Všetko, čo by ste mali vedieť o odchode do predčasného dôchodku v roku 2022

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 1. 4. 2022
Rozmýšľate nad odchodom do dôchodku, no ešte ste nedosiahli požadovaný vek? Ak vám do tejto hranice chýba menej ako dva roky, môžete zvážiť odchod do predčasného dôchodku. V článku nájdete všetky dôležité informácie, ktoré súvisia s dočasným stavom medzi prácou a plným dôchodkom.
Všetko, čo by ste mali vedieť o odchode do predčasného dôchodku v roku 2022

Zdroj: Shutterstock

Podmienky odchodu do predčasného dôchodku

Poistenec v Sociálnej poisťovni má nárok na poberanie predčasného dôchodku, ak splní 3 stanovené podmienky. Podľa nich je požadované, aby:

 • poistenec získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia,
 • poistencovi chýbali najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • suma predčasného starobného dôchodku bola vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu (platí ku dňu, od ktorého poistenec žiada o priznanie dôchodku).

Životné minimum je pre obdobie od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 určené na sumu vo výške 218,06 €, takže váš predčasný dôchodok by musel presiahnuť 261,67 €.

Ako vypočítať výšku predčasného dôchodku?

Aby ste vedeli presne určiť, či spĺňate aj poslednú uvedenú podmienku, môžete si výšku vášho dôchodku vypočítať sami. Podľa webu Sociálnej poisťovne sa dôchodok počíta podľa vzorca: POMB * ODP * ADH, kde:

 • POMB – priemerný osobný mzdový bod za rozhodujúce obdobie. OMB sa vypočíta ako podiel osobného vymeriavacieho základu a priemerného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok.
 • ODP – obdobie dôchodkového poistenia ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok.
 • ADH – aktuálna dôchodková hodnota. Pre rok 2022 je ADH 15,13 €.

V prípade predčasného dôchodku však dochádza k zníženiu sumy, ktorá by bola vyplácaná ako plný dôchodok. Zrážka závisí od počtu začatých 30 denných intervalov, ktoré žiadateľa delia od dovŕšenia dôchodkového veku. Za každých 30 dní sa suma zníži o 0,5 %.

Ako prejav solidárnosti voči ľuďom pracujúcim na slabo platených pozíciách sa POMB v niektorých prípadoch upravuje. V princípe ide o to, že ak ste v zarábali menej ako je priemerná mzda, váš dôchodok bude navýšený. Naopak, v prípade mzdy, ktorá výraznejšie prevyšuje priemer, sa váš dôchodok bude znižovať. Presné pravidlá úpravy POMB nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Žiadosť o predčasný dôchodok

Predtým, ako budete môcť využiť váš nárok na predčasný dôchodok, musí prebehnúť konanie o jeho priznaní. To sa začína na základe podanej žiadosti, ktorú môžete podať najviac dvakrát za rok. Pokiaľ chcete podať žiadosť, pôjdete na pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Vy ako žiadateľ o predčasný dôchodok musíte preukázať, že na jeho poberanie máte skutočne nárok. K žiadosti sa preto prikladajú rôzne dokumenty. Na základe nich spíše pobočka Sociálnej poisťovne žiadosť a konanie zamerané na priznanie vášho predčasného dôchodku môže začať. Požadované sú tieto dokumenty:

 • doklad o ukončení vzdelania, prípadne potvrdenie školy o trvaní štúdia, ak nebolo ukončené predpísaným spôsobom,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí alebo rozhodnutie o prevzatí detí do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov; v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18 rokov aj úmrtný list alebo výpis z matriky,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmov,
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých ste boli v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie pred 1. 1. 2001,
 • doklad, z ktorého je zrejmé trvanie zamestnania, ak sa nenachádza v informačnom systéme Sociálnej poisťovne,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. 5. 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

Dokumenty súvisiace s deťmi žiadateľa sa k žiadosti prikladajú iba v prípade, že ste sa vy alebo niektoré dieťa narodili v cudzine. Vtedy nemusí register fyzických osôb obsahovať potrebné údaje. Spomínané dokumenty tak dokážu schvaľovanie žiadosti urýchliť.

Poukazovanie predčasného starobného dôchodku

Vyplácanie dôchodku môže prebiehať viacerými spôsobmi. Väčšina ľudí pozná iba vyplácanie na osobný účet v banke. To je síce najpopulárnejšie riešenie, no nie je jediné. Tu sú všetky možnosti, z ktorých si pri žiadaní o predčasný dôchodok vyberáte:

 • na účet príjemcu dôchodku,
 • na účet manžela (manželky) príjemcu, ak o to poberateľ s dispozičným právom k danému účtu písomne požiada a majiteľ daného účtu súhlasí,
 • v hotovosti,
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, pokiaľ sa poberateľ v takom zariadení nachádza a nepožiada o iný spôsob,
 • prostredníctvom úradu na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody, ak sa poberateľ v takom zariadení nachádza.

Všetko vybavíte na jednom mieste

Vybavenie predčasného starobného dôchodku v roku 2022 nie je nič komplikované. Pokiaľ spĺňate tri základné podmienky, nie je dôvod na obavy. Stačí s potrebnými dokumentmi prísť na pobočku Sociálnej poisťovne podľa vášho trvalého bydliska a spolu s pracovníkom spíšete žiadosť. Potom už zostáva len čakať na jej schválenie.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register