neprísť o ne

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 13. 9. 2018
Staráte sa o dieťa? Viete, že môžete poberať prídavky na dieťa, alebo že môžete o ne ľahko prísť? Pripravili sme vám prehľad, kde sa v piatich krokoch mimo iné dozviete aj aká je výška prídavku na deti v roku 2018.
Ako získať prídavky na deti v roku 2018 a neprísť o ne

Zdroj: Shutterstock

Aby ste mohli získať prídavok na dieťa, je nutné splniť niekoľko podmienok. Predovšetkým musí byť zabezpečená starostlivosť o nezaopatrené dieťa.

1) Starostlivosť o dieťa

Prídavok na dieťa získa len rodič alebo oprávnená osoba, ktorá sa stará o výchovu a výživu dieťaťa a tiež má na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt. Aj keď spĺňajú podmienky na dieťa viaceré osoby, prídavok na dieťa poberá len jedna osoba. Napr. podmienky na poberanie spĺňa aj otec aj matka, poberať prídavok môže len jeden z nich. Buď sa dohodnú, alebo o tom rozhodne súd.

Ak bolo dieťa zverené do striedavej starostlivosti rodičov, môže dôjsť aj k striedavému poberaniu prídavku, avšak:

  • musia sa rodičia na striedavom poberaní prídavku písomne dohodnúť
  • nárok na príplatok si uplatní rodič najmenej na šesť mesiacov nasledujúcich po sebe

O prídavky na dieťa môžete prísť aj vtedy, ak sa zdržiavate mimo EÚ a nie ste verejne zdravotne poistený na Slovensku.

Tip: Rodičovský príspevok od januára 2019 mesačne stúpne o 6 eur

2) Ide o nezaopatrené dieťa

Nezaopatrené dieťa sa musí pripravovať na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole v dennej forme. Ak dieťaťu vznikne nárok na invalidný dôchodok alebo už získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže rodič poberať prídavok na dieťa. Prídavok sa vypláca najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak je dieťa nezaopatrené (napr. študuje vysokú školu). Ak je dieťa umiestnené do špeciálneho výchovného zariadenia (z rozhodnutia súdu) alebo je vo väzbe, prípadne vo výkone trestu odňatia slobody, nevzniká nárok na prídavok na dieťa.

3) Výška prídavku na dieťa 2018

Po štyroch rokoch sa konečne výška prídavku na dieťa mierne zvýšila; o 16 centov. Celková suma predstavuje 23,68 eur mesačne.

Tabuľka: Výška prídavku na dieťa v rokoch 2009 až 2018

Rok Suma rodičovského príspevku
2018 23,68 €
2017 23,52 €
2016 23,52 €
2015 23,52 €
2014 23,52 €
2013 23,10 €
2012 22,54 €
2011 22,01 €
2010 21,99 €
2009 21,25 €

4) O prídavok na dieťa je potrebné žiadať

Aby vám bol prídavok vyplatený, musíte oň žiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť si môžete stiahnuť do vášho počítača, vyplniť aj vytlačiť: 

  • Žiadosť o prídavok na dieťa

Pri starších deťoch je potrebné každoročne so začatím nového školského roka doložiť potvrdenie o návšteve školy.

Prídavok na dieťa sa vypláca mesiac pozadu, v ktorom boli splnené podmienky. Na vyplatenie prídavku postačí, aby aspoň jeden deň v danom mesiaci boli splnené podmienky na nárok.

5) Pozor, záškoláci nedostávajú prídavky

Respektíve ich rodičia. Ak máte doma záškoláka, môžete prísť o prídavok na dieťaťa, prípadne aj o časť dávky v hmotnej núdzi alebo o časť rodičovského príspevku.

Ak vymešká dieťa v jednom mesiaci 15 vyučovacích neospravedlnených hodín, oznámi riaditeľ školy túto skutočnosť na úrad práce podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa.

Následne bude úradom práce vydané rozhodnutie, v ktorom bude ustanovený osobitný príjemca príplatku (osobitným príjemcom je obvykle obec, v ktorej má rodič trvalé bydlisko).

Navyše, rodič, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi príde o dávku pre školopovinné deti a rodič, ktorý poberá rodičovský príspevok príde o polovicu sumy na dobu troch mesiacov.

Rodič, ktorý poberá náhradné výživné a jeho dieťa neplní riadne školskú dochádzku, príde o celé náhradné výživné.

Miroslava Hrášková

Autor článku Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+12
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce