Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 9. 2023
Voľby do NR SR sa blížia a politickým stranám ide o veľa. Nesúperia len o spravovanie krajiny, ale aj o štedré príspevky zo štátneho rozpočtu. O koľko si môžu po voľbách polepšiť z verejných peňazí, či už sa dostanú alebo nedostanú k moci?
Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

Zdroj: Shutterstock

Úspešné strany môžu získať viacero príspevkov 

Politické strany môžu financovať svoju činnosť z viacerých zdrojov. Patria medzi ne napríklad členské príspevky či dary, podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností či príjmy z pôžičiek a úverov. 

Fungovanie politických strán je však podporované aj formou príspevkov zo štátneho rozpočtu. Konkrétne ide o:

1) príspevok za hlasy získané vo voľbách (skrátene označovaný tiež ako „príspevok za hlasy“),

2) príspevok na činnosť,

3) príspevok na mandát. 

Všetky príspevky hradí ministerstvo financií, a to na platobný účet strany zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany. 

Príspevok za hlasy 

Na príspevok za hlasy má podľa zákona nárok strana, ktorá vo voľbách do NR SR získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Za každý z uvedených hlasov uhradí ministerstvo financií zo štátneho rozpočtu príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku konania volieb. 

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve SR v roku 2022 dosiahla sumu 1 304 Eur; za každý odovzdaný platný hlas teda strany na predmetnom príspevku získajú 13,04 Eur.  Len pre predstavu uveďme, že ak by napríklad víťazná strana v tohtoročných voľbách získala úplne rovnaký počet hlasov, ako víťaz minulých volieb (v roku 2020 išlo o 721 166 hlasov), dostane zo štátneho rozpočtu na príspevku za hlasy po zaokrúhlení cca  9 404 000 Eur). 

Príspevok sa uhrádza po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície.

Jeho vyplatenie je podmienené predložením zákonom stanovenej dokumentácie (napr. záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň či výročnej správy za predchádzajúci kalendárny rok). 

Ak sa strana zúčastní volieb v koalícii s inou stranou, môže byť príspevok za hlasy vyplatený až po predložení písomnej dohody obsahujúcej dojednanie o vysporiadaní príspevku medzi jednotlivými členmi koalície. 

Príspevok na činnosť 

Strana, ktorá získala príspevok za hlasy, má nárok aj na príspevok na činnosť

Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy. Táto sa rozdelí na 48 podielov, ktoré sa následne stranám postupne vyplácajú. V roku konania volieb sa vyplatia najviac 3 podiely a v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov. V roku konania ďalších volieb sa napokon strane vyplatia zvyšné podiely. 

Uvedené sa však neuplatní pri predčasných voľbách. Zákon totiž výslovne stanoví, že keď sa činnosť NR SR skončí pred uplynutím volebného obdobia, znižujú sa zvyšné podiely o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu konania ďalších volieb. 

Aj pri tomto príspevku platí, že pokiaľ sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inými politickými subjektami, musí byť pred jeho vyplatením predložená ich vzájomná dohoda o jeho rozdelení. 

Príspevok na činnosť sa vypláca:

- v roku konania volieb do 30 dní od úhrady príspevku za hlasy,

- v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti,

- v roku konania ďalších volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb. 

Strana, ktorá nepredloží v rozpore so svojimi povinnosťami záverečnú či výročnú správu, príspevok nedostane. 

Pre prípad, že by v priebehu vyplácania príspevku došlo k zrušeniu strany, vyplatia sa jej len zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac. Pokiaľ dôjde k zrušeniu až po výplate príspevku na činnosť, musia sa podiely príspevku pripadajúce na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní od zrušenia strany. 

Príspevok na mandát 

Už samotný názov príspevku na mandát napovedá, že ide o finančné plnenie pre strany, ktoré vo voľbách získali mandát v NR SR. Jeho výška sa určuje prostredníctvom zákonom stanoveného násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy (ďalej označovanej ako priemerná mzda) v hospodárstve SR zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza roku konania volieb. 

Za každý získaný mandát, najviac však za 20 mandátov, dostane strana príspevok v sume 30-násobku priemernej mzdy. Za 21. a každý ďalší mandát má strana nárok na príspevok zodpovedajúci 20-násobku priemernej mzdy

Príspevok sa hradí na 1 rok a 1 mandát počas celého volebného obdobia tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec NR SR kandidoval. Ak sa poslanec dostal do parlamentu v rámci volebnej koalície, hradí sa príspevok strane, pre ktorú mandát získal. 

Príspevok je splatný každý rok do konca júla; predpokladom jeho úhrady je opäť predloženie záverečnej správy či výročnej správy za predchádzajúci kalendárny rok. Vo volebnom roku sa uhradí zodpovedajúca časť príspevku do 60 dní po oznámení volebných výsledkov. Aj tento príspevok sa kráti, ak sa činnosť NR SR skončí pred uplynutím volebného obdobia.

Ak bol strane napriek skráteniu vyplatený celý príspevok na mandát, musí časť pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti NR SR vrátiť. Strana má nárok na príspevok za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby; nárok zaniká uplynutím mesiaca predchádzajúcemu mesiacu konania ďalších  volieb. 

Použitie príspevkov je zákonom obmedzené 

Strany s príspevkami nemôžu naložiť úplne podľa vlastného uváženia. Nesmú ich využiť na:

- pôžičky či úvery fyzickým alebo právnickým osobám,

- zmluvy o tichom spoločenstve,

- podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú založia alebo sa stanú jej jediným spoločníkom,

- ručenie za záväzky fyzických alebo právnických osôb,

- darovanie. 

Anketa

Chystáte sa tento rok k voľbám?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

20. 9. 2023 | Daniel Výcha

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

Inflácia síce spomaľuje a vrchol má už za sebou, no jej vplyv v našej ekonomike stále pretrváva. Preto vláda pokračuje v opatreniach, ktoré majú pomôcť najviac zraniteľným skupinám... celý článok

Deficit Slovenska stále rastie: Čo je dôvod a aké to môže mať dopady?

15. 6. 2023 | Redakcia

Deficit Slovenska stále rastie: Čo je dôvod a aké to môže mať dopady?

Koncom mája 2023 dosiahol deficit slovenského štátneho rozpočtu hodnotu 3,32 miliardy eur. Rozdiel medzi štátnymi príjmami a výdavkami sa každým mesiacom zväčšuje. Ako je na tom hospodárenie... celý článok

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

19. 4. 2023 | Daniel Výcha

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila náš život v mnohých smeroch. Jedným z nich sú rapídne stúpajúce ceny energií, ktoré odštartovala. Od roku 2021 sa ceny elektriny zvyšujú na všetkých... celý článok

Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

31. 1. 2022 | Barbora Magočová

Nové pravidlá izolácie a karantény + čo hrozí, ak ich porušíte?

Na Slovensko sa valí nová vlna infekcií COVID-19. Podľa dostupných informácií nakazí variant omikron oveľa viac ľudí, ako predchádzajúce mutácie. Ako sa skracuje karanténa a čo riskujete... celý článok

Investície do prenajatého bytu: ktoré vám musí prenajímateľ nahradiť?

19. 1. 2022 | Barbora Magočová

Investície do prenajatého bytu: ktoré vám musí prenajímateľ nahradiť?

Každá nehnuteľnosť z času na čas vyžaduje údržbu alebo aspoň drobné zmeny. Čítajte, ktoré náklady vynaložené na byt hradíte sami a ktoré by vám mali byť preplatené jeho vlastníkom.