Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 12. 2. 2024
Možno ste nevedeli, ale od 1. novembra 2023 vykonávajú zápis s.r.o. do obchodného registra okrem súdov aj notári. Bude však návšteva notárskeho úradu znamenať aj menej administratívy spojenej so založením a vznikom s.r.o.? Ktorý spôsob zápisu do registra je lacnejší? A môžu notári vykonať aj zmeny údajov ohľadom existujúcich spoločností s ručením obmedzeným?
Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

Zdroj: Shutterstock

Eseročku vám do obchodného registra zapíše ktorýkoľvek notár 

Do novembra minulého roka ste mohli o zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra požiadať len príslušný registrový súd. V praxi ste sa teda mohli obrátiť len na jeden z ôsmich zákonom stanovených okresných súdov určený podľa obvodu krajského súdu, v ktorom malo byť sídlo vašej spoločnosti. Táto možnosť zostáva naďalej zachovaná; len pre úplnosť dodajme, že pre založenie s.r.o. tzv. zjednodušeným spôsobom je príslušný výlučne Okresný súd Žilina. 

Od novembra 2023 môžete v súvislosti so zápisom s.r.o. do obchodného registra využiť aj služby tzv. registrátorov. Registrátorom sa rozumie ktorýkoľvek notár pôsobiaci v SR. Vami preferovaného notára (napríklad aj podľa miesta výkonu vášho budúceho podnikania alebo bydliska zakladateľov s.r.o.) si môžete vytypovať na webových stránkach Notárskej komory Slovenskej republiky v sekcii pre vyhľadávanie notárskych úradov.

Registrácia s.r.o. notárom je rýchlejšia 

Ak váš návrh na zápis s.r.o. (vrátane jeho príloh) spĺňa všetky formálne aj materiálne náležitosti, má registrový súd lehotu dvoch pracovných dní od jeho doručenia na to, aby vašu spoločnosť zaevidoval do obchodného registra. Háčik je v tom, že uvedená lehota pre zápis v skutočnosti neplynie od okamihu, keď návrh fakticky doručíte na súd. Účinky doručenianávrhu totiž nastávajú až dňom, v ktorom registrovému súdu dôjde informácia o zaplatení súdneho poplatku.

Fakticky teda k zápisom s.r.o. na základe bezchybných návrhov dochádza až približne v lehote jedného týždňa od ich podania. Ak súd v návrhu alebo v jeho prílohách objaví nedostatky a doručí vám oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu, pozdrží sa vznik s.r.o. minimálne dovtedy, kým vytknuté vady neodstránite prostredníctvom podania tzv. námietok. Zo závažných prevádzkových dôvodov (pokiaľ vzhľadom na objektívne okolnosti súd nestíha spracovanie agendy) môže byť dvojdňová lehota na vykonanie zápisu predĺžená aj rozhodnutím predsedu registrového súdu, najviac však o 10 dní. O takomto predĺžení sa dozviete z úradnej tabule súdu. 

Registrácia u notára naproti tomu prebieha tak, že notár po zistení splnenia podmienok pre zápis s.r.o. zaregistruje spoločnosť prakticky okamžite (na počkanie). Možnosť vzniku s.r.o. prostredníctvom využitia služieb notárskeho úradu predstavuje značné zlepšenie najmä v Bratislavskom kraji, v ktorom býva vyťaženosť registrového súdu spravidla výraznejšia než v iných oblastiach Slovenska. 

Proces registrácie u notára je menej formálny 

Ak notár objaví v návrhu na registráciu s.r.o. či v jeho prílohách nedostatky, je výhodou možnosť ich neformálneho vyriešenia – notár vás na ne upozorní ešte pred registráciou a zároveň vám podľa vašej vzájomnej dohody môže pomôcť pri ich odstraňovaní. 

Súd naproti tomu na nedostatky poukáže až po podaní návrhu na zápis s.r.o. do registra a zaplatení súdneho poplatku. Ich následkom je odmietnutie vykonania zápisu, proti ktorému je za účelom nápravy chýb potrebné podať (opäť formalizovaným spôsobom) námietky. Korekcia nedostatkov návrhu na zápis je teda v prípade podania návrhu na súd zdĺhavejšia a pre niekoho môže byť spojená aj s vyššou mierou stresu a neistoty, či opravil súdom vytknuté vady naozaj správne. 

Náklady na zápis s.r.o. do obchodného registra sa zatiaľ veľmi nelíšia 

Zápis s.r.o. do obchodného registra súdom je podmienený úhradou súdneho poplatku. Pokiaľ stihnete podať návrh do 31. 3. 2024, zaplatíte poplatok vo výške 150 Eur. Od 1. 4. 2024 sa súdny poplatok navyšuje na sumu 220 Eur

Ak sa rozhodnete pre registráciu spoločnosti s ručením obmedzeným na notárskom úrade, súdny poplatok nebudete hradiť vôbec. Na druhej strane však treba počítať s výdavkami, ktoré sú spojené s úkonmi vykonanými notárom. V súvislosti s registráciou s.r.o. treba myslieť na:

- odmenu notára ako registrátora vo výške 38 Eur,

- odmenu za spísanie notárskej zápisnice, ktorou sa osvedčuje splnenie podmienok pre registráciu, vo výške 100 Eur,

- náhradu hotových výdavkov (napr. za prístup do Centrálneho informačného systému). 

Notárska komora SR ohľadom poplatkov za registráciu s.r.o. výslovne uvádza, že „základná odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je pri prvozápise stanovená vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory SR na sumu 150 Euro bez DPH“. Popritom treba rátať s navýšením poplatkov pre notára o príslušnú DPH. 

Ako vlastne proces registrácie s.r.o. u notára prebieha? 

V prípade záujmu o registráciu s.r.o. prostredníctvom notárskeho úradu je potrebné podať registračnú žiadosť. Pre jej podanie nie sú stanovené formálne podmienky (podobu žiadosti môžete s vybraným notárom dohodnúť aj telefonicky); musí z nej byť zrejmé, kto ju podáva, ktorému notárovi je určená a že sa požaduje vykonanie registrácie podľa príloh pripojených k žiadosti. 

Povinnými prílohami žiadosti sú:

1) elektronický formulár určený na podávanie návrhu na registráciu (zodpovedá podobe, v akej sa podáva na registrový súd),

2) elektronická podoba listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na registráciu (typicky teda napríklad spoločenská zmluva/zakladateľská listina, písomné vyhlásenie správcu vkladu, súhlas s umiestnením sídla spoločnosti – konkrétne prílohy potrebné vo vašom prípade zistíte z vyhlášky č. 25/2004 Z.z.)

3) elektronická podoba plnomocenstva alebo iného elektronického dokumentu, podľa ktorého bude váš zástupca konať vo vašom mene. 

Nutnosť zabezpečenia vyhotovenia dokumentácie spojenej so zápisom s.r.o. do obchodného registra teda neodpadá ani v prípade registrácie na notárskom úrade. 

Prílohy naskenujete a autorizujete (podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom) buď vy ako navrhovateľ alebo váš zástupca. Pri registrácii s.r.o. u notára si treba dať pozor na obmedzenie ohľadom osoby splnomocneného zástupcu. Notár môže prihliadnuť len na plnomocenstvo, ktoré je udelené advokátovi, notárovi alebo zamestnancovi navrhovateľa či zamestnancovi právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. 

V prípade splnenia podmienok pre registráciu a doloženia všetkých príloh bez vád notár odošle potrebnú dokumentáciu do Centrálneho informačného systému súdnictva. Po spracovaní zaslaných súborov systémom bude následne notárovi automatizovaným spôsobom doručené potvrdenie o vykonaní registrácie prvý výpis z obchodného registra

Záverom dodajme, že od 1 . januára 2025 by malo byť u notárov možné aj vykonanie zmien zápisov ohľadom s.r.o. v obchodnom registri a tiež vykonanie zápisov ohľadom iných právnických osôb (napr. akciovej spoločnosti či družstva).

Anketa

Plánujete si založiť s.r.o."

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

6. 2. 2024 | Daniel Výcha

Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

Plánujete založiť živnosť v roku 2024? V tom prípade by ste mali vedieť, čo vás čaká a aké zmeny sa chystajú. Pre lepší prehľad sme v nasledujúcom článku spísali všetky potrebné informácie. celý článok

Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

29. 1. 2024 | Barbora Magočová

Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

V roku 2024 by mali obchodníkom predávajúcim tovar s digitálnymi prvkami pribudnúť nové povinnosti. Ich zakotvenie od nás vyžaduje Európska únia. Parlament by ich mal prijať formou... celý článok

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

24. 1. 2024 | Barbora Magočová

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

Konateľ je v spoločnosti s ručením obmedzeným kľúčovou osobou. Okrem toho, že zo zákona rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti, ide zároveň o funkcionára, ktorý za s.r.o. koná voči... celý článok

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

27. 12. 2023 | Marek Mittaš

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

Mladosť, intelekt, sympatické vystupovanie, no aj ťah na bránu, výborné manažérske zdatnosti a vysoké ambície. To všetko sa spája v Kateřine Porubskej, riaditeľke Simplea pointu v Liptovskom... celý článok