Reklamácia dovolenky v roku 2022: Akú náhradu žiadať, ak ste neboli spokojní?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 6. 2022
Letná sezóna definitívne začala; niektorí už majú rekreáciu za sebou, iní naopak čakajú až na prázdniny. Dovolenku si predstavujeme ako idylické obdobie plné pohody a relaxu. Čo ak vás však namiesto priestrannej izby s výhľadom na more a pestrej chutnej stravy čaká špinavá malá „kutica“ a každý večer špagety s kečupom?
Reklamácia dovolenky v roku 2022: Akú náhradu žiadať, ak ste neboli spokojní?

Zdroj: Shutterstock

Aké kroky treba podniknúť, aby ste sa nepripravili o finančnú kompenzáciu nedostatkov vašej dovolenky? V článku zároveň nájdete, podľa čoho vypočítať zľavu, ktorú by vám mala cestovná kancelária priznať. Takže už len zobrať cestovný pas, vyzbrojiť sa potrebnými informáciami a vyraziť na dovolenku. 

Čo všetko môžete reklamovať        

Porušením povinností cestovnej kancelárie nie je len poskytnutie niektorej zo služieb cestovného ruchu v rozpore s podmienkami dohodnutými v uzatvorenej zmluve o zájazde. Služby musia mať zároveň vlastnosti, ktoré ste ako cestujúci dôvodne očakávali s ohľadom na ponukuzvyklosti (ak je napr. dojednaný all inclusive, musia tomu služby stravovania aj zodpovedať). 

Nech už sa váš problém týka ktoréhokoľvek plnenia, ktoré vám má byť počas dovolenky poskytnuté, cestovná kancelária vám nemôže odmietnuť pomoc s tvrdením, že sa jej vaša sťažnosť netýka a máte ju riešiť napríklad s prevádzkovateľom hotela. Za porušenie zmluvy o zájazde totiž zodpovedá aj vtedy, ak majú voči vám konkrétne povinnosti plniť iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu. 

Ako postupovať pri reklamácii 

Ak zistíte akýkoľvek nedostatok, ktorý považujete za porušenie zmluvy o zájazde, bezodkladne oznámte nedostatky cestovnej kancelárii alebo jej delegátovi a vyžadujte ich nápravu v primeranej lehote. Konkrétne vady je potrebné riešiť vtedy, keď nastanú – ak nejakú zistíte, pri najbližšej možnej príležitosti buď kontaktujte priamo cestovnú kanceláriu alebo delegáta, ktorý je s vami na zájazde. Opíšte im nedostatok a zároveň stanovte primeranú lehotu, v ktorej očakávate nápravu. 

Príklad:

V priebehu noci vám v izbe prestane fungovať klimatizačná jednotka. Ako primerané sa v tomto prípade javí s požiadavkou na jej opravu počkať aspoň do rána. 

Primeranú lehotu nemusíte určovať, ak cestovná kancelária oznámi, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie nijaký odklad vzhľadom na váš osobitný záujem. 

Príklad:

Kvôli vášmu zdravotnému stavu ste si osobitne vopred dohodli bezlepkovú stravu. Ak nie je táto požiadavka splnená, náprava neznesie odklad a vhodná alternatíva by vám mala byť ponúknutá ihneď počas podávania jedla. 

Nápravu musí cestovná kancelária vykonať vždy, keď je to:

- možné vzhľadom na okolnosti prípadu alebo

- ak to kancelárii nespôsobí náklady, ktoré by boli neprimerané vzhľadom na rozsah konkrétneho porušenia a hodnotu poskytovaných služieb cestovného ruchu. 

Na akú kompenzáciu máte nárok, ak nie je možná rýchla náprava 

Ak cestovná kancelária z akéhokoľvek dôvodu nepristúpi k vykonaniu nápravy v primeranej lehote, môžete žiadať:

  • 1) náhradné služby cestovného ruchu, a to buď:
  1. a) rovnakej alebo vyššej kvality v porovnaní s podmienkami dohodnutými v zmluve o zájazde; ak cestovná kancelária zvolí tento spôsob kompenzácie, nesmie od vás v tejto súvislosti požadovať nijaké dodatočné náklady,
  2. b) nižšej kvality v porovnaní so znením zmluvy o zájazde; v takomto prípade máte zároveň právo na primeranú zľavu z ceny týchto služieb cestovného ruchu. 

Náhradné služby ponúkané cestovnou kanceláriou môžete odmietnuť, ak:

- nie sú porovnateľné s dohodnutými službami alebo

- ponúkaná zľava, ktorá má kompenzovať služby nižšej kvality, nie je primeraná. 

V prípade, že služby odmietnete alebo ich z objektívnych dôvodov nemôžete prijať, môžete pokračovať v užívaní vadných služieb s tým, že cestovná kancelária vám následne musí poskytnúť primeranú zľavu. Jej výška má zodpovedať intenzite nedostatkov služieb, ktoré ste v súlade s vyššie uvedeným reklamovali ešte počas zájazdu. 

Ak cestovná kancelária nevykoná nápravu ani nezabezpečí náhradné služby cestovného ruchu, môžete:

vykonať nápravu sami a požadovať náhradu nákladov, ktoré ste v súvislosti s jej vykonaním účelne vynaložili,

- v prípade podstatného porušenia od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia odstupného a žiadať primeranú zľavu z ceny zájazdu odvíjajúcu sa od nedostatkov služieb cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas. 

Napriek tomu, že cestovná kancelária má povinnosť vyhotoviť písomný záznam týkajúci sa uplatnenia vád zájazdu a ich riešenia len v určitých prípadoch, žiadajte o písomné potvrdenie reklamovania nedostatkov z vašej strany vždy. Pokiaľ je to možné, zdokumentujte vady aj formou videí či fotografií. 

Dodajme, že okrem práva na primeranú zľavu máte právo aj na náhradu majetkovej škody a v prípade podstatného porušenia zmluvy o zájazde tiež právo naprimeranú nemajetkovú ujmu. Ak je vaša reklamácia oprávnená, musí vám cestovná kancelária vrátiť časť ceny zodpovedajúcej primeranej zľave do 30 dní od jej uplatnenia. 

Právo uplatniť reklamáciu zájazdu máte do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo, ak sa neuskutočnil, odo dňa, kedy mal podľa zmluvy skončiť. Pokiaľ cestovná kancelária nevyhovie vašej žiadosti o kompenzáciu, treba sa obrátiť s žalobou na súd. 

Ako si vypočítať výšku zľavy 

Ak neviete, ako si poradiť s určením primeranej zľavy za reklamované nedostatky, pomôžu vám medzinárodne uznávané štandardy, ktoré sú minimálne orientačne rešpektované aj slovenskou právnou praxou. Môžete použiť tzv. Frankfurtskú tabuľku zliav, ktorá vznikla v súvislosti s posudzovaním rôznych vád zájazdov v nemeckej judikatúre.

Touto bol inšpirovaný tzv. ITQ kódex, ku ktorému sa dnes oficiálne hlási mnoho poskytovateľov služieb cestovného ruchu. Nižšie pre ilustráciu uvádzame niektoré typy nedostatkov služieb cestovného ruchu a ich ocenenie v spomínanom ITQ kódexe; pre uplatnenie zliav je podstatné aj to, čo bolo dohodnuté alebo avizované pri dojednávaní zájazdu. 

Tabuľka: výška zľavy poskytovanej pri niektorých nedostatkoch zájazdu podľa ITQ kompenzačnej tabuľky

Chýbajúci animačný program

5 – 10 %

Chýbajúci prístup na internet

5 %

Nevyhovujúca pláž – zmeny oproti katalógu

10 – 15 %

Poškodenie výbavy izby

5 – 20 %

Výpadok klimatizácie

10 – 15 %

Polpenzia namiesto all inclusive

15 %

Skazené či nepožívateľné jedlo

20 až 30 %

Špinavý alebo chýbajúci bazén

10 – 20 %

Zmena ubytovania do nižšej kategórie

10 – 25 %

Chýbajúci výhľad na more

5 – 10 %

Chýbajúci televízor

5 %

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

30. 3. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok na kúpu auta: Kto ho získa v roku 2023?

Máte vy alebo váš blízky zdravotné problémy, ktoré znemožňujú cestovanie hromadnými dopravnými prostriedkami? Ak z uvedených dôvodov potrebujete auto, je tu šanca, že vám naň prispeje... celý článok

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

27. 3. 2023 | Barbora Magočová

Potrebujete sa zbaviť dlhov? Toto sú 2 miesta, kde vám pomôžu - a to aj zadarmo!

Žijete od výplaty k výplate a schránku máte plnú upomienok od veriteľov či exekútora? Ak sú vaším problémom záväzky, ponúkajú zákony viaceré možnosti riešenia. Na koho sa obrátiť, ak... celý článok

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok