diskriminácia na trhu práce

Diskriminácia na trhu práce je pomerne častý jav. Je to rozdiel v pracovných a zárobkových možnostiach jednotlivcov, na základe irelevantnej charakteristiky osobnosti. Najčastejšie ide o diskrimináciu kvôli rase, orientácií, náboženstvu a pohlaviu.

8 spôsobov, ako vyriešiť šikanovanie v práci

Článok | Barbora Magočová | 11. 11. 2021

+19

Mobbing, bossing či staffing sú pojmami, ktoré rezonujú aj v slovenskom pracovnom prostredí. Čítajte, aké právne prostriedky využiť, ak vás na pracovisku zastrašujú či dokonca diskriminujú.

Ako si nájsť prácu na internete? Skúste pracovné portály i LinkedIn

Článok | Roland Regely | 3. 6. 2020

+3

Hľadanie zamestnania prostredníctvom internetu je dnes jedným z najčastejšie používaných spôsobov, ako rýchlo získať prehľad o voľných pracovných pozíciách.