Budete musieť podať v roku 2023 daňové priznanie? Tieto čísla sa vás po novom týkajú

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 25. 11. 2022
Ak daňovník v roku 2022 dosiahol zdaniteľný príjem vo výške 2 289,63 € (v roku 2021 to bolo 2 255,72 €) alebo daňovú stratu, má povinnosť podať daňové priznanie. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ponúka niekoľko možností, ako daňové priznanie optimalizovať. Tieto čísla potrebujete vedieť.
Budete musieť podať v roku 2023 daňové priznanie? Tieto čísla sa vás po novom týkajú

Zdroj: Shutterstock

Termín podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

Dátum

Termín

31. marec 2023

riadny termín na podanie daňového priznania

30. jún 2023

lehota predĺžená o 3 mesiace, tlačivo odkladu je potrebné podať do riadneho termínu

2. október 2023

lehota predĺžená o 6 mesiacov, tlačivo odkladu je potrebné podať do riadneho termínu (možno využiť len v prípade zdaniteľných príjmov aj zo zahraničných zdrojov)

Fyzická osoba

Fyzická osoba zaplatí daň len v prípade, že výška dane presiahne sumu 17 €. Výnimky stanovuje § 46a zákona o dani z príjmov. Daň na úhradu vypočítanú v daňovom priznaní neplatí, ak nepresiahne sumu 5 €. Daňový preplatok jej správca dane vráti v prípade, ak je väčší ako 5 €.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb za rok 2022

Výška dane za predchádzajúci rok (€)

Časť dane za predchádzajúci rok

5 000 – 16 600

1/4 dane štvrťročne

16 600 +

1/12 dane mesačne

Príjmy oslobodené od dane z príjmov za rok 2022

Oslobodenie od dane z príjmov je upravené v § 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Maximálna výška týchto príjmov v jednom kalendárnom roku je 500 €. Uplatniť si ho je možné len na niektoré druhy príjmov. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa uvedú iba príjmy nad sumu 500 €.

Od dane z príjmov možno oslobodiť aj prijaté ceny alebo výhry do hodnoty 350 €. Ak príjem presiahne 350 €, do základu dane sa zahrnie iba príjem presahujúci sumu 350 €.

Paušálne výdavky

Aj v roku 2022 je možné si ich uplatniť vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov. Maximálna suma výdavkov je 20 000 €. Výnimkou sú daňovníci s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby a lesného a vodného hospodárstva (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona). Tí si môžu uplatniť paušálne výdavky len vo výške 25 %, najviac do výšky 5 040 € za rok.

Pri neuplatnení paušálnych výdavkov je možné daň znížiť uplatnením troch nezdaniteľných častí základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Možné uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa alebo ročne v daňovom priznaní.

Výška základu dane (€)

Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (€)

<= 20 235,97

4 579,26

> 20 235,97

9 638,25 – 1/4 základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

Možné uplatniť len ročne a v prípade, že manžel/manželka spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok.

Výška základu dane (€)

Suma nezdaniteľnej časti (€)

<= 176,8 * životné minimum

4 186,75 – vlastný príjem manžela (najmenej 0)

> 176,8 * životné minimum

13 825 – (1/4 základu dane – vlastný príjem manžela) (najmenej 0)

Ak daňovník splnil podmienky iba počas jedného alebo niekoľkých kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môže si znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku, teda o 1/12 tejto sumy za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli tieto podmienky splnené.

Podrobnejšie vysvetlenie výpočtu výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku nájdete v tomto článku.

Nezdaniteľná časť základu dane – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Možné uplatniť len ročne a najviac vo výške 180 € za rok. Daňovník musí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatiť na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu. Zároveň daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v ktorej by nebol zrušený dávkový plán.

Daňové bonusy

Daňovník si ďalej môže uplatniť nasledovné bonusy:

Na dieťa

Po splnení podmienok poskytuje daňovníkovi isté daňové zvýhodnenie:

  • zvýšenie čistej mzdy u zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje mesačne,
  • zníženie dane z príjmov v ročnom zúčtovaní u zamestnanca, ktorý si ho uplatňuje ročne,
  • zníženie dane z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov u SZČO.

Vek dieťaťa

Výška mesačného príspevku na dieťa do 30. 6. 2022 (€)

Výška mesačného príspevku na dieťa od 1. 7. 2022 (€)

do 6 rokov (možné poslednýkrát uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov)

47,14

70 *

od 6 do 15 rokov (možné poslednýkrát uplatniť za mesiac, v ktorom dieťa dovŕšilo 15 rokov)

43,60 *

70 *

nad 15 rokov

23,57

40

* možno nahradiť uplatnením nároku na dotáciu na stravovanie (obedy zadarmo)

Od 1. 7. 2022 je možné daňový bonus uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovicu základu dane podľa nasledovnej tabuľky:

Počet vyživovaných detí

Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane) (%)

1

20

2

27

3

34

4

41

5

48

6 a viac

55

Na zaplatené úroky z hypotéky

Vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, t. j. v roku 2022, v maximálnej výške 400 € za rok. Na uplatnenie tohto bonusu musíte spĺňať tieto podmienky.

Právnická osoba

Výška zdaniteľných príjmov za rok 2022 (€)

Sadzba dane z príjmu

<= 49 790

15 %

> 49 790

21 %

Daňovú stratu môže odpočítať nasledovne:

  • ¼ daňovej straty za rok 2018 (posledná štvrtina, ak nebola uplatnená lex korona),
  • ¼ daňovej straty za rok 2019 (tretia štvrtina),
  • daňovú stratu za rok 2020,
  • daňovú stratu za rok 2021.

Preddavky na daň z príjmov zaplatí nasledovne:

Výška dane za predchádzajúci rok (€)

Časť dane za predchádzajúci rok

5 000 – 16 600

1/4 dane štvrťročne

16 600 +

1/12 dane mesačne

 

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+13
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok