NN (L) Materials – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré pozitívne prispievajú k jednému alebo viacerým cieľom OSN a ponúkajú riešenia na podporu udržateľnosti prírodných zdrojov, napríklad riešenia súvisiace s nedostatkom vody, dostatkom potravy, transformáciou energie a cirkulárnou ekonomikou. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Fond nemá benchmark. Ako referenčný index na účely porovnávania dlhodobej finančnej výkonnosti sa používa index MSCI AC World (NR). Základná mena fondu je euro (EUR) a fond môže mať expozíciu voči iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu fondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií sa vo fonde budú naďalej využívať aj iné meny než CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden referenčný index, keďže používame stratégiu menového hedžingu. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0429746091

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia20. 11. 1997
Aktuálna cena PL10 168,22 Kč (20. 6. 2024)
Majetok fondu826 355 647 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,32 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita21,6 %
Najlepší mesiac20,9 %
Najhorší mesiac-31,6 %
Najlepší rok70,2 %
Najhorší rok-36,0 %

Graf NN (L) Materials, ISIN LU0429746091

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,6 %
Tri mesiace0,0 %
Šesť mesiacov8,1 %
Od začiatku roka5,7 %
Rok6,9 %
Dva roky26,6 % / 12,5 % (p.a.)
Tri roky12,5 % / 4,0 % (p.a.)
Päť rokov53,3 % / 8,9 % (p.a.)
Od založenia43,2 %

Ročná výkonnosť

2018-26,0 %
201723,6 %
201614,2 %
2015-15,7 %
2014-9,7 %
20131,6 %
20122,5 %
2011-25,6 %
201013,5 %

Ďalšie triedy fondu

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 35,50 %
Japonsko 2,78 %
Severná Amerika 54,72 %
Spojené kráľovstvo 7,01 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží4,56 %
Necyklické zboží7,57 %
Průmysl54,50 %
Služby4,36 %
Technologie19,82 %
Základní suroviny9,18 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky