Budete musieť podať v roku 2023 daňové priznanie? Tieto čísla sa vás po novom týkajú

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 25. 11. 2022
Ak daňovník v roku 2022 dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 2 289,63 € (v roku 2021 to bolo 2 255,72 €) alebo daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ponúka niekoľko možností, ako daňové priznanie optimalizovať. Tieto čísla potrebujete vedieť.
Budete musieť podať v roku 2023 daňové priznanie? Tieto čísla sa vás po novom týkajú

Zdroj: Shutterstock

Termín podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

Dátum

Termín

31. marec 2023

riadny termín na podanie daňového priznania

30. jún 2023

lehota predĺžená o 3 mesiace, tlačivo odkladu je potrebné podať do riadneho termínu

2. október 2023

lehota predĺžená o 6 mesiacov, tlačivo odkladu je potrebné podať do riadneho termínu (možno využiť len v prípade zdaniteľných príjmov aj zo zahraničných zdrojov)

Fyzická osoba

Fyzická osoba zaplatí daň len v prípade, že výška dane presiahne sumu 17 €. Výnimky stanovuje § 46a zákona o dani z príjmov. Daň na úhradu vypočítanú v daňovom priznaní neplatí, ak nepresiahne sumu 5 €. Daňový preplatok jej správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 €.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Výška dane za predchádzajúci rok (€)

Časť dane za predchádzajúci rok

5 000 – 16 600

1/4 dane štvrťročne

16 600 +

1/12 dane mesačne

Príjmy oslobodené od dane z príjmov za rok 2022

Oslobodenie od dane z príjmov je upravené v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Maximálna výška týchto príjmov v jednom kalendárnom roku je 500 €. Uplatniť si ho je možné len na niektoré druhy príjmov. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa uvedú iba príjmy nad sumu 500 €.

Od dane z príjmov možno oslobodiť aj prijaté ceny alebo výhry do hodnoty 350 €. Ak príjem presiahne 350 €, do základu dane sa zahrnie iba príjem presahujúci sumu 350 €.

Paušálne výdavky

Aj v roku 2022 je možné si ich uplatniť vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov. Maximálna suma výdavkov je 20 000 €. Výnimkou sú daňovníci s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a lesného a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona). Tí si môžu uplatniť paušálne výdavky len vo výške 25 %, najviac do výšky 5 040 € za rok.

Pri neuplatnení paušálnych výdavkov je možné daň znížiť uplatnením troch nezdaniteľných častí základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Možné uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní.

Výška základu dane (€)

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (€)

<= 20 235,97

4 579,26

> 20 235,97

9 638,25 – 1/4 základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

Možné uplatniť len ročne a v prípade, že manžel/manželka spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok.

Výška základu dane (€)

Suma nezdaniteľnej časti (€)

<= 176,8 * životné minimum

4 186,75 – vlastný príjem manžela (najmenej 0)

> 176,8 * životné minimum

13 825 – (1/4 základu dane – vlastný príjem manžela) (najmenej 0)

Ak daňovník splnil podmienky iba počas jedného alebo niekoľkých kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku, teda o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli tieto podmienky splnené.

Podrobnejšie vysvetlenie výpočtu výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku nájdete v tomto článku.

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Možné uplatniť len ročne a najviac vo výške 180 € za rok. Daňovník musí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatiť na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v ktorej by nebol zrušený dávkový plán.

Daňové bonusy

Daňovník si ďalej môže uplatniť nasledovné bonusy:

Na dieťa

Po splnení podmienok poskytuje daňovníkovi isté daňové zvýhodnenie:

  • zvýšenie čistej mzdy u zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje mesačne,
  • zníženie dane z príjmov v ročnom zúčtovaní u zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje ročne,
  • zníženie dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov u SZČO.

Vek dieťaťa

Výška mesačného príspevku na dieťa do 30. 6. 2022 (€)

Výška mesačného príspevku na dieťa od 1. 7. 2022 (€)

do 6 rokov (možné poslednýkrát uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov)

47,14

70 *

od 6 do 15 rokov (možné poslednýkrát uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov)

43,60 *

70 *

nad 15 rokov

23,57

40

* možno nahradiť uplatnením nároku na dotáciu na stravovanie (obedy zadarmo)

Od 1. 7. 2022 je možné daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovicu základu dane podľa nasledovnej tabuľky:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane) (%)

1

20

2

27

3

34

4

41

5

48

6 a viac

55

Na zaplatené úroky z hypotéky

Vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, t. j. v roku 2022, v maximálnej výške 400 € za rok. Na uplatnenie tohto bonusu musíte spĺňať tieto podmienky.

Právnická osoba

Výška zdaniteľných príjmov za rok 2022 (€)

Sadzba dane z príjmu

<= 49 790

15 %

> 49 790

21 %

Daňovú stratu môže odpočítať nasledovne:

  • ¼ daňovej straty za rok 2018 (posledná štvrtina, ak nebola uplatnená lex korona),
  • ¼ daňovej straty za rok 2019 (tretia štvrtina),
  • daňovú stratu za rok 2020,
  • daňovú stratu za rok 2021.

Preddavky na daň z príjmov zaplatí nasledovne:

Výška dane za predchádzajúci rok (€)

Časť dane za predchádzajúci rok

5 000 – 16 600

1/4 dane štvrťročne

16 600 +

1/12 dane mesačne

 

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

24. 3. 2023 | Redakcia

Čo robiť, ak nepodáte daňové priznanie, ale mali ste ho podať?

31. marec je dôležitým dátumom pre toho, kto má povinnosť podať daňové priznanie k tomuto dňu. Je to posledný možný termín, kedy tak môžete urobiť. Čo ale robiť v situácii, keď viete,... celý článok

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

17. 3. 2023 | Marek Mittaš

Nestíhate podať daňové priznanie včas? Aké máte možnosti?

Termín na odovzdanie daňového priznania je do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Za zdaňovacie obdobie 2022 je to teda do 31. 3. 2023. Do tohto termínu je... celý článok

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

15. 3. 2023 | Redakcia

Ako môže každý ušetriť na daniach a legálne

„Na tomto svete nie je nič isté okrem smrti a daní,“ povedal svojho času Benjamin Franklin. Dane, nech v nás vyvolávajú akékoľvek asociácie, sú dôležité. Financujú totiž chod štátu... celý článok

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

6. 3. 2023 | Marek Mittaš

Prvé daňové priznanie živnostníka: Na čo nezabudnúť?

Keďže sa blíži koniec marca, pre mnohých živnostníkov to znamená podávanie daňového priznania. V tomto článku nájdete prehľadný súhrn všetkých dôležitých informácií o daňovom priznaní... celý článok

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

23. 2. 2023 | Marek Mittaš

Najväčšie chyby, ktoré robíme v daňovom priznaní

Pri odovzdávaní daňového priznania (ďalej len „DP“) robia daňovníci rôzne chyby. Medzi najčastejšie z nich patria „preklepy“. Na väčšinu z nich vás systém pri elektronickom vyplnení... celý článok