Zimné pneumatiky - v ktorých krajinách Európy sú povinné?

Roland Regely | rubrika: Článok | 5. 10. 2020
Ktoré krajiny majú v zákone povinnosť používať zimné pneumatiky? Kde sú odporúčané, prípadne povinné reťaze? Pozrite si náš stručný prehľad všetkých krajín EÚ.
Zimné pneumatiky - v ktorých krajinách Európy sú povinné?

Zdroj: Shutterstock

Obdobie jesene či zimy je spojené s ochladzovaním počasia, ale aj zhoršovaním podmienok pre bezstarostnú jazdu autom. Ľad, sneh, či námraza sú pre mnoho ľudí nepriateľ číslo jeden. V ktorých krajinách Európy platí povinnosť jazdiť v zime na zimných pneumatikách?

Albánsko Belgicko Bielorusko Bosna a Hercegovina
Bulharsko Česká republika Dánsko Estónsko
Fínsko Francúzsko Holandsko Chorvátsko
Írsko Island Kosovo Lichtenštajnsko
Litva Lotyšsko Luxembursko Maďarsko
Nemecko Nórsko Poľsko Portugalsko
Rakúsko Rumunsko Rusko Severné Macedónsko
Slovensko Slovinsko Srbsko Španielsko
Švajčiarsko Švédsko Taliansko Turecko
Ukrajina Veľká Británia    

Albánsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky
 • Snehové reťaze pre hnacie nápravy musia byť vo vozidle. Použitie podľa dopravných značiek a podmienok.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Belgicko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky. 
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a/lebo ľadom
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Bielorusko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a/lebo ľadom
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Bosna a Hercegovina

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 15. novem-bra do 15. apríla
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle od 15. novembra do 15. apríla.
 • Vo vozidle musí byť lopata na sneh
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Bulharsko

 • Od 15. novembra do 1. marca sú povinné letné alebo zimné pneumatiky s minimálnou hĺbku dezénu 4 mm
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle od 15. novembra do 15. apríla.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. Bez adekvátneho zimného vyba- venia môže byť odmietnutý vstup do krajiny.

Česká republika

 • Zimné pneumatiky povinné od 1. novem-bra do 31. marca v závislosti na aktuálnych zimných podmienkach (sneh, ľad, námraza), alebo v prípade značky „zimná výbava“.
 • Snehové reťaze sú povinné, ak je uvedené dopravným značením
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Čierna Hora

 • Zimné pneumatiky sú povinné od novembra do apríla na cestách, špecifikovaných minis-terstvom polície. Min. hĺbka dezénu je 4 mm
 • Snehové reťaze pre pneumatiky na hnanej ná- prave musia byť vo vozidle
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Dánsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.
 • Snehové reťaze sú povolené od 1. novembra do 15. apríla.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. novembra do 15. apríla. Pneumatiky s hrotmi by mali byť montované na všetkých kolesách.
 

Estónsko

 • Zimné pneumatiky povinné pre vozidlá od 1. decembra do 1. marca (tiež od októbra do apríla v závislosti od počasia). Ťažšie vozidlá nevyžadujú zimné pneumatiky, ale minimálna hĺbka dezénu 3 mm je povinná.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi povolené od 15. októbra do 31. marca.

Fínsko

 • V období december- - február: na hnanej náprave s minimálnou hĺbkou dezénu 3 mm. Zimné pneumatiky sú povinné pre hnanú a riadenú nápravu, ale nie sú definované v legislatíve. 
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi povolené od 1. novembra do 31. marca v závislosti od poveternostných podmienokch. Test opotrebenia vozovky pneumatikami s hrotmi nie je vyžadovaný.

Francúzsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky. Výnimky sú vyznačené dopravnými značkami. Zimné vybavenie je povinné na cestách označených značkou B26. Pred- pisy pre zimnú premávku sa v súčasnej dobe upravujú a zmeny budú relevantné už pre zimnú sezónu 2020/2021
 • Použitie snehových reťazí, ak je určené do- pravným značením.
 • Vozidlá s pneumatikami s hrotmi musia byť označené samolepkou. Pneumatiky s hrotmi sú zakázané pre automobi-ly s celkovou hmotnosťou nižšou ako 3,5 tony

Holandsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.
 • Snehové reťaze nie sú povolené na verejných cestách
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.

Chorvátsko

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 15. novem- ra do 15. apríla
 • Snehové reťaze požadované pre hnaciu nápravu v určitých podmienkach. Snehové reťaze povinné v regióne Lika/Gorski Kotar.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané. V komerčne používaných vozidlách musí byť k dispozícii lopata na sneh.

Írsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené iba na zasnežených alebo zľado- vatelých cestách, max. rýchlosť 96/112 km/h

Island

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.

Kosovo

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.

Lichtenštajnsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky. Avšak vystupujú otázky zodpoved- nosti za spôsobené škody, ak sú používané nevhodné pneumatiky. Vybavenie vozidla musí zodpovedať poveternostným podmien-kam.
 • Snehové reťaze povolené. Nie sú nutné v dolinách. V horách dopravné značky signalizujú, či sú snehové reťaze povinné.

Litva

 • Zimné pneumatiky povinné pre vozidlá s cel-kovou hmotnosťou < 3,5 kg od 1.novembra do 1. apríla. Ťažšie vozidlá nevyžadujú zimné pneumatiky, ale minimálna hĺbka dezénu 1,6 mm je povinná.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. novembra do 1. apríla.

Lotyšsko

 • Zimné pneumatiky (M+S) povinné pre vozidlá s celkovou hmotnosťou < 3,5 t od 1. decem bra do 1. marca. Min. hĺbka dezénu 4 mm. Ťaž-šie vozidlá nevyžadujú zimné pneumatiky, ale minimálna hĺbka dezénu 3 mm je povinná.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené, od 1. októbra do 30. apríla

Luxembursko

 • Všetky autá musia byť vybavené zimnými pneumatikami v zimných pod-mienkach (sneh, ľad, poľadovica).
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom.

Maďarsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky
 • Použitie snehových reťazí môže byť povinné z dôvodu zvláštnych klimatických podmienok (max. rýchlosť 50 km/h). V zimných podmien-kach môže byť zakázaný vjazd pre zahraničné vozidlá, ak nemajú snehové reťaze na palube.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Nemecko

 • Požiadavky na zimné vybavenie podľa situácie. Vozidlá musia býť vybavené zimnými pneumatikami s alpským symbolom na všetkých nápravách. 
 • Použitie snehových reťazí, ak je určené dopravným značením. Pneumatiky s hrotmi zakázané.
 • Pokuta 60 € za nevhodné pneu-matiky, 80 € v prípade prerušenia prevádzky kvôli nevhodných pneu-matikám, 100 € za spôsobenie nebezpečnej situácie kvôli nevhod-ným pneumatikám, 120 € za spô-sobenie nehody kvôli nevhodným pneumatikám. Plus 1 bod každá pokuta (Flensburg Point System).

Nórsko

 • Vozidlá musia mať zimné pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénu 5 mm od 1. novembra do 31. marca a od 16. októbra do 30. apríla (Severné Nórsko Nordland, Troms a Finnmark). 
 • Vozidlá s celkovou hmotnosťou väčšou ako 3,5 t musia byť vybavené snehovými reťazami v obdo-bí, kedy je povolené používať pneumatiky s hrotmi. Nákladné auto s návesom/prívesom musí mať so sebou 7 reťazí.

Poľsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.
 • Snehové reťaze povolené len na cestách pokrytých snehom a ľadom. Na cestách, kde sú cez zimu povinné snehové reťaze, je zodpovedajúce dopravné značenie.
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané

Portugalsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu- matiky.

Rakúsko

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 1. novembra do 15. apríla. Riziko zákazu jazdy a vysoké pokuty, ak nedodržujete predpisy (35 až 5000 €). 
 • Snehové reťaze musia byť vo vozidle aspoň pre dve záberové pneumatiky od 1. novem-bra do 15. apríla. 

Rumunsko

 • Zimné pneu-matiky povinné v prípade zimných podmienok na ceste.

Rusko

 • V mesiacoch: december, január, február musia byť osobné vozidlá, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy vybavené na všetkých nápravách pneumatikami označenými M + S alebo so sym-bolom 3PMS. Minimálna hľbka dezénu 4mm.
 • Snehové reťaze sú odporúčané, nie povinné
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakáza- né v letných mesiacoch (jún, júl, august).

Severné Macedónsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu- matiky.

Slovensko

 • Zimné pneumatiky sú povinné od 15. novembra do 31. marca, prípadne vtedy keď je na ceste súvislá vrstva snehu/ľadu
 • Pneumatiky s hrotmi sú zakázané.

Slovinsko

 • Od 15. novembra do 15. apríla platí povinnosť mať zimné pneumatiky

Srbsko

 • Pneumatiky označené symbolom M + S alebo zimné pneumatiky sú povinné od novembra do apríla. 

Španielsko

 • Cesty vo vysokých horách - musia byť použité zimné pneumatiky, ak si to vyžaduje situácia

Švajčiarsko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneumatiky, len v zimných podmienkach (napr. Alpské cesty). Minimálna hĺbka dezénu zimných pneumatík je 1,6 mm, odporúčaná 4 mm. V prípade nehody sa štandardnými pneu-matikami v zimných podmienkach vlastnú zodpovednosť.
 • Ak orgány oznámia povinnosť snehových reťazí, sú povolené len snehové reťaze (platí i pre vozidlá s pohonom štyroch kolies). Použitie snehových reťazí podľa príslušných dopravných značiek a podmienok.

Švédsko

 • V zimných podmienkach je minimálna hĺbka dezénu 5 mm na všetkých pneumatikách okrem pneumatík pre prívesy. Najmä keď prevláda zimné počasie, od 1. decembra do 31. marca.
 • Reťaze sú odporúčané
 • Pneumatiky s hrotmi sú povolené od 1. októbra do 15. apríla

Taliansko

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.

Turecko

 • Používanie zimných pneumatík je povin-né od 1. decembra do 1. apríla. V prípade zmeny priemerných teplôt oznámi miestny guvernér zprísnenie opatenia používania zimných pneumatík. Každá pneumatika vymenená v priebehu jazdy musí byť nahradená zimnou pneumatikou. 

Ukrajina

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu- matiky.

Veľká Británia

 • Žiadne všeobecné predpisy pre zimné pneu-matiky.

Anketa

Kedy prezúvate na zimné pneumatiky?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Peňaženky Slovákov si vydýchnu, inflácia dosiahla trojročné minimum

15. 7. 2024 | Ivana Sladkovská

Peňaženky Slovákov si vydýchnu, inflácia dosiahla trojročné minimum

Peňaženky Slovákov si môžu po dlhej dob vydýchnuť. Spotrebiteľské ceny v júni 2024 stagnovali, čo signalizuje spomalenie rastu cien tovarov a služieb. Medziročná inflácia sa drží na... celý článok

Pozor: Štát od vás stále môže vymáhať poplatok, ktorý zrušil. Týka sa takmer každého

11. 7. 2024 | Barbora Magočová

Pozor: Štát od vás stále môže vymáhať poplatok, ktorý zrušil. Týka sa takmer každého

Koncesionárske poplatky sú zrušené už presne rok a zrušená je aj samotná RTVS. To však neznamená, že štát zabudol na nevybraté koncesionárske poplatky. Výzva na zaplatenie vám môže... celý článok

Sú peniaze koreň všetkého zla, alebo kľúčom k úspechu? Otestujte sa a zistite, aký ste finančný typ

3. 7. 2024 | Redakcia

Sú peniaze koreň všetkého zla, alebo kľúčom k úspechu? Otestujte sa a zistite, aký ste finančný typ

Prečo je dôležité s deťmi hovoriť o peniazoch? Ako to ovplyvní ich vzťah k peniazom a aké sú najčastejšie postoje ľudí k peniazom? O tom a omnoho viac sa v ďalšom diely podcastu No... celý článok

Štát dá tisícom Slovákov cestovné pasy zadarmo. Mnohí však môžu prísť o svoje dovolenky

26. 6. 2024 | Ivana Sladkovská

Štát dá tisícom Slovákov cestovné pasy zadarmo. Mnohí však môžu prísť o svoje dovolenky

Od 1. apríla sa zvyšovali poplatky za vydanie cestovného pasu, čo vyvolalo nápor žiadostí v marci. Tisíce Slovákov teraz márne čakajú na svoje pasy. Poslanec PS Ján Hargaš obviňuje... celý článok

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

22. 6. 2024 | Michael Durčák

Kiná umierajú a z hudobníkov sú otroci. Temná stránka streamovacích služieb

Ak niektoré odvetvie hospodárstva od základu zmenilo model predplatného, je to jednoznačne zábavný priemysel. Zatiaľ čo zdieľanie áut a ďalšie nápady sa rozbiehajú, hudbu a filmy už... celý článok