Parvest Bond Euro Corporate EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo ekvivalentných cenných papierov denominovaných v ľubovoľných menách a emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Po zabezpečení nesmie menová angažovanosť fondu v iných menách ako EUR prekročiť 5 %. Investičný manažér uplatňuje aj politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate (RI) (tzv. referenčná hodnota). V dôsledku podobných geografických a tematických obmedzení by si mali byť investori v každom prípade vedomí toho, že riziko a profil návratnosti fondu môžu byť niekedy podobné riziku a profilu návratnosti tejto referenčnej hodnoty. Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0131210360

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia17. 7. 2001
Aktuálna cena PL171,20 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu2 044 697 558 Eur (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,13 %
Poplatok za správu0,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita4,1 %
Najlepší mesiac4,5 %
Najhorší mesiac-9,4 %
Najlepší rok22,8 %
Najhorší rok-14,6 %

Graf Parvest Bond Euro Corporate EUR, ISIN LU0131210360

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,5 %
Tri mesiace-8,1 %
Šesť mesiacov-13,0 %
Od začiatku roka-13,1 %
Rok-13,9 %
Dva roky-10,1 % / -5,2 % (p.a.)
Tri roky-11,9 % / -4,1 % (p.a.)
Päť rokov-7,5 % / -1,5 % (p.a.)
Od založenia71,2 %

Ročná výkonnosť

2018-2,4 %
20172,5 %
20163,9 %
2015-0,5 %
20148,5 %
20132,6 %
201212,8 %
2011-0,3 %
20104,1 %

Ďalšie triedy fondu

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy78,25 %
Ostatní0,63 %
Peníze a ekvivalenty7,85 %
Vládní dluhopisy12,35 %
Zajištěné dluhopisy1,00 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce