7 zmien pri úpadku: Nové povinnosti pre firmy a výhodnejšie oddlženie

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 8. 2022
Dňa 17. 7. 2022 nadobudol účinnosť nový zákon o riešení hroziaceho úpadku. Prijatá úprava významne mení povinnosti podnikateľov, ktorí sa dostali do zlej ekonomickej situácie. Kedy treba po novom podať návrh na vyhlásenie konkurzu? Ak ho nepodáte včas, môže vás to vyjsť draho.
7 zmien pri úpadku: Nové povinnosti pre firmy a výhodnejšie oddlženie

Zdroj: Shutterstock

1. Nové povinnosti pri hroziacom úpadku 

Od júla tohto roka musia všetci dlžníci vo zvýšenej miere sústavne sledovať svoju finančnú situáciu a stav svojho majetku a záväzkov tak, aby včas rozpoznali hroziaci úpadok. Ak sa navyše vy (alebo vaša obchodná spoločnosť) vyskytujete v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne či neplatičov daní, ide o okolnosť, ktorá signalizuje, že vám úpadok môže hroziť a zákon vám ukladá povinnosť posúdiť, či tomu tak naozaj nie je. 

V stave hroziaceho úpadku sa nachádzate najmä vtedy, ak možno s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že v priebehu 12 kalendárnych mesiacov nastane vaša platobná neschopnosť. Pokiaľ zistíte, že ste ohrození úpadkom, musíte prijať opatrenia na jeho odvrátenie. Riešením je napríklad využitie služieb tzv. poradcu v preventívnom konaní. Obchodné spoločnosti môžu po splnení zákonných podmienok skúsiť situáciu napraviť formou osobitného procesu – tzv. verejnej či neverejnej preventívnej reštrukturalizácie. 

2. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu už aj pri platobnej neschopnosti

Zákon pôvodne dlžníkom v postavení právnickej osoby (napr. spoločnostiam s ručením obmedzeným) ukladal, aby podali návrh na vyhlásenie konkurzu, ak sa nachádzali v predlžení. Predlženie predpokladá, že dlžník:

1) je povinný viesť účtovníctvo,
2) má viac ako 1 veriteľa,
3) hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. 

Povinnosť podania návrhu na vyhlásenie konkurzu sa okrem predlženia po novom rozširuje aj na tzv. platobnú neschopnosť dlžníka. Táto nastáva, ak dlžník v postavení právnickej osoby nie je schopný plniť aspoň 2 peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi, a to ani 90 dní po lehote ich splatnosti. Návrh treba podať najneskôr do 30 dní od okamihu, kedy ste sa dozvedeli alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohli dozvedieť o predlžení alebo platobnej neschopnosti (t. j. o úpadku vašej spoločnosti).  

Za oneskorené podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu zákon sankcionuje (okrem iného) konateľov s.r.o. vznikom záväzku k úhrade zmluvnej pokuty vo výške rovnej ½ najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť (t. j. aktuálne 12 500 Eur). 

3. Veriteľské návrhy na vyhlásenie konkurzu až keď dlžník neplatí dlhšie, než 90 dní 

Veritelia mohli pôvodne vymoženie svojich pohľadávok voči dlžníkovi riešiť podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu vtedy, ak existoval odôvodnený predpoklad platobnej neschopnosti dlžníka. Tento stav sa podľa zákona predpokladal, ak bol dlžník dlhšie ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a jeden z nich ho vyzval na zaplatenie. Aktuálne môžu veritelia podať návrh na vyhlásenie konkurzu dlžníka, ak spomínané omeškanie trvá dlhšie, než 90 dní.

4. Podávanie prihlášok pohľadávok do konkurzu už len elektronicky 

Ak po kontrole obchodného vestníka či registra úpadcov zistíte, že váš dlžník je v konkurze či v reštrukturalizácii, budete môcť svoju pohľadávku uplatniť prihláškou už len elektronicky. Prihláška sa podáva správcovi prostredníctvom osobitného elektronického formulára a musí byť riadne autorizovaná, inak na ňu správca nebude prihliadať a vy tak môžete prísť o šancu, že vaša pohľadávka bude aspoň čiastočne uspokojená. 

5. Oddlženie formou konkurzu už nebude prekážkou prevádzkovania živnosti 

Hoci vás oddlženie zbaví značného bremena, má aj svoje nevýhody. V prípade oddlženia formou konkurzu jedna z nich donedávna spočívala v tom, že ste až 3 roky po osobnom bankrote nemohli podnikať ako živnostník. Aktuálne však zákon výslovne stanoví, že ak došlo k oddlženiu, konkurz vyhlásený na váš majetok už nie je prekážkou prevádzkovania živnosti. 

6. Oddlžením sa budete môcť zbaviť viacerých pohľadávok než doteraz 

Pôvodne zákon uvádzal, že sa oddlženie (okrem iného) nedotýka pracovnoprávnych nárokov voči dlžníkovi. Ak ste teda v zamestnaní napr. spôsobili škodu, hrozilo vám, že ju od vás bude zamestnávateľ vymáhať aj po absolvovaní procesu osobného bankrotu. Po novom právna úprava upresňuje, že sa oddlženie nebude týkať len pracovnoprávnych nárokov zamestnancov dlžníka voči dlžníkovi. 

Pokiaľ ste teda ako živnostník zamestnancom neuhradili mzdu alebo jej časť, zostane vám povinnosť jej zaplatenia aj po skončení oddlženia. 

7. Ak spoločnosť zrušíte a nevstúpite do likvidácie včas, hrozia problémy 

V súlade so zavedením zmien podľa novej právnej úpravy sa bude predpokladať úpadok vašej spoločnosti, ak ani do 90 dní od zverejnenia oznámenia o zrušení vašej spoločnosti nevstúpi táto do likvidácie. S ohľadom na uvedené budú mať veritelia možnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu spoločnosti.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

5. 5. 2023 | Barbora Magočová

Zomrel vám príbuzný s výnosným podnikaním? Ako v ňom pokračovať?

Viedol váš blízky až do jeho smrti prosperujúci podnik? Nadviazanie na jeho podnikanie je možné bez ohľadu na to, či ho prevádzkoval prostredníctvom s.r.o. alebo ako živnostník. Aké... celý článok

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

3. 5. 2023 | Daniel Výcha

Pozor, na tieto čísla by mal v roku 2023 myslieť každý podnikateľ

Mzdári ich používajú pri svojej každodennej práci. Aj keď niekto pre vás vykonáva účtovníctvo, je dobré mať aspoň základné povedomie o týchto číslach. Tieto čísla totiž ovplyvňujú vašu... celý článok

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

28. 4. 2023 | Marek Mittaš

Založenie eseročky v roku 2023: Čo sa zmenilo a ako postupovať?

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Od 1. februára 2023 došlo k niekoľkým zmenám v porovnaní s rokom 2022. Prečítajte si, aké úkony a povinnosti musíte splniť a kedy si môžete zjednodušiť... celý článok

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

13. 3. 2023 | Barbora Magočová

4 situácie, v ktorých vám RAPEX a RASFF ušetria zdravie aj peňaženku

Sledovanie systémov Safety Gate/RAPEX, RASFF či upozornení orgánov dohľadu na nebezpečné výrobky už dnes vďaka internetu nie je vôbec ťažké. Lepší prehľad o rizikách dostupného tovaru... celý článok

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

7. 3. 2023 | Redakcia

PN živnostníka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Živnostníci majú nárok na nemocenskú dávku počas dočasnej práceneschopnosti. Dnes vám prinesieme všetky podstatné informácie o tom, čo robiť, keď vás lekár vypíše na PN. Čítajte ďalej,... celý článok