Vrátenie peňazí za PZP pri predaji auta. Ako mám postupovať?

Roland Regely | rubrika: Článok | 21. 9. 2021
Predal som auto a potrebujem zrušiť PZP na toto auto. Stačí kúpno-predajná zmluva? Potrebujem starý alebo nový technický preukaz? Prinášame praktický návod ako požiadať poisťovňu o vrátenie peňazí za povinné zmluvné poistenie.
Vrátenie peňazí za PZP pri predaji auta. Ako mám postupovať?

Zdroj: Shutterstock

Predaj vozidla patrí podľa slovenských štatistík k najčastejším dôvodom ukončenia povinného zmluvného poistenia. Výpoveď poistnej zmluvy na predané auto musí podať pôvodný majiteľ. Ukončenie zmluvy je nutné aj vtedy, keď ste auto darovali. Povinnosť týkajúca sa uzatvorenia novej zmluvy na PZP je potom už pochopiteľne na obdarovanom. 

Nové poistenie je potom potrebné preukázať aj pri prepise auta, resp. novom prihlásení. Nový vlastník vozidla je totiž povinný uzatvoriť PZP ešte pred samotným zaregistrovaním zmien na dopravnom inšpektoráte. To znamená pred fyzickým prepísaním majiteľa vozidla na polícii. Ak tak nespraví, k prepise na dopravnom inšpektoráte nepríde. To znamená, že už pri samotnom prihlasovaní vozidla sa musí preukázať zaplatením PZP.

Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Prepis držiteľa vozidla v Evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP, len o tom musíte dať vedieť poisťovni. 

Pripravte si technický preukaz, starý alebo nový

Ak ste auto predali, poisťovňa neakceptuje žiadnu kúpno-predajnú zmluvu, ani to, či predaj prebehol bez zmluvy. Jediné, čo poisťovňu v tejto chvíli zaujíma bude kópia technického preukazu na pôvodného držiteľa s poznámkou o zrušení z polície alebo kópiu technického preukazu, ktorý je už vystavený na nového majiteľa.

Každá poisťovňa si k zrušeniu poistnej zmluvy okrem písomnej výpovede vyžaduje doložiť kópiu technického preukazu, prípadne doklad o odhlásení/vyradení daného vozidla z evidencie - na základe niektorého z týchto dokladov poisťovne ukončia poistnú zmluvu. 

Na dokladoch je totiž vyznačený dátum odhlásenia, prípadne vyradenia vozidla, ktorý je pre nich smerodajný pri ukončení poistnej zmluvy. Doklad o odhlásení/vyradení vám vystavia na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

 

Ako vypovedať zmluvu PZP pri predaji auta?

PZP je povinné a preto nie je možné ho zrušiť len na základe napríklad kúpnopredajnej ani darovacej zmluvy, dokonca ani na základe odhlásenia na dopravnom inšpektoráte. V oboch prípadoch by totiž existovala možnosť, že by nemuselo prísť k prihláseniu novým majiteľom. Zrušenie PZP je možné až po prepise na nového majiteľa. Pretože tak je zabezpečená kontinuita poistenia auta, ktoré nebolo vyradené z evidencie. Auto tak prechádza na nového majiteľa a s ním aj povinnosť prihlásiť ho na poistenie.

Vzor výpovede zmluvy k PZP nájdete na internetovej stránke vašej poisťovne. Mnohým poisťovniam však stačí počas pandémie zaslať e-mail, prípadne vyriešiť všetko pomocou formulára na webe, či v mobilnej aplikácii. Potom už len stačí takéto tlačivo alebo formulár vyplniť a poslať. Cez internet viete pripojiť potrebné dokumenty jednoducho a nemusíte tak osobne navštvovať pobočku. 

V žiadosti o ukončenie poistenia je nutné uviesť, akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného. Pretože poistné sa vždy platí na celý rok a jeho alikvótnu časť za mesiace, ktoré už poistenie nevyužijete, je poisťovňa povinná vám vrátiť. Môže tak urobiť prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou.

Ak predsalen chcete ísť osobne na pobočku alebo to chcete vybaviť poštou, spravte to nasledovne. Vyplňte formulár zo stránky poisťovne alebo jednoduche napíšte na papier, že ukončujete zmluvu z dôvodu predaja auta (uveďte číslo zmluvy, ŠPZ auta a typ), vytlačte to dvojmo, podpíšte a jeden rovnopis pošlite doporučenou poštou na adresu poisťovne, s priloženou kópiou osvedčenia o evidencii (technického preukazu) s vyznačenou zmenou držiteľa, bielou a zelenou kartou. Nezabudnite uviesť spomínaný IBAN resp. Číslo účtu na vrátenie peňazí.

Anketa

Akým spôsobom si dohadujete PZP?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register