Čo sú SEPA platby, inkasné príkazy a príkazy na úhradu?

Miroslava Hrášková | rubrika: Článok | 18. 11. 2014
Využívate bežný účet a nerozumiete niektorým poplatkom? Poďme si objasniť čo sú SEPA platby, rozdiel medzi inkasným príkazom a príkazom na úhradu.
Čo sú SEPA platby, inkasné príkazy a príkazy na úhradu?

Zdroj: Shutterstock

Rozdiel medzi inkasom a príkazom na úhradu

Určite ste sa stretli s tým, že vám váš mobilný operátor navrhol, aby ste si zriadili inkasnú platbu, prípadne vám majiteľ bytu navrhol, aby ste váš nájom platili pomocou trvalého príkazu....čo znamenajú tieto platby a aký je medzi nimi rozdiel?

Príkaz na úhradu zadávate vašej banke či už cez internetbanking, mobilbanking alebo priamo na pobočke s tým, že uvediete presnú sumu, číslo účtu adresáta a deň splatnosti, kedy sa má platba z vášho bežného účtu odúčtovať.

Pokiaľ sa vám tá istá suma má odosielať na účet toho istého adresáta každý mesiac, môžete si zriadiť trvalý príkaz k úhrade.  Tak len raz zadáte banke pokyn a ona už pravidelne v daný deň odošle spomínanú sumu. Nemusíte teda sledovať, či už nastal správny dátum.  Pri trvalom príkaze na úhradu môžete zadať počet opakovaní, teda koľkokrát má banka platbu realizovať, alebo môžete zadať dátum, dokedy platí príkaz. Po uplynutí tohto dátumu banka už platbu na účet adresáta neodošle.

Zriadiť si trvalý príkaz k úhrade sa vyplatí napríklad pri platbe nájmu prenajímateľovi bytu, sporenia, splátok hypotéky a podobne.

Príkaz k inkasu je vlastne povolenie, že vám daná spoločnosť alebo osoba v danom období stiahne  z účtu danú sumu. Častejšie sa používa trvalý príkaz k inkasu a využíva sa v prípadoch, kedy síce platíte každý mesiac tomu istému adresátovi avšak suma sa líši každý mesiac.  Táto forma sa  využíva napríklad pri platbách u mobilného operátora.  V banke zadáte číslo účtu adresáta avšak sumu neuvádzate.

Môžete zadať ohraničenie do akej výšky maximálne sa môže platba odúčtovať.  Platenie inkasom tak umožňuje, aby si operátor stiahol sumu podľa vašej faktúry. Napríklad ak váš mesačný paušál predstavuje 20 eur, môže sa stať, že jeden mesiac paušál prekročíte o pár eur. Pri trvalom príkaze na úhradu by operátor dostal iba spomínaných 20 eur a ten rozdiel by ste museli doplatiť zvlášť. Pri povolení k inkasu si sám operátor vyžiada presnú sumu podľa faktúry.  Keď si stanovíte hornú hranicu, napríklad 30 eur a vaša faktúra by znela na sumu 31 eur, už by banka platbu pre operátora nezrealizovala.

Zaujíma vás cena poplatkov na bežnom účte jednotlivých bánk? Využite naše

Porovnanie bežných účtov

Čo sú SEPA platby?

Pomerne novou položkou v cenníkoch bánk sú tzv. SEPA platby. SEPA platba vám umožní poslať eurá do zahraničia lacnejšie.

SEPA = Single Euro Payments Area = jednotná oblasť pre platby v eurách.

SEPA umožňuje bezhotovostný prevod prostriedkov v eurách do krajín  EHP* rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako vnútroštátne platby.

Oproti iným prevodom finančných prostriedkov do zahraničia, je tento spôsob aj lacnejší. Musia byť však zachované dve podmienky:

  • platby realizované v eurách
  • platby realizované do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (skrátene EHP)
    • medzi krajiny EHP patrí: štáty Európskej únie, Nórsko, Švajčiarsko, Monako, Lichtenštajnsko a Island. Bližšie sú krajiny vymenované v dole uvedenej tabuľke.
Aby ste mohli SEPA platbu uskutočniť potrebujete tzv. IBAN a BIC bežného účtu prijímateľa platby, teda toho účtu, kam prostriedky zašlete. Tieto údaje vám k vášmu účtu poskytne banka.

 

Tabuľka: Zoznam krajín oblasti SEPA

Belgicko Bulharsko Cyprus
Česká republika Dánsko Nemecko
Estónsko Fínsko Francúzsko (Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana)
Grécko Holandsko Chorvátsko
Maďarsko Švajčiarsko Írsko
Island Lotyšsko Lichtenštajnsko
Litva Lotyšsko Luxembursko
Malta Monako Nórsko
Rakúsko Poľsko Portugalsko (Azory a Madeira)
Rumunsko Slovinsko Slovensko
Španielsko (Kanárske ostrovy, Ceuta, Mellila) Taliansko Veľká Británia (Gibraltár a Severné Írsko)
Švédsko

Miroslava Hrášková

V článkoch sa najradšej venuje problematike daní, dávok a dôchodkov. Okrajovo spracováva aj oblasť financovania bývania, termínovaných vkladov a sporenia. Vyštudovala hospodársku politiku na ekonomicko-právnej fakulte Masarykovej... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register