vlastný kapitál

Vlastný kapitál, respektíve vlastné imanie je v podstate rozdiel medzi hodnotou všetkých aktív a výškou záväzkov v širšom zmysle. Určuje nárok na celkový majetok spoločnosti, ktorý vznikne po odpočítaní všetkých účtovných dlhov.

Chcete podnikať formou s.r.o.? 5 vecí, ktoré si treba ujasniť vopred

Článok | Barbora Magočová | 17. 2. 2020

+4

Hoci sa založenie spoločnosti s ručením obmedzeným často zveruje externým odborníkom, ani títo bez vás spravidla nerozhodnú o nasledujúcich piatich otázkach. Poďte sa s nami pozrieť, ktoré to sú.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a podnikanie

Článok | Barbora Magočová | 14. 3. 2019

+5

Môže byť spoločný majetok manželov použitý na podnikanie? Majú veritelia právo uspokojovať dlhy speňažením vecí v bezpodielovom spoluvlastníctve? Či už podnikáte vy alebo váš manžel, čítajte ďalej.