Živnostníci a materské v roku 2022. Aké sú podmienky a dávky?

Redakcia | rubrika: Článok | 15. 7. 2022
Pre živnostníkov a iné SZČO neexistuje materská dovolenka, pretože tá je viazaná na zamestnanie, ale môžu poberať materské. Ako už názov naznačuje, ide o dávku súvisiacu so starostlivosťou o dieťa. V tomto článku sa dozviete, kedy vám vzniká nárok na materské, ako o dávku požiadať, koľko od Sociálnej poisťovne dostanete a ako ovplyvní vašu živnosť.
Živnostníci a materské v roku 2022. Aké sú podmienky a dávky?

Zdroj: Shutterstock

Vznik nároku na materské

V prvom rade je dôležité pripomenúť, že materské nie je dávkou vyhradenou výlučne pre ženy. Ak sa rodičia dohodnú tak, že dieťa do svojej starostlivosti prevezme otec, pokojne si môže nárok na materské uplatniť aj on. V závislosti od toho, komu je materské vyplácané, sa bude líšiť dĺžka doby poberania dávky. Pokiaľ však živnostníčka/živnostník chce získať nárok na materské, k prvému dňu poberania dávky musí spĺňať tieto podmienky:

 • má aktívne nemocenské poistenie (NP),
 • ak nemá aktívne NP, je v ochrannej lehote po jeho skončení,
 • za posledné dva roky pred začiatkom poberania materského má dokopy 270 dní, kedy bola nemocensky poistená (môže byť aj s prestávkami),
 • súčet nedoplatkov na NP za posledných 5 rokov nedosahuje 5 €.

Pozor, ochranná lehota pre živnostníkov sa líši podľa pohlavia. V prípade, že o materské žiada matka, do úvahy sa berie 8-mesačná lehota. Ak je žiadateľom otec, lehota je nastavená iba na 7 kalendárnych dní.

Doba poberania materského

Doba poberania materského bude pre živnostníka predstavovať čas medzi vznikom a zánikom nároku na dávku. Tieto hranice sú nastavené nasledovne.

Pravidlá pre matky živnostníčky

Vznik nároku:

 • Ak nie je v ochrannej lehote – väčšinou od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dátumom pôrodu určeným lekárom. Vo výnimočných situáciách už od začiatku ôsmeho týždňa pred dátumom pôrodu.
 • Ak je v ochrannej lehote – od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dátumom pôrodu určeným lekárom.
 • Ak pôrod nastane skôr – odo dňa pôrodu, a to bez ohľadu na to, či je v ochrannej lehote, alebo nie.

Zánik nároku:

 • Po uplynutí 34 týždňov od vzniku nároku.
 • Po uplynutí 37 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelú matku.
 • Po uplynutí 43 týždňov od vzniku nároku v prípade matky, ktorá porodila zároveň 2 alebo viac detí a stará sa aspoň o 2 z nich.

Pravidlá pre otcov živnostníkov

Vznik nároku:

 • Odo dňa, kedy prevzal dieťa do starostlivosti, avšak najskôr po uplynutí šiestich týždňov od pôrodu.

Zánik nároku:

 • Po uplynutí 28 týždňov od vzniku nároku.
 • Po uplynutí 31 týždňov od vzniku nároku, ak ide o osamelého otca.
 • Po uplynutí 37 týždňov od vzniku nároku, ak sa stará o 2 alebo viac detí.

Ako požiadať o materské?

Matka živnostníčka si žiadosť o materské vypýta od svojho lekára, ktorý žiadosť vystaví medzi začiatkom ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Potom ju živnostníčka vyplní a odnesie na pobočku Sociálnej poisťovne podľa adresy trvalého bydliska.

Otec živnostník má situáciu okolo žiadania o materské o niečo komplikovanejšiu. Žiadosť mu bude vystavená na pobočke Sociálnej poisťovne. Aby ju ale ju mohol podať, potrebuje dodatočné dokumenty:

 • kópiu rodného listu dieťaťa,
 • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti,
 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým dokladuje, že ani jeden z rodičov si neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok odo dňa, kedy žiada o materské.

Výška materského

Suma tejto dávky sa dá jednoducho vypočítať, ak poznáte váš denný vymeriavací základ (DVZ). Stačí zistiť, koľko dní bude vo vašom prípade trvať doba poberania materského. Počet dní vynásobíte 75 % z DVZ a získate výslednú sumu. Ako vypočítať DVZ? Vzorec vyzerá nasledovne: 

(súčet vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na NP v rozhodujúcom období) / (počet dní rozhodujúceho obdobia)

Rozhodujúce obdobie je určené takto:

 • Začalo NP k 1. 1. predchádzajúceho roka alebo skôr? Celý predchádzajúci rok.
 • Začalo NP počas predchádzajúceho roka? Obdobie od vzniku NP do konca predchádzajúceho roka.
 • Začalo NP počas aktuálneho roka? Obdobie od vzniku NP do konca predchádzajúceho mesiaca.
 • Začalo NP v mesiaci začiatku čerpania materského? Obdobie od vzniku NP do predchádzajúceho dňa.

Na začiatku každého roka sa prepočítava maximálna výška dávky podľa aktuálneho maximálneho DVZ. K 1. 1. 2022 bola táto hodnota rovná 74,4987 €, takže najvyššia suma materského na deň v roku 2022 je obmedzená na 55,8741 €. 

Živnosť a poberanie materského

Opäť pripomíname, že poberanie materského nie je ekvivalentné s odchodom na materskú dovolenku. Živnostníci teda môžu poberať dávku a zároveň pokračovať v podnikateľskej činnosti.

Počas tohto obdobia získavate dokonca výhody z hľadiska povinných platieb do poisťovní. Pokiaľ ide o odvody do Sociálnej poisťovne, poberanie materského vás od nich úplne oslobodzuje. Medzi dňom vzniku a zániku nároku na túto dávku za vás odvody platí štát.

So zdravotnou poisťovňou je to zložitejšie. Výšku preddavkov si síce môžete nastaviť na 0 €, ale poistné bude potrebné dodatočne zaplatiť. Zvýhodnenie z hľadiska zdravotného poistenia spočíva v tom, že sa na vás nebude vzťahovať minimálny vymeriavací základ. Výška poistného sa teda bude počítať z reálne dosiahnutých zárobkov. Preto je najlepšie si preddavky primerane upraviť podľa príjmov a nebudete musieť riešiť nedoplatok.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

11. 10. 2022 | Barbora Magočová

Porovnanie výšky výživného v SR a ČR + návod na jeho výpočet

České ministerstvo spravodlivosti nedávno zverejnilo nové tabuľky, ktoré majú pomôcť s výpočtom výživného. Na Slovensku podobná iniciatíva zatiaľ chýba; konkrétne čísla treba prácne... celý článok