Štát chce dotáciami podporiť zamestnanosť. Kto ich môže získať a aké sú podmienky?

Redakcia | rubrika: Článok | 3. 1. 2022
Finančná pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania. Takto by sa dal stručne charakterizovať projekt Chyť sa svojej šance, ktorý je spustený od 1. októbra 2021.
Štát chce dotáciami podporiť zamestnanosť. Kto ich môže získať a aké sú podmienky?

Zdroj: Shutterstock

Projekt Chyť sa svojej šance je spustený od 1. októbra 2021 a realizuje ho 46 úradov práce, na ktoré môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Projekt má tri opatrenia a  je zameraný na zvýšenie zamestnanosti mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov a znevýhodnených.

Ide napríklad o dlhodobo nezamestnaných, teda tých, ktorí sú viac ako 12 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, osoby so zdravotným postihnutím či staršie ako 50 rokov.

Podpora pre začínajúce SZČO

Prvé opatrenie projektu je zamerané na tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastné podnikanie. Získať môžu jednorazový finančný príspevok vo výške 5 600 eur. Podmienkou je, aby SZČO bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie a zároveň vedená v evidencii UoZ najmenej jeden mesiac. V prípade, ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie s vysokoškolským vzdelaním musí byť vedený v evidencii najmenej tri mesiace.

Spoločnou podmienkou tohto opatrenia je začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a jej nepretržité prevádzkovanie najmenej dva roky. V prípade, ak by občan prestal prevádzkovať SZČ pred uplynutím dvoch rokov, bude povinný vrátiť úradu pomernú časť poskytnutého príspevku.

Finančný príspevok aj na mentora

Druhé opatrenie projektu podporuje zaúčanie nového zamestnanca, z radov mladých UoZ do 30 rokov ako aj  znevýhodnených UoZ, pod vedením iného zamestnanca, tzv. mentora.  V prípade obidvoch kategórií je podmienka byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne jeden mesiac, ak má uchádzač vysokoškolské vzdelanie tak najmenej tri mesiace.

Zamestnávatelia môžu získať počas štyroch mesiacov finančný príspevok vo výške spolu až 3 700 eur na takéhoto nového zamestnanca. Pričom pôjde o dve zložky. Prvou bude úhrada časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý na plný pracovný úväzok na dobu neurčitú, maximálne vo výške 715 eur mesačne, a to na štyri mesiace.

Druhú časť bude počas rovnakého obdobia tvoriť príspevok na plat mentora vo výške maximálne 210 eur mesačne na jedného mentorovaného zamestnanca. Po mentorovanom zaučení, teda osvojovaní si teoretických a praktických skúseností pod vedením iného zamestnanca, musí nasledovať dvojmesačná prax. Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok maximálne na štyri nové pracovné miesta.

Podpora zamestnávania znevýhodnených uchádzačov

Tretie opatrenie projektu je zamerané na znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Aj v tomto prípade musia byť v evidencii minimálne jeden mesiac, v prípade vysokoškolského vzdelania uchádzača najmenej tri mesiace. Zamestnávateľ môže získať príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 550 eur mesačne.

Podmienkou je obsadenie vytvoreného pracovného miesta takýmto uchádzačom o zamestnanie, a to najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a na dobu neurčitú. Finančný príspevok bude poskytovaný najviac počas šiestich mesiacov, teda maximálne vo výške 3 300 eur na jedného uchádzača o zamestnanie. Zamestnávateľ musí dané pracovné miesto udržať najmenej ďalšie tri mesiace bez príspevku.

Finančný príspevok môže získať maximálne na štyri nové pracovné miesta. „Snažíme sa pomoc cieliť tak, aby nebola len pre vybraných veľkých zamestnávateľov. Práve preto je počet pracovných miest limitovaný, aby mohlo získať podporu na nové zamestnávanie viac podnikateľov,“ uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register