Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Fond sa snaží maximalizovať celkovú návratnosť investícií zloženej z kombinácie úrokových výnosov, hodnotenia kapitálu a ziskov mena, investovaním najmä do portfólia dlhových cenných papierov s pevnou a pohyblivou sadzbou, štátnymi dlhopismi a emitentmi týkajúcimi sa štátu a / Alebo súkromné ??spoločnosti so sídlom v Ázii.

Základné údaje

ISIN

LU0229950810

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia25. 10. 2005
Aktuálna cena PL8,1400 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu497 380 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkJPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,10 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita4,5 %
Najlepší mesiac23,9 %
Najhorší mesiac-17,8 %
Najlepší rok45,4 %
Najhorší rok-26,4 %

Graf Templeton Asian Bond Fund N(Mdis)USD, ISIN LU0229950810

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,7 %
Tri mesiace-7,9 %
Šesť mesiacov-9,1 %
Od začiatku roka-8,6 %
Rok-11,9 %
Dva roky-17,0 % / -8,9 % (p.a.)
Tri roky-21,7 % / -7,8 % (p.a.)
Päť rokov-29,1 % / -6,6 % (p.a.)
Od založenia-18,6 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Ostatní30,79 %
Peníze a ekvivalenty3,32 %
Vládní dluhopisy65,89 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register