Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Global Fundamental Strategies Fund (ďalej len „fond“) je zhodnotiť investície a sekundárne taktiež generovať príjem v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sú lídrami v inováciách, využívajú nové technológie, majú kvalitný manažment a profitujú z nových podmienok v odvetví v rámci dynamicky sa meniacej globálnej ekonomiky, a zároveň sídlia v akejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov; dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane cenných papierov nižšej kvality a neinvestičného stupňa) emitovaných vládami, štátnymi inštitúciami a podnikmi so sídlom v akejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: konvertibilných cenných papierov a do 5 % aktív fondu do podmienených konvertibilných cenných papierov; derivátov na účely zaistenia, efektívneho riadenia portfólia a investovania; jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); cenných papierov krytých hypotékami a aktívami (obmedzené na 10 % aktív); kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (obmedzené na 30 % aktív). Investičný tím si kladie za cieľ rozdeliť aktíva fondu do štyroch rôznych investičných stratégií: dvoch, pri ktorých sa majetkové cenné papiere vyhľadávajú po celom svete (čo predstavuje približne 60 % aktív) a dvoch, ktoré sa zameriavajú na dlhové cenné papiere z celého sveta (čo predstavuje približne 40 % aktív). Fond nie je spravovaný vo vzťahu k benchmarku. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0316494557

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia25. 10. 2007
Aktuálna cena PL15,3400 USD (14. 6. 2024)
Majetok fondu1 860 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,86 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita14,3 %
Najlepší mesiac11,4 %
Najhorší mesiac-23,8 %
Najlepší rok36,9 %
Najhorší rok-31,4 %

Graf Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD, ISIN LU0316494557

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,7 %
Tri mesiace2,1 %
Šesť mesiacov8,0 %
Od začiatku roka6,5 %
Rok13,0 %
Dva roky26,6 % / 12,5 % (p.a.)
Tri roky-0,4 % / -0,1 % (p.a.)
Päť rokov11,6 % / 2,2 % (p.a.)
Od založenia53,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,21 %
Asie (rozvíjející se státy) 1,76 %
Asie (rozvinuté státy) 2,60 %
Európa (rozvinuté štáty) 9,33 %
Japonsko 3,10 %
Latinská Amerika 0,64 %
Severná Amerika 71,55 %
Spojené kráľovstvo 10,79 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží12,99 %
Energetika3,67 %
Finanční služby7,59 %
Komunikace9,00 %
Necyklické zboží5,27 %
Průmysl10,33 %
Služby1,05 %
Technologie38,05 %
Základní suroviny0,92 %
Zdravotnictví11,14 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky