Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 8. 11. 2022
Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom. Aké podmienky musíte splniť, aby vám vznikol nárok na otcovské a ako si ho následne uplatniť?
Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Zdroj: Shutterstock

Kto má nárok na otcovské?

Sociálna poisťovňa definuje otcovské ako typ materského, nie ako samostatnú dávku. Podmienky nároku sa preto v niektorých bodoch výrazne prelínajú. Nárok na otcovské sa posudzuje ku dňu, od ktorého žiadate o priznanie otcovského. Aby vám Sociálna poisťovňa schválila žiadosť, musíte spĺňať tieto body:

  • poskytujete starostlivosť dieťaťu, na ktoré si chcete otcovské uplatniť,
  • ste nemocensky poistený alebo vám plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
  • za posledné dva roky pred dňom, od ktorého žiadate o priznanie otcovského, máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

Špecifickou podmienkou pre SZČO a dobrovoľne nemocensky poistené osoby je, že poistné je zaplatené včas a v správnej výške. Avšak aj zamestnanci majú svoju špeciálnu podmienku, ktorú musia splniť – otcovia počas poberania otcovského nesmú mať príjem zo zamestnania, z ktorého je platené poistné na nemocenské poistenie.

Hlavnou výhodou otcovského je, že sa nijako neviaže na dávky poberané matkou. Ak chcel otec požiadať o materské pred novembrom 2022, matka nemohla poberať materské ani rodičovské. Avšak pri otcovskom túto podmienku nie je nutné splniť a vďaka tomu si môžu obaja rodičia dopriať aspoň 2 týždne súčasnej starostlivosti o ich novonarodené dieťa.

Kedy si môžete uplatniť nárok?

Poberanie otcovského môže trvať maximálne 14 kalendárnych dní. Za bežných okolností sa obdobie trvania nároku na otcovské začína dňom pôrodu. Pokiaľ je ale potrebná hospitalizácia dieťaťa, prípadne matky spoločne s dieťaťom, začiatok tohto obdobia sa posúva o dĺžku hospitalizácie. Nárok na otcovské je možné využiť počas 6 týždňov, ktoré nasledujú po pôrode, prípadne ukončení hospitalizácie.

Otcovské a materské pre otca

Pridanie otcovského medzi dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou neberie otcom nárok na materské. Čerpanie materského bude podobne ako doteraz možné po splnení zákonných podmienok do veku 3 rokov dieťaťa. Rozdiel je iba v tom, že obdobie poberania otcovského, teda 14 kalendárnych dní, sa odpočíta z maximálnej možnej dĺžky poberania materského.

Trvanie čerpania materského pre otcov je za bežných okolností nastavené na 28 týždňov. Po narodení dieťaťa majú otcovia tri možnosti:

  • čerpať otcovské 14 kalendárnych dní a keď matke skončí nárok na materské, využiť svojich zvyšných 26 týždňov materského,
  • počkať, kým matka skončí s poberaním materského a následne využiť svojich 28 týždňov nároku na materské,
  • nevyužiť ani otcovské, ani materské.

Taktiež je dobré pripomenúť, že základných 28 týždňov materského, z ktorých 2 môžete čerpať ako otcovské, sa vždy viaže k jednému dieťaťu. Pri narodení ďalšieho dieťaťa budete mať opäť k dispozícii 28 týždňov materského bez ohľadu na to, ako ste dávky čerpali pri predošlom dieťati.

Výška otcovského

Suma, ktorú dostane otec počas poberania otcovského, sa počíta rovnako ako materské. V praxi to znamená, že sa vypočíta výška dávky na jeden deň a toto číslo sa vynásobí 14, keďže toľko dní trvá čerpanie otcovského. Kľúčovou hodnotou je denný vymeriavací základ, prípadne pravdepodobný denný vymeriavací základ. Z neho sa zoberie 75 % a táto hodnota sa násobí počtom dní, kedy má otec nárok na vyplácanie dávky.

Ak zoberieme do úvahy priemernú mzdu mužov v roku 2021, ktorá dosiahla 1 751 € mesačne, priemerný denný vymeriavací základ vychádza na 43,1754 €. Po prenásobení číslom 14 a zaokrúhlení dostávame výsledok 604,50 €. Toľko vyplatí na otcovskom Sociálna poisťovňa v roku 2022 otcom, ktorí mali v roku 2021 priemernú mesačnú mzdu 1 751 €.

Ako požiadať o otcovské?

Otec si môže svoj nárok na otcovské uplatniť podaním žiadosti v pobočke Sociálnej poisťovne. K tlačivu, ktoré je potrebné vyplniť, sa dostanete:

  • osobne v niektorej z pobočiek Sociálnej poisťovne,
  • na webe sociálnej poisťovne, konkrétne v časti o otcovskom,
  • kliknutím na tento odkaz.

Ako napovedá samotná štruktúra formuláru, žiadosť musí pred podaním potvrdiť váš zamestnávateľ. Keď vyplníte všetky potrebné udaje a získate pečiatku a podpis zamestnávateľa, môžete žiadosť podať v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva vaše nemocenské poistenie. Pre zamestnanca to znamená pobočku podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec v ochrannej lehote sa bude riadiť sídlom posledného zamestnávateľa.

Keď žiadosť podáte, Sociálna poisťovňa má 60 dní na schválenie alebo zamietnutie vášho nároku na otcovské. Pokiaľ splníte všetky potrebné podmienky, dávka vám bude vyplatená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste čerpali svoj nárok na otcovské. Z toho vyplýva, že peniaze sú poistencom vyplácané mesačne pozadu.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

14. 10. 2022 | Barbora Magočová

Ste zdravotne postihnutá SZČO? Máte nárok na 1 000 eur pre asistenta

Príspevok na činnosť pracovného asistenta je pomerne vysoká forma podpory, ktorá môže pomôcť hneď dvom ľuďom. Zdravotne postihnutá osoba sa vďaka nemu môže aktívne zárobkovo realizovať;... celý článok