Dôchodkový systém vo Veľkej Británii

Petr Gola | rubrika: Článok | 2. 11. 2011
Štátna penzia vo Veľkej Británii patrí medzi najnižšie v EU. Životná úroveň občanov v penzii tak závisí predovšetkým na vlastnom sporení a investíciách v produktívnom veku. Taktiež dôchodkový vek 68 rokov je v EU jeden z najvyšších. Aké sú dôchodkové podmienky vo VB?
Dôchodkový systém vo Veľkej Británii

Zdroj: Shutterstock

Verejný dôchodkový systém má vo Veľkej Británii dve úrovne: paušálny základny dôchodok a dôchodok v závislosti na odvodoch na poistnom v produktívnom veku. Verejný dôchodkový systém je však vo Veľkej Británii doplnený rozsiahlym dobrovoľnym dôchodkovým systémom.

Zamestnávateľom ponúka zamestnanecké poistenie, ktorého sa účastní približne polovica všetkých zamestnancov. Väčšina občanov sa zúčastňuje na dobrovoľnom osobnom dôchodkovom poistení. Briti totiž pristupujú k svojej penzii veľmi zodpovedne a mnoho rodín má vlastné dôchodkové plány. Iba zo štátnej penzie žije teda vo Veľkej Británii menej dôchodcov než v ostatných západoeurópskych krajinách. V priemere si začínajú Briti sporiť a investovať na dôchodok už v 28 rokoch, čo je najskôr zo všetkých krajín EU a skôr než Američani.

Podmienky pre priznanie štátnej penzie

Aby bol Britom priznaný štátny dôchodok, musia splniť dve zákonné podmienky: dosiahnúť dôchodkový vek a získať potrebnú dobu poistenia.

 • dôchodkový vek

  Dôchodkový vek sa vo Veľkej Británii postupne zvyšuje. Ženy narozené pred 6. aprílom 1950 odchádzajú do dôchodku v šesťdesiatom roku veku. Muži odchádzajú do dôchodku v šesťdesiatom piatom roku veku. Dôchodkový vek žien sa postupne zvyšujte tak, aby v roku 2020 odchádzali ženy taktiež do dôchodku v šesťdesiatich piatich rokoch. V rokoch 2034 až 2036 sa dôchodkový vek zvýši na šesťdesiat sedem rokov pre mužov a ženy. A  medzi rokmi 2044 až 2046 sa dôchodkový vek zvýši na šesťdesiat osem rokov. Do dôchodku v šesťdesiatich ôsmich rokoch budú teda odchádzať Briti narodení v roku 1978 a neskôr.

  • potrebný počet rokov poistenia

  Minimálna doba poistenia nutná k priznaniu dôchodku je 30 rokov. Čím vyššiu dobu poistenia občan získa, tím vyššiu penziu bude mať, pretože doba poistenia ovplyvňuje výšku dôchodku. V produktívnom veku odvádzajú Briti zo svojho príjmu sociálne poistenie, ktoré je jedno z najnižších v EU. Nízke sociálne poistenie je hlavným dôvodom, prečo je štátna penzia v Británii nízka. Jednotné sociálne poistenie v sebe zahŕňa dôchodkové, zdravotné, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnanec odvádza na sociálnom poistení 11 % zo svojej hrubej mzdy a zamestnávatelia 12,8 % z hrubej mzdy zamestnanca.

  Predčasný dôchodok iba za "svoje"

  V Británii neexistuje predčasný dôchodok. Občania, ktorí odídu do dôchodku skôr ako dosiahnu dôchodkový vek, tak žijú do dosiahnutia dôchodkového veku zo svojích prostriedkov. Štátny dôchodok je vždy teda priznaný až pri splnení zákonných podmienok po dosiahnutí riadneho dôchodkového veku. Zvýhodnený je však neskorší odchod do dôchodku. Pôvodne sa štátny dôchodok zvyšoval za každý odpracovaný rok o 7,4 %, v súčasnej dobe predstavuje zvýšenie dôchodku dokonca 10,4 % za každý odpracovaný rok navyše.

  Aká je výška štátneho dôchodku?

  Paušálna výška štátneho dôchodku v rokoch 2009, 2010 a v roku 2011 predstavuje 97,65 libier týždenne pre jednotlivca, čo je 14 % priemernej týždennej mzdy. Pre manželský pár je paušálny štátny dôchodok 156,15 libier týždenne. Druhá časť štátneho dôchodku závisí na dosahovanom príjme a platenom poistnom v produktívnom veku. Vypočtový vzorec zahŕňa redukciu. Briti s vyššími príjmami v produktívnom veku tak majú nižší náhradový pomer (výšku dôchodku k čistému príjmu pred odchodom do dôchodku) než Briti s nižšími príjmami. Občan s priemernou mzdou má tak čistý štátny dôchodok vo výške 41,5 % priemerného čistého príjmu pred odchodom do dôchodku.


  Tabuľka: Výška štátneho dôchodku v závislosti na príjme - dosahovaný príjem (v % z priemernej mzdy)

   50 %75 %100 %150 %200 %
  Náhradový pomer 67,5 %50,6 %41,5 % 30,5 %23,9 %

  Prameň: OECD, Pensions at a Glance 2011, United Kingdom

  Británia má podpriemerné náklady na penziu

  Pomerne nízka štátna penzia v Británii je dôvodom, prečo sú náklady dôchodkového systému vo Veľkej Británii nižšie než v ostatných krajinách a dosahujú iba 5,4 % k HDP (priemer za krajiny OECD je 7,0 %). Priemerná stredná dĺžka života 65-ročného Brita je 83,2 rokov. V priemere teda čerpajú Briti dôchodok 18 rokov.

  Pramene:
  • Europäische Kommission, Beschäftigung, Soziales und Integration, Ihre Rechte der sozialen Sicherheit in Vereinigten Königreich 2011
  • OECD, Pensions at a Glance 2011, United Kingdom
  • MISSOC Database

  Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

  Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

  Páčil sa vám článok?

  +5
  ÁnoNie
  Vstúpiť do diskusie
  V diskusii je celkom 0 komentárov

  Naposledy navštívené

  Obchodný, živnostenský register